Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Outlook med dit tastatur og din skærmlæser til hurtigt at oprette opstillinger med punkttegn og tal/bogstaver i forskellige typografier.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Oprette en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Mens du skriver en Outlook-meddelelse, skal du trykke på Alt+H og gøre ét af følgende:

  • Tryk på U for at åbne menuen Punkttegn.

  • Tryk på N for at åbne menuen Taltypografi.

 2. Brug højre og venstre piletast til at finde den punkttegns- eller taltype, du vil bruge, f.eks. "Udfyldt cirkel", og tryk derefter på Enter. Det første element på listen oprettes, og fokus flyttes til det.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere.

 5. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen. Med Oplæser hører du: "Ny linje". Med JAWS hører du bare "Enter".

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste i en liste, f.eks. indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med kontur.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere.

Typografien for punkttegn eller tal for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen, skal du trykke på Alt+H, A, I.

  • Hvis du vil formindske indrykningen eller flytte listen tættere på margenen, skal du trykke på Alt+H, A, O.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at åbne menuen Punkttegn.

  • Tryk på Alt+H, N for at åbne menuen nummereringstypografi.

 3. Brug højre og venstre piletast til at finde den punkttegns- eller nummereringstypografi, du vil ændre til f.eks. "Tom cirkel", og tryk derefter på Enter. Typografien for alle listeelementer på første niveau ændres, så de matcher.

Bemærk!: Hvis din opstilling indeholder indlejrede lister, påvirkes deres typografier ikke af dette. Du skal placere markøren inden i den indlejrede liste for at ændre dens typografi separat.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til hurtigt at oprette opstillinger med punkttegn og tal/bogstaver i forskellige typografier.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Oprette en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Mens du skriver en Outlook-meddelelse, skal du i starten af en ny linje gøre ét af følgende:

  • Hvis du vil starte en punktopstilling, skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten. Punktopstillingselementet Udfyldt cirkel oprettes automatisk.

  • Du starter en opstilling med tal/bogstaver ved at skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv teksten til listeelementet.

 3. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

 4. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen. Du hører: "Ny linje".

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste i en liste, f.eks. indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med kontur.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til ethvert tilgængeligt punkttegn eller enhver tilgængelig taltypografi.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Meddelelse, markeret, tab", og gør derefter ét af følgende:

  • Tryk på Tab for at forøge indrykning, eller flytte listen længere væk fra margenen, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten.

  • Tryk på Tab for at formindske indrykningen, eller flytte listen tættere på margenen, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten.

Fokus forbliver på værktøjslinjen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Meddelelse, markeret, tab", og gør derefter ét af følgende:

  • Du vælger en ny punkttegnstype ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Menuknappen Punkttegn". Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen. Brug piletasterne til at gennemgå typografierne, og tryk så på mellemrumstasten for at anvende den aktuelt valgte typografi.

  • Du vælger en ny taltypografi ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Menuknappen Opstilling med tal/bogstaver". Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen. Brug piletasterne til at gennemgå typografierne, og tryk så på mellemrumstasten for at anvende den aktuelt valgte typografi.

Menuen lukkes, og fokus forbliver på værktøjslinjen.

Bemærk!: Hvis din opstilling indeholder indlejrede lister, påvirkes deres typografier ikke af dette. Du skal placere markøren inden i den indlejrede liste for at ændre dens typografi separat.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook på internettet med dit tastatur og en skærmlæser til hurtigt at oprette opstillinger med punkttegn og tal,når du skriver en meddelelse med Mail. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Opret en opstilling med punkttegn eller tal og bogstaver

 1. Mens du skriver Outlook meddelelse, skal du i starten af en ny linje trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger".

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte en opstilling med punkttegn, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Punkttegn", og trykke på mellemrumstasten. Punktopstillingselementet Udfyldt cirkel oprettes, og fokus flyttes til mailens brødtekst.

  • Du starter en opstilling med tal/bogstaver ved at skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

 5. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen.

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste i en liste, f.eks. indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller opstilling med kontur.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Skift nede, og tryk på piletasterne for at flytte markøren.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på tabulatortasten for at øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen.

  • Hvis du vil formindske indrykningen eller flytte listen tættere på margenen, skal du trykke på Skift+Tab.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×