Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Outlook

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Personer, der ikke bruger en skærmlæser, kan se Oprette eller redigere et link (i Windows) eller oprette eller fjerne et link i en meddelelse i Outlook til Mac.

Brug Outlook med dit tastatur og din skærmlæser til at oprette et link fra en mail til en webside, en fil på et delt drev eller et bogmærke i den samme mail.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et automatisk link

Outlook kan automatisk lave en webadresse om til et link.

Mens du skriver en mail, skal du skrive en webadresse (URL-adresse) som f.eks www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com, og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter. Outlook ændrer teksten til et link.

Opret et link til en fil eller webside

Opret et link til en fil eller webside, og giv linket et beskrivende navn.

Opret et link til en fil

Tip!: Du kan hurtigt oprette et link til en af de seneste filer ved at trykke på Alt+N, I. Der vises en liste over de seneste filer. Tryk på Pil ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk så på Enter.

 1. Mens du skriver en mail, skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på Alt+N, I, I. Dialogboksen Indsæt link åbnes.

 3. Tryk på Alt+X for at oprette et link til en fil i den aktuelle mappe.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Søg i <den aktuelle mappe>", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Træet Aktuel mappe". Den aktuelle mappe er som standard mappen Dokumenter.

  Tryk på Alt+L for at ændre den aktuelle mappe. Du hører: "<Den nuværende valgte mappe>". Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører den ønskede placering, og tryk så på Enter for at vælge den.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Træet Aktuel mappe", og tryk så på pil op eller ned, indtil du hører den ønskede fil.

 6. Tryk på Alt+T. Du hører: "Tekst, der skal vises". Skriv den tekst, du vil have vist i mailen, som linktekst.

 7. Tryk på Enter for at indsætte linket til filen.

Opret et link til en gennemset side

 1. Under skrivning af en mail skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på Alt+N, I, I. Dialogboksen Indsæt link åbnes.

 3. Du opretter et link til en gennemset side ved at trykke på Alt+X og så Alt+B. Indstillingen Gennemsete sider vælges.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører den første side på listen over gennemsete sider.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede side.

 6. Tryk på Alt+T. Du hører: "Tekst, der skal vises". Skriv den tekst, du vil have vist i mailen, som linktekst.

 7. Tryk på Enter for at indsætte linket til filen.

Linke til en webside

 1. Under skrivning af en mail skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på Alt+N, I, I. Dialogboksen Indsæt link åbnes. Der er fokus på tekstfeltet Adresse.

 3. Skriv adressen på websiden.

 4. Tryk på Alt+T. Du hører: "Tekst, der skal vises". Skriv den tekst, du vil have vist i mailen, som linktekst.

  Tip!: Det er en god ide at bruge titlen på websiden som linktekst. Når andre klikker på linket og går til siden, læser skærmlæseren først titlen.

 5. Tryk på Enter for at indsætte linket.

Opret et link til en anden placering i den aktuelle mail

Du kan oprette interne links til foruddefinerede typografier, f.eks. overskrifter og bogmærker. Du kan finde en vejledning til at oprette overskrifter Outlooki Tilføj overskrifter.

Opret et bogmærke

 1. Flyt markøren til den ønskede placering af linket. Destinationen kan være en overskrift, et tekstafsnit eller et billede.

 2. Tryk på Alt+N, K. Dialogboksen Bogmærke åbnes, og fokus flyttes til tekstfeltet Bogmærkenavn.

 3. Skriv et navn til bogmærket.

  Bemærk!: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De kan indeholde bogstaver, tal og understregningstegn, f.eks Dev_Report_2.

 4. Tryk på Alt+A for at føje bogmærket til listen over bogmærker.

Indsæt et link til et bogmærke

 1. Under skrivning af en mail skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på Alt+N, I, I. Dialogboksen Indsæt link åbnes.

 3. Tryk på Alt+A. Indstillingen Placering i dette dokument er markeret, og fokus flyttes til bogmærketræet.

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører det ønskede bogmærke, og tryk så på Enter. Bogmærkelinket med navnet på bogmærket indsættes i mailen.

Fjerne et link

 1. Mens du skriver en mail, skal du markere linkteksten eller det billede, som linket fører til.

 2. Tryk på Skift+F10 og derefter Alt+R. Linket er fjernet.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skræmlæser til Mac OS, til at oprette et link fra en mail til en webside eller en fil på et delt drev.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret et automatisk link

Outlook kan automatisk lave en webadresse om til et link.

Når du skriver en mail, skal du i brødteksten skrive en webadresse (URL- adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter. Outlook ændrer teksten til et link.

Opret et link til en fil eller webside

Opret et link til en fil eller en webside, og giv linket et beskrivende navn.

Indsæt et link til en fil

 1. I den mail, du skriver, skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på CTRL+ Command+K. Dialogboksen Indsæt link vises.

 3. Du opretter et link til en fil ved at trykke på Tab, indtil du hører: "<Den aktuelle fane>, valgt".

 4. Tryk på højre eller venstre pil, indtil du hører: "Webside eller fil, tab,", og tryk så på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Vælg, punktum", og tryk så på mellemrumstasten for at vælge. Du hører: "Vælg en fil at oprette link til".

 6. Tryk på Tab for at flytte til den ønskede placering, og brug så piletasterne til at gennemse elementerne. Du navigerer mellem mapper og undermapper ved at trykke på højre eller venstre pil, indtil du hører den fil, du vil oprette et link til.

 7. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Åbn", og tryk så på mellemrumstasten. Filen er valgt, og dialogboksen lukkes.

 8. Hvis du vil tilføje tekst, der vises i mailen i stedet for filadressen, skal du i dialogboksen Indsæt link trykke på Tab, indtil du hører: "Tekst, der skal vises. Redigerer tekst.", og så skrive teksten.

 9. Tryk på Enter, for at indsætte linket. Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link.

Indsæt et link til en webside

 1. I mailen skal du flytte markøren til stedet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Tryk på CTRL+ Command+K. Dialogboksen Indsæt link vises.

 3. Du opretter et link til en webside ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Den aktuelle fane, valgt".

 4. Tryk på højre eller venstre pil, indtil du hører: "Webside eller fil, tab,", og tryk så på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Adresse, rediger tekst", og skriv så webadressen på websiden.

 6. Hvis du vil tilføje tekst, der vises i mailen i stedet for adressen, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Tekst, der skal vises, rediger tekst", og så skrive teksten.

  Tip!: Det er en god ide at bruge titlen på websiden som linktekst. Når andre klikker på linket og går til siden, læser skærmlæseren først titlen.

 7. Tryk på Enter, for at indsætte linket. Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link.

Fjerne et link

 1. I mailen skal du markere linkteksten eller det billede, som linket fører til.

 2. Tryk på Command+K, og tryk så på Tab, indtil du hører: "Fjern linkknappen". Du vælger ved at trykke på mellemrumstasten.

  Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra teksten. Selve teksten forbliver intakt.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook til iOS VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at oprette et link fra en mail til en webside eller fil på et delt drev.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Oprette et link

 1. Når du skriver en mail, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at åbne genvejsmenuen skal du dobbelttrykke og holde fingrene nede på skærmen.

 3. Stryg til venstre to gange, og stryg derefter til højre, indtil du hører: "Tilføj link, menupunkt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Tilføj link åbnes med fokus på tekstfeltet.

 4. Hvis du vil navngive linket med noget andet end blot URL-adressen, skal du skrive teksten i linket ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører et tastaturelement.

 5. Hvis du vil tilføje webadressen på den side eller fil, du vil oprette et link til, skal du stryge til højre fra tekstfeltet, indtil du hører"URL-adresse, tekstfelt", dobbelttrykke på skærmen og skrive adressen.

 6. Stryg til venstre, indtil du hører: "Udført, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Linket indsættes i mailens brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook til Android TalkBack, androids indbyggede skærmlæser, til at oprette et link fra en mail til en webside eller fil på et delt drev.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

Oprette et link

 1. Når du skriver en mail, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at åbne genvejsmenuen skal du dobbelttrykke og holde fingrene nede på skærmen. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tilføj link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen Rediger link åbnes med fokus på tekstfeltet til visning af tekst.

 4. Hvis du vil tilføje et linknavn, skal du skrive linkteksten ved hjælp af skærmtastaturet.

  Bemærk!: Sørg for at tilføje et linknavn, ellers vises linket ikke.

  Bemærk!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 5. Hvis du vil tilføje webadressen på den side eller fil, du vil oprette et link til, skal du stryge til højre fra tekstfeltet For at få vist tekst, indtil du hører "Link, redigeringsfelt", dobbelttrykke på skærmen og skrive adressen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen. Linket indsættes i mailens brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook på internettet med dit tastatur og din skærmlæser til at oprette et link til en webside eller fil på et delt drev, når du skriver en meddelelse med Mail. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Oprette et link

 1. Når du skriver en mail, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte linket.

 2. Hvis du vil navngive linket med noget andet end blot URL-adressen, skal du skrive teksten i linket og vælge den.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger." Tryk derefter på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Indsæt link", og tryk på mellemrumstasten. Dialogboksen Indsæt link åbnes, og du hører: "Dialogboksen Indsæt link".

 4. I dialogboksen Indsæt link skal du skrive webadressen på den side eller fil, du vil oprette et link til, og trykke på Enter.

 5. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket oprettes i mailens brødtekst.

Fjerne et link

 1. Markér teksten i linket i mailens brødtekst.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger." Tryk derefter på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Fjern link, knap", og tryk på mellemrumstasten.

 3. Linket er fjernet.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×