Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Forms

Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office produkter og er en del af indholdssættet Office-tilgængelighed. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug Microsoft Forms med dit tastatur og en skærmlæser til at oprette en ny test. Vi har testet det med Oplæser og JAWS i Microsoft Edge, men det kan muligvis fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du kan lære, hvordan du navngiver og kontrollerer testen, føjer spørgsmål til den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

 1. På Microsoft Forms-hovedsiden skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører: "ny test", og trykke på Enter. Du hører: "Ikke-navngivet test".

 2. Hvis du vil føje en titel til testen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "ikke-navngivet test, formulartiteldesigner", og trykke på Enter. Skriv et navn til testen.

 3. Hvis du vil føje en beskrivelse til testen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "formularundertitel", og skrive testbeskrivelsen.

 4. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj nyt", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Valg".

 5. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Enter for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, Bedømmelse eller Dato, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede type, og derefter trykke på Enter.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger nederst i menuen Tilføj ny, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "mere, knap, skjult", og trykke på Enter. Brug pil ned og pil op til at gennemse indstillingerne, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 6. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv spørgsmålet.

 7. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tekst for valg af indstilling", og skriv derefter teksten til indstillingen. Gentag for den anden indstilling.

  Hvis du vil tilføje yderligere indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj indstilling", trykke på Enter og tilføje en tekst for indstillingen, sådan som det er beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du gå til den valgtekst, du vil markere som det korrekte svar. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "korrekt svar", og tryk derefter på mellemrumstasten.

    Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du når knappen Flere svar, og trykke på mellemrumstasten. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj svar", tryk på Enter, og skriv et svar. Hvis du vil tilføje yderligere rigtige svar, skal du trykke på Enter, skrive svaret og trykke på Enter efter hver enkelt.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Gå til valgteksten og tryk på tabulatortasten, indtil du hører "vis en meddelelse til respondenterne, der vælger dette svar", og tryk derefter på Enter og skriv din meddelelse.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point et spørgsmål er værd, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "point", og skrive det ønskede antal.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "påkrævet", og så trykke på mellemrumstasten.

 9. Tryk på Esc for at afslutte redigeringen af et spørgsmål.

 10. Hvis du vil tilføje yderligere spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj ny", og derefter trykke på Enter. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj ny", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Enter for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tekst", og derefter trykke på Enter.

 3. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv titlen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "mere, knap, skjult", og trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "matematik, menupunkt", og tryk på Enter.

 5. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "angiv en ligning", og trykke på mellemrumstasten. Det matematiske tastatur åbnes.

  Hvis du vil navigere i matematiktastaturet, skal du trykke én gang på tabulatortasten og derefter bruge piletasterne. Hvis du vil vælge et tal, en operator eller en tast, skal du trykke på mellemrumstasten. Når ligningen er klar, skal du trykke på Esc for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj alle", og tryk på Enter. Det rigtige svar er også markeret automatisk.

  Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 7.

 7. Hvis du vil tilføje det korrekte svar for Tekst-spørgsmålet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj svar", trykke på mellemrumstasten, bruge matematiktastaturet til at angive det korrekte svar og trykke på Esc for at lukke matematiktastaturet.

 8. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet, skal du trykke på Esc.

 9. Hvis du vil deaktivere ligningsfunktionen, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "mere, knap, skjult", og tryk på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "matematik, menupunkt", og tryk på Enter.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du når til knappen Eksempel, og trykke på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten for at navigere i felterne i formularens eksempelvisning.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Tryk på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "tilbage, knap", og tryk på Enter.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du når til knappen Del, og trykke på Enter.

 2. Du kan høre den aktuelle indstilling for delingstilladelse. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på mellemrumstasten og trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter for at vælge.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "kopiér", og tryk på Enter. Linket til formularen kopieres til udklipsholder.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms sammen med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til at oprette en ny test. Du kan lære, hvordan du navngiver og kontrollerer testen, føjer spørgsmål til den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

 1. På Microsoft Forms-hovedsiden skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "ny test", og trykke på Retur. Du hører: "Ikke-navngivet test".

 2. Tryk på Ctrl+Alternativ+højre pil, indtil du hører "ikke-navngivettest, formulartiteldesigner", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrumstast for at redigere testens titel. Skriv et navn til testen.

 3. Hvis du vil tilføje en beksrivelse for testen, skal du trykke to gange på tabulatortasten. Du hører: "Du er nu på en knap". Skriv testbeskrivelsen.

 4. For at afslutte redigeringen af testtitlen og -beskrivelsen, skal du trykke på Esc.

 5. Tryk på Ctrl+Alternativ+højre pil, indtil du hører "tilføj ny", og tryk derefter på Retur for at tilføje et spørgsmål. Du hører: "Valg".

 6. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Retur for at vælge Valg-spørgsmålet.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, Bedømmelse eller Dato, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede type, og derefter trykke på Retur.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger nederst i menuen Tilføj ny, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "mere, knap", og trykke på Retur. Brug pil ned og pil op til at gennemse indstillingerne, og tryk på Retur for at vælge en indstilling.

 7. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv en titel for spørgsmålet.

 8. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Tryk på Ctrl+Alternativ+højre pil, indtil du hører "tekst for valg af indstilling", og skriv derefter teksten til indstillingen. Gentag for den anden indstilling.

  Hvis du vil tilføje yderligere indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Alternativ+højre pil, indtil du hører "tilføj indstilling", trykke på Enter og tilføje en tekst for indstillingen, sådan som det er beskrevet ovenfor.

 9. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du gå til den valgtekst, du vil markere som det korrekte svar. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "korrekt svar", og tryk derefter på mellemrumstasten.

    Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du når knappen Flere svar, og trykke på mellemrumstasten. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj svar", tryk på Retur, og skriv et svar. Hvis du vil tilføje yderligere rigtige svar, skal du trykke på Retur, skrive svaret og trykke på Retur efter hver enkelt.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Gå til valgteksten, og tryk på tabulatortasten, indtil du hører "vis en meddelelse til respondenterne, der vælger dette svar", og tryk derefter på Retur, og skriv din meddelelse.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point et spørgsmål er værd, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "point", og skrive det ønskede antal.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "påkrævet", og så trykke på mellemrumstasten.

 10. Tryk på Esc for at afslutte redigeringen af et spørgsmål.

 11. Hvis du vil tilføje yderligere spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj ny", og derefter trykke på Retur. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj ny", og derefter trykke på Retur. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Retur for at vælge Valg-spørgsmålet.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tekst", og derefter trykke på Retur.

 3. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv titlen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "flere Indstillinger", og tryk på Retur. Tryk på pil ned, indtil du hører "matematik, menupunkt", og tryk på Retur.

 5. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "angiv en ligning", og trykke på mellemrumstasten. Det matematiske tastatur åbnes.

  Hvis du vil navigere i matematiktastaturet, skal du trykke én gang på tabulatortasten og derefter bruge piletasterne. Hvis du vil vælge et tal, en operator eller en tast, skal du trykke på mellemrumstasten. Når ligningen er klar, skal du trykke på Esc for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj alle", og tryk på Enter. Det rigtige svar er også markeret automatisk.

  Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 8.

 7. Hvis du vil tilføje det korrekte svar for Tekst-spørgsmålet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tilføj svar", trykke på mellemrumstasten, bruge matematiktastaturet til at angive det korrekte svar og trykke på Esc for at lukke matematiktastaturet.

 8. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet, skal du trykke på Esc.

 9. Hvis du vil deaktivere ligningsfunktionen, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "flere indstillinger", og trykke på Retur. Tryk på pil ned, indtil du hører "matematik, menupunkt", og tryk på Retur.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du når til knappen Eksempel, og trykke på Retur.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten for at navigere i felterne i formularens eksempelvisning.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Tryk på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "tilbage, knap", og tryk på Retur.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du når til knappen Del, og trykke på Retur.

 2. Du kan høre den aktuelle indstilling for delingstilladelse. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på mellemrumstasten og trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter trykke på Retur for at vælge.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "kopiér", og tryk på Retur. Linket til formularen kopieres til udklipsholder.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms sammen med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, i Safari til at oprette en ny test. Du vil få mere at vide om, hvordan du føjer spørgsmål til en test, kontrollerer en test og deler den for at få svar.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Føj et spørgsmål til en test

Du kan tilføje spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

Hvis du vil føje en ligning til et testspørgsmål, skal du bruge Microsoft Forms på en computer.

 1. Tilføj testens titel og beskrivelse i Microsoft Forms på en computer.

 2. På din iPhone skal du åbne den test, hvor du vil tilføje spørgsmål.

 3. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj ny", og trykke to gange på skærmen. Du hører: "Valg".

 4. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk to gange på skærmen for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, Bedømmelse eller Dato, skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede spørgsmålstype, og derefter trykke to gange på skærmen.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger nederst i menuen Tilføj ny, skal du stryge til højre, indtil du hører "mere, knap, slut", og trykke to gange på skærmen. Hvis du vil gennemse indstillingerne, skal du stryge til højre og trykke to gange på skærmen for at vælge.

 5. Du hører: "Spørgsmålstitel". Tryk to gange på skærmen, og skriv spørgsmålets titel ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "udført", og så trykke to gange på skærmen.

 6. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Stryg til højre, indtil du hører "tekst for valg af indstilling", og tryk to gange på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten for indstillingen. Stryg til venstre, indtil du hører "udført", og tryk to gange på skærmen. Gentag for den anden indstilling.

  Hvis du vil tilføje yderligere indstillinger, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj indstilling", trykke to gange på skærmen og tilføje en tekst for indstillingen, sådan som det er beskrevet ovenfor.

 7. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du gå til den valgtekst, du vil markere som det korrekte svar. stryg, indtil du hører "korrekt svar", og tryk derefter to gange på skærmen.

    Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "flere svar", og trykke to gange på skærmen. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Stryg til højre, indtil du hører "tilføj svar", tryk to gange på skærmen, og brug skærmtastaturet til at skrive et svar. Stryg med fingeren ved skærmens nederste højre hjørne, indtil du hører "gå", og løft derefter fingeren fra skærmen. Fokus flyttes til tekstfeltet Angiv et andet korrekt svar. Skriv svaret som beskrevet ovenfor.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Gå til valgteskten, stryg til højre, indtil du hører "vis en meddelelse til de respondenter, der vælger dette svar", tryk to gange på skærmen og brug derefter skærmtastaturet til at skrive din meddelelse. Stryg til venstre, indtil du hører "udført", og tryk to gange på skærmen.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point, et spørgsmål er værd, skal du stryge til højre, indtil du hører "point", trykke to gange på skærmen, og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive det nummer, du ønsker. Stryg til venstre, indtil du hører "udført", og tryk to gange på skærmen.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "påkrævet, til/fra-knap", og derefter trykke to gange på skærmen.

 8. For at afslutte redigering af et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "valgt, spørgsmål" og trykke to gange på skærmen.

 9. Hvis du tilføje yderligere spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj ny", og trykke to gange på skærmen. Gentag derefter trinnene fra trin 4 og frem efter behov.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, derefter stryge til højre, indtil du hører "eksempel", og derefter trykke to gange på skærmen.

 2. Stryg til højre for at navigere i felterne i eksempelvisningen af formularen.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil lukke eksempelvisningen, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, derefter stryge til højre, indtil du hører "tilbageknap", og trykke to gange på skærmen.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil sende ud til respondenterne, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "del", og trykke to gange på skærmen.

 2. Du kan høre den aktuelle indstilling for delingstilladelse. Du kan ændre indstillingen ved at trykke to gange på skærmen og holde den nede, indtil du hører et lydhint, stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke to gange på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "kopiér", og tryk to gange på skærmen. Linket til formularen kopieres til udklipsholder.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms sammen med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, i Chrome til at oprette en ny test. Du kan lære, hvordan du navngiver og kontrollerer testen, føjer spørgsmål til den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du tilføjer spørgsmål med ligninger.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

 1. På Microsoft Forms-hovedsiden skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører: "ny test", og trykke to gange på skærmen. Du hører: "Ikke-navngivet test".

 2. Hvis du vil føje en titel til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "test uden titel, formulartiteldesigner" og trykke to gange på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive titlen. Stryg nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet, når du er færdig.

 3. Hvis du vil føje beskrivelse til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "redigeringsfelt, formularundertitel", trykke to gange på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive beskrivelsen. Stryg nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet, når du er færdig.

 4. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj ny", og trykke to gange på skærmen. Du hører: "Valg".

 5. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk to gange på skærmen for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst eller Bedømmelse, skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede spørgsmålstype, og derefter trykke to gange på skærmen.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Dato, skal du stryge til højre, indtil du hører "skjult, mere", og derefter trykke to gange på skærmen. Du hører: "Dato". Tryk to gange på skærmen for at vælge.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger nederst i menuen Tilføj ny, skal du stryge til højre, indtil du hører "skjult, mere", og trykke to gange på skærmen. Hvis du vil gennemse indstillingerne, skal du stryge til højre og trykke to gange på skærmen for at vælge.

 6. Du hører: "Spørgsmålstitel". Brug skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel. Stryg nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet, når du er færdig.

 7. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Stryg til højre, indtil du hører "redigeringsfelt, tekst for valg af indstilling", og tryk to gange på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten for indstillingen. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet. Gentag for den anden indstilling.

  Hvis du vil tilføje yderligere indstillinger, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj indstilling", trykke to gange på skærmen og tilføje en tekst for indstillingen, sådan som det er beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du gå til den valgtekst, du vil markere som det korrekte svar. stryg, indtil du hører "korrekt svar", og tryk derefter to gange på skærmen.

    Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "flere svar", og trykke to gange på skærmen. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Stryg til højre, indtil du hører "tilføj svar", tryk to gange på skærmen, og brug skærmtastaturet til at skrive et svar. Stryg med fingeren ved skærmens nederste højre hjørne, indtil du hører "gå", og løft derefter fingeren fra skærmen. Fokus flyttes til tekstfeltet Angiv et andet korrekt svar. Skriv svaret som beskrevet ovenfor.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Gå til valgteskten, stryg til højre, indtil du hører "vis en meddelelse til de respondenter, der vælger dette svar", tryk to gange på skærmen og brug derefter skærmtastaturet til at skrive din meddelelse.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point, et spørgsmål er værd, skal du stryge til højre, indtil du hører "redigeringsfelt, point", trykke to gange på skærmen, og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive det nummer, du ønsker.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "påkrævet, til/fra-knap", og derefter trykke to gange på skærmen.

 9. For at afslutte redigering af et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "spørgsmål" og trykke to gange på skærmen.

 10. Hvis du tilføje yderligere spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj ny", og trykke to gange på skærmen. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj nyt" og trykke to gange på skærmen for at tilføje et spørgsmål. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk to gange på skærmen for at vælge spørgsmålet Valg.

  • For at vælge Tekst-spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "tekst" og trykke to gange på skærmen.

 3. Du hører: "Spørgsmålstitel". Brug skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel. Stryg nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet, når du er færdig.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "skjult, flere indstillinger", og tryk to gange på skærmen. Stryg til højre indtil du hører "ikke markeret, matematik", og tryk derefter to gange på skærmen.

 5. For at føje en ligning til spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "angiv en ligning" og trykke to gange på skærmen. Det matematiske tastatur åbnes.

  Hvis du vil navigere på det matematiske tastatur, skal du stryge til højre eller venstre. Hvis du vil vælge og indtaste et tal, en operator eller en tast, skal du trykke to gange på skærmen. Når ligningen er klar, skal du stryge til højre, indtil du hører "OK" og trykke to gange på skærmen for at lukke det matematiske tastatur.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Stryg til højre, indtil du hører "tilføj alle", og tryk to gange på skærmen. Det rigtige svar er også markeret automatisk.

  Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 7.

 7. Hvis du vil tilføje det rigtige svar på Tekst-spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "tilføj svar", trykke to gange på skærmen, bruge det matematiske tastatur til at skrive det korrekte svar, stryge til højre, indtil du hører "OK" og trykke to gange på skærmen.

 8. For at afslutte redigering af spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "spørgsmål" og trykke to gange på skærmen.

 9. Hvis du vil deaktivere ligningsfunktionen, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "skjult, flere indstillinger" og trykke to gange på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "markeret, matematik", og tryk derefter to gange på skærmen.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du stryge op og derefter ned, og derefter skal du stryge til højre, indtil du hører "eksempel", og trykke to gange på skærmen.

 2. Stryg til højre for at navigere i felterne i eksempelvisningen af formularen.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil forlade eksempelvisningen, skal du stryge op og derefter ned, og derefter skal du stryge til højre, indtil du hører "tilbageknap", og trykke to gange på skærmen.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du stryge op og derefter ned, og derefter skal du stryge til højre, indtil du hører "del", og trykke to gange på skærmen.

 2. Du kan høre den aktuelle indstilling for delingstilladelse. Du kan ændre indstillingen ved at trykke to gange på skærmen, stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke to gange på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "kopiér", og tryk to gange på skærmen. Linket til formularen kopieres til udklipsholder.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×