Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Brug Wordmed dit tastatur og en skærmlæser til at ændre tekstjusteringen i dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du hurtigt kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre margen er lige. Du lærer også, hvordan du justerer en side lodret.

Hvordan justering er beskrevet i Word kan variere afhængigt af skærmlæseren. Det kan være nødvendigt at justere din skærmlæsers detaljeringsindstillinger. Hvis du f.eks. vil høre en beskrivelse af tekstens justering i JAWS, skal du trykke på Insert+F. I Oplæser skal du trykke på Oplæser-tasten+0. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til din skærmlæser.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i, hvordan du justerer tekst Wordtekst, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Justere tekst til venstre eller højre, centrere tekst eller justere tekst på en side.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Venstrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+L.

Højrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+R.

Centrere tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+E.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+J.

Justere en side lodret

Du kan f.eks. justere en side lodret for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til top- og bundmargener.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i den tekst, du vil justere lodret.

 2. Tryk på Alt+P, S, P for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 3. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Markeret, fanen Margener".

 4. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Markeret, fanen Layout."

 5. Tryk på Alt+V. Fokus flyttes til listen lodret justeringsindstillinger.

 6. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk på Enter.

 7. Tryk på Enter for at anvende den lodrette justering i dokumentet.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, L.

 3. I området Indrykning i feltet Venstre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, R.

 3. I området Indrykning i feltet Højre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere valgmuligheder, kan du prøve at bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Alt+Q for at gå til boksen Fortæl mig, hvad du vil.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til din opgave, og tryk derefter på pil ned-tasten for at vælge mellem søgeresultaterne. Du kan f.eks. skrive justere tekst for relaterede handlinger som f.eks. knappen Højrejuster. Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Tryk på Enter for at vælge en funktion.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at ændre tekstjusteringen. Word til Mac justerer normalt tekst vandret i venstre margen og lader højre margen være uensartet. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige. Du kan også justere en side lodret.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i, hvordan du justerer tekst Wordtekst, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Juster eller juster tekst.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dit dokument, til den ønskede justering.

 1. Vælg de afsnit, som du vil centrere i dit dokument.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. For at navigere til menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. For at gå til en indstilling i menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Piletast op eller ned. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Advarsel!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 4. Tryk på Enter for at vende tilbage til dokumentet.

Justere en side lodret

Du kan f.eks. justere en side lodret for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til top- og bundmargener.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i den tekst, du vil justere lodret.

 2. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Fokus flyttes til Apple-menulinjen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Formatér", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Control+Option+Piletast ned, indtil du hører: "Dokument". Tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Margener, fane."

 4. Tryk én gang på Control+Option+Højre piletast. Du hører: "Fanen Layout". Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Lodret justering." Fokus er på den lodrette justeringsmenu.

 6. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge den.

 7. Tryk på Enter for at anvende den lodrette justering i dokumentet.

Tilpas afsnitsindrykning

Hvis du vil indrykke teksten efter et bestemt tal, kan du tilføje indrykning fra venstre eller højre margenerne på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke i dit dokument.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbner.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til venstre, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Efter teksten."

  Skriv et tal i centimeter, for at angive størrelsen på indrykningen eller brug piletasterne op eller ned, til at justere indrykning i intervaller af 1/10 centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer og vende tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til iOS med tastaturet og TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at ændre tekstjusteringen. Word til iOS justerer typisk tekst vandret i venstre margen og lader højre margen være ujævn. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige. Hvis du f.eks. vil justere en side lodret for at oprette en forside, skal du skifte til den komplette skrivebordsversion af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dokumentet, så de bruger den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække din finger rundt i skriveområdet, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren dertil.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanen Hjem."

 3. Gør et af følgende under fanen Hjem:

  • For at justere teksten til venstre skal du stryge til højre, indtil du hører: "Venstrejuster, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at justere teksten til højre skal du stryge til højre, indtil du hører: "Højrejuster, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Centrer tekst, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at justere teksten skal du stryge til højre, indtil du hører: "Juster tekst, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

   Bemærk!: Den aktuelt valgte justering meddeles som "Valgt <,>, knap".

   Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 4. For at lukke båndet og skifte til tastaturet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul båndet, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække din finger rundt i skriveområdet, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren dertil.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykningsplacering, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Android med tastaturet og TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at ændre tekstjusteringen. Word til Android justerer typisk tekst vandret i venstre margen og lader højre margen være ujævn. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige.  Hvis du f.eks. vil justere en side lodret for at oprette en forside, skal du skifte til den komplette skrivebordsversion af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dokumentet, så de bruger den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække din finger rundt i skriveområdet, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren dertil.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til fanen Hjem, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

 3. Gør et af følgende under fanen Hjem:

  • For at justere teksten til venstre skal du stryge til højre, indtil du hører: "Venstrejuster, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at justere teksten til højre skal du stryge til højre, indtil du hører: "Juster til højre, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Centrer, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at justere teksten skal du stryge til højre, indtil du hører: "Juster, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Den aktuelt valgte justering meddeles som "Markeret <justering>, skift".

  Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 4. For at lukke båndet og skifte til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække din finger rundt i skriveområdet, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre indrykningen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren dertil.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Du Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at ændre tekstjusteringen i dine dokumenter. Centrer tekst vandret, eller juster den i højre eller venstre margen, eller juster teksten for at justere afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er lige. Hvis du f.eks. vil justere en side lodret for at oprette en forside, skal du skifte til den komplette skrivebordsversion af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører " Flere indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil venstrejustere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, Venstrejuster, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil højrejustere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, højrejuster, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, knappen Centrer", og så dobbelttrykke på skærmen.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører " Flere indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Fra, Juster, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at justere afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med dit tastatur og en skærmlæser til at ændre justeringen af vandret tekst i dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du hurtigt kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre margen er lige. Hvis du f.eks. vil justere en side lodret for at oprette en forside, skal du skifte til den komplette skrivebordsversion af Word.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i, hvordan du justerer tekst Wordtekst, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Justere tekst til venstre eller højre, centrere tekst eller justere tekst på en side.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edge som webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil venstrejustere teksten, skal du trykke på Ctrl+L.

  • Tryk på Ctrl+R for at højrejustere.

  • Tryk på Ctrl+E for at centrere teksten.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Vælg en anden justeringstypografi for at gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, hvor du vil indsætte lige margener.

 2. Tryk på Ctrl+J for at justere teksten, så venstre og højre kant er lige.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, og tryk derefter på P, I, L. Fokus skifter til venstre i indrykningsområdet.

 3. Skriv et tal i tommer, og tryk på Enter, eller brug pil op- og pil ned-tasterne til at ændre indrykningen i intervaller af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykningen i centimeter, skal du skrive et tal efterfulgt af "cm".

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, R. Fokus skifter til højre felt iindrykningsområdet.

 3. Skriv et tal i tommer, og tryk på Enter, eller brug pil op- og pil ned-tasterne til at ændre indrykningen i intervaller af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykningen i centimeter, skal du skrive et tal efterfulgt af "cm".

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller gerne vil vide mere om flere indstillinger, kan du prøve at bruge feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Hvis du vil gå til feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter trykke på Q.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til din opgave, og tryk derefter på pil ned-tasten for at gennemse søgeresultaterne. Skriv f.eks. "juster tekst" for relaterede handlinger som f.eks. knappen Juster til højre. Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Vælg mellem søgeresultaterne med pil op og pil ned, og vælg en indstilling ved at trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×