Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug OneNote med dit tastatur og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at gennemgå de vigtigste visningselementer i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser indholdet af den aktuelle side.

 • Knappen visning af hele siden. Du kan finde flere oplysninger i visningen Hele siden.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Filer,Hjem,Indsæt,Tegning,Historik,Gennemse og Vis samtfeedbackknappen. Båndet med de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet.

 • Samlingen med sektionsfaner, som indeholder alle sektionerne i den aktuelle notesbog, samt knappen til at skifte til andre notesbøger.

 • Samlingen med sidefaner, som indeholder alle siderne i den aktuelle sektion.

 • Søgefeltet, som du kan bruge med følgende omfangsindstillinger:

  • Aktuel side

  • Aktuel sektion

  • Aktuel sektionsgruppe

  • Aktuel notesbog

  • Alle notesbøger

Tryk på Alt for at gå til fanerne på båndet. Du hører "Båndfaner" efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede fane. Brug venstre eller højre piletast til at bevæge dig mellem fanerne på båndet.

Tryk på Enter for at gå fra fanerne på båndet til båndet. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Du kan navigere mellem indstillingerne på båndet ved at trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud), indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på Enter for at vælge den.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over den primære visning har OneNote også følgende ofte anvendte visninger.

Menuen Filer

I menuen Filer kan du få adgang til kommandoer som Ny,Åbn,Del,Eksportérog Send,eller få adgang Office dine kontooplysninger.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer.

 2. Du kan bevæge dig mellem menufanerne ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den, du ønsker, og derefter trykke på tabulatortasten for at vælge den. Brug tabulatortasten og piletasterne til at navigere på fanen, og tryk på Enter for at foretage et valg.

 3. Tryk på Esc for at lukke menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Vinduet Indstillinger

I vinduet OneNote kan du få adgang til indstillinger som tilpasning, korrekturindstillinger og sprogindstillinger.

 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger.

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillingskategorierne, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den, du ønsker, og derefter trykke på tabulatortasten for at vælge den. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrumstasten for at slå den aktuelt fremhævede indstilling til eller fra.

 3. Tryk på Enter for at lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære visning.

Visning af hele siden

Når du bruger fuldsidevisningen, er alle de primære visningselementer undtagen hovedindholdsområdet og knappen til skift af visninger skjult. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

Hvis du vil skifte til fuldsidevisning, skal du trykke på F6, indtil du hører "Navigationskontrolelementer, visning af hele siden", og trykke på Enter. Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på F6, indtil du hører "Navigationskontrolelementer, normal visning", og derefter trykke på Enter.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder en eller flere notebeholdere samt sidens titel og dato. Skærmlæsere kalder notebeholdere for "indholdsblokke".

Brug piletasterne til at flytte rundt i hovedindholdsområdet.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på F6, indtil du hører "Samling af sidefaner", trykke på pil op- og pil ned-tasterne for at finde den ønskede side og trykke på mellemrumstasten. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes dertil.

Hvis du vil gå til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "Samling af sektionsfaner", trykke på venstre og højre piletast for at finde den ønskede sektion og trykke på mellemrumstasten. Den valgte sektion åbnes i hovedindholdsområdet, hvor den sidste side, du har besøgt, vises, og fokus flyttes dertil.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "Samling af sektionsfaner", trykke på venstre piletast, indtil du hører: "Klik for at få vist andre notesbøger", efterfulgt af navnet på den aktuelle notesbog, og tryk på mellemrumstasten for at åbne menuen. Tryk derefter på pil op og pil ned for at finde den ønskede notesbog, og tryk på mellemrumstasten. Den valgte notesbog åbnes i hovedindholdsområdet, hvor den sidste side, du har besøgt, vises, og fokus flyttes dertil.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Brug OneNote til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at gennemgå de vigtigste visningselementer i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet eller lærredet, som viser indholdet af den aktuelle side.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang, som indeholder knapper som Fortryd, Annuller Fortryd, Meddelelsescenter og Hjælp med at forbedre Office.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Startside,Indsæt,Tegning og Vis samtknapperne Del og Slå fuldt lærred til/fra. Båndet med de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet.

 • Liste over sektioner, som indeholder alle sektionerne i den aktuelle notesbog.

Hvis du vil navigere til fanerne på båndet, skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane. Hvis du vil bevæge dig mellem fanerne på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud).

Hvis du vil navigere fra fanerne på båndet til båndet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum og trykke på Tab-tasten, indtil du hører den første indstilling på båndet (den kommer, når du hører: "Slå fuldt lærred til/fra-tilstand"). Du kan navigere mellem indstillingerne på båndet ved at trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud), indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge den. Hvis indstillingen åbner en ny menu, kan du bruge tabulatortasten og piletasterne til at navigere i den og trykke på Enter for at foretage et valg.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over den primære visning har OneNote til Mac også følgende ofte anvendte visninger.

Menuen Filer

I menuen Filer kan du få adgang til kommandoer som Ny,Åbn,Synkroniser,Delog Udskriv.

 1. Tryk på Fn+Control+F2, F, og tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen Filer.

 2. Du kan bevæge dig mellem menufanerne ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den, du ønsker, og derefter trykke på tabulatortasten for at vælge den. Brug tabulatortasten og piletasterne til at navigere på fanen, og tryk på Enter for at foretage et valg.

 3. Tryk på Esc for at lukke menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Dialogboksen Indstillinger

I dialogboksen OneNoteIndstillinger kan du få adgang til indstillinger som stavekontrol, navigation og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

 1. Tryk på Command+kommategnet (,) for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. For at bevæge dig mellem indstillingskategorierne skal du trykke på Tab-tasten (fremad) eller Skift+Tab (bagud), indtil du hører den, du ønsker, og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum, for at vælge den. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (tilbage) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på Control+Option+Mellemrum for at skifte mellem den aktuelt fremhævede indstilling.

 3. Tryk på Esc for at lukke dialogboksen Indstillinger og vende tilbage til den primære visning.

Fuldskærmstilstand

Når du bruger fuldskærmstilstanden, skjules de fleste primære visningselementer. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Skift fuld lærred tilstand, knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  Du bruger nu fuldskærmstilstanden.

 2. Gentag trin 1 for at afslutte fuldskærmstilstanden.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder en eller flere notebeholdere samt sidens titel og dato. Skærmlæsere kalder notebeholdere for "indholdsblokke".

Brug piletasterne til at flytte rundt i hovedindholdsområdet.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Command+Control+G og trykke på pil op- og pil ned-tasterne for at finde den ønskede side. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet.

Hvis du vil gå til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "Liste over sektioner", og så trykke på pil op- og pil ned-tasterne for at finde den ønskede sektion. Den valgte sektion åbnes i hovedindholdsområdet, hvor den sidste side, du har besøgt, vises.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "Liste over sektioner", trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vis konto og notesbøger, knap", og trykke på Control+Option+Mellemrum for at åbne listen over notesbøger. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at flytte til listen, og tryk på piletasterne op og ned for at finde den ønskede notesbog. Den valgte notesbog åbnes i hovedindholdsområdet, hvor den sidste side, du har besøgt, vises.

Tip!: Hvis du vil søge i notesbøger, skal du trykke på Command+F, skrive din søgetekst og trykke på Retur.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Brug OneNote til iOS voiceover, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Den primære visning i OneNote til iOS indeholder følgende elementer:

 • Knappen Brugerkonto, som åbner menuen Indstillinger, hvor du kan administrere din Microsoft-konto samt andre indstillinger som Rediger og vis,Synkroniser og Meddelelser

 • Knappen Meddelelser

 • Med knappen Rediger kan du organisere listen over dine notesbøger, sektioner eller sider

 • Knappen Ny notesbog

 • Liste over dine notesbøger startende med et link til dine seneste sider

 • Navigationslinje med knapper til at åbne fanen Notesbøger,fanen Søg og fanen Sticky notes

For at navigere i hovedvisningen skal du stryge til højre eller venstre for at flytte mellem elementerne. Dobbelttryk på skærmen for at foretage et valg.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til iOS , åbnes den i den visning, du senest har brugt.

Naviger mellem visninger

Du flytter mellem fanen Notesbøger, fanen Søg og fanen Sticky notes ved at trække din finger rundt på den nederste kant af skærmen, indtil du hører navnet på en af fanerne i navigationslinjen. Stryg til højre eller venstre for at finde den fane, du vil åbne, og dobbelttryk på skærmen for at foretage et valg.

Fanen Notesbøger viser enten den primære OneNote til iOS eller den aktuelt valgte notesbog.

Fanen Søg har et søgefelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky notes.

Du kan bruge fanen Sticky notes til at få adgang til og tilføje Microsoft Sticky notes fra OneNote til iOS appen.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider.

 1. Hvis du vil åbne en notesbog fra den primære visning, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede notesbog, og så dobbelttrykke på skærmen. Visningen Sektioner åbnes.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede sektion, og dobbelttryk på skærmen. Listen Sider åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede side, og dobbelttryk på skærmen. Der åbnes et lærred. Lærredet indeholder som regel en sidetitel, en dato og en eller flere indholdsblokke.

 4. For at navigere rundt på lærredet skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

Du går tilbage til den forrige visning ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Brug OneNote til Android med TalkBack, androids indbyggede skærmlæser, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • Sørg for, at du slår TalkBack til, før du starter OneNote til Android.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Den primære visning i OneNote til Android også kaldet fanen Notesbøger. Den indeholder følgende elementer:

 • Knappen Brugerkonto, som åbner menuen Konto, hvor du kan administrere din Microsoft-konto samt arbejds- eller skolekonti

 • Knappen Ny notesbog

 • Knappen Flere indstillinger, som åbner en menu med indstillingerne Synkroniser alt,Start badge,Indstillinger og Send feedback

 • Liste over dine notesbøger startende med et link til dine seneste sider

 • Navigationslinje med knapper til at åbne fanen Notesbøger (som er denne visning), fanen Søg og fanen Sticky notes

For at navigere i hovedvisningen skal du stryge til højre eller venstre for at flytte mellem elementerne. Dobbelttryk på skærmen for at foretage et valg.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til Android , åbnes den i den visning, du senest har brugt.

Naviger mellem visninger

Du flytter mellem fanen Notesbøger, fanen Søg og fanen Sticky notes ved at trække din finger rundt på den nederste kant af skærmen, indtil du hører navnet på en af fanerne i navigationslinjen. Stryg til højre eller venstre for at finde den fane, du vil åbne, og dobbelttryk på skærmen for at foretage et valg.

Fanen Søg har et søgefelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky notes.

Du kan bruge fanen Sticky notes til at få adgang til og tilføje Microsoft Sticky notes fra OneNote til Android appen.

Stryg nedad og til venstre for at gå tilbage fra en given visning. Dette svarer til at trykke på Tilbage-knappen.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider.

 1. Hvis du vil åbne en notesbog fra den primære visning, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede notesbog, og så dobbelttrykke på skærmen. Visningen Sektioner åbnes.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede sektion, og dobbelttryk på skærmen. Listen Sider åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede side, og dobbelttryk på skærmen. Der åbnes et lærred. Lærredet indeholder som regel en sidetitel, en dato og en eller flere indholdsblokke.

 4. For at navigere rundt på lærredet skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

Stryg nedad og til venstre for at gå tilbage fra en given visning. Dette svarer til at trykke på Tilbage-knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Brug OneNote til Windows 10 med dit tastatur og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at gennemgå de vigtigste visningselementer i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser indholdet af den aktuelle side.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Hjem,Indsæt,Tegning,Visning og Billede samt Fortæl mig det, Meddelelser,Del, Angiv fuldskærmstilstand og Flere knapper. Båndet med de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet.

 • Sidepanelet gør det muligt at vise eller skjule navigationsruden, søge i dine noter og få vist en liste over de seneste noter.

 • Navigationsruden, hvorfra du kan få adgang til dine notesbøger og lister over sektioner og sider i dem.

Hvis du vil navigere til fanerne på båndet, skal du trykke på Alt, indtil du hører "Båndet" efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede fane. Brug venstre eller højre piletast til at bevæge dig mellem fanerne på båndet.

Tryk på pil ned for at gå fra fanerne på båndet til båndet. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. For at navigere mellem indstillingerne på båndet skal du bruge venstre eller højre piletast, indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på Enter for at vælge den. Hvis indstillingen åbner en ny menu, kan du bruge piletasterne til at navigere i den og trykke på Enter for at foretage et valg.

Hvis du vil bruge navigationsruden, skal du trykke på F6, indtil du hører: "Notesbogvælger". Tryk på Enter for at åbne listen over notesbøger. Brug pil op eller pil ned til at gå til den ønskede notesbog, og tryk på Enter for at vælge den. Fokus flyttes til listen over sektioner i notesbogen. Brug pil op eller pil ned og Enter for at vælge en sektion, og vælg derefter en side på samme måde.

Bemærk!: Mens du gennemgår de vigtigste visningselementer, skal du, hvis du ikke hører "Notesbogvælger", trykke på F6, indtil du hører "Navigation", og derefter trykke på Enter.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over den primære visning har OneNote til Windows 10 også følgende ofte anvendte visninger.

Menuen Indstillinger

I menuen Indstillinger i OneNotekan du få adgang til indstillinger som synkronisering og korrekturlæsning.

 1. Tryk på Alt, indtil du hører :"Bånd", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Mere". Tryk på Enter, tryk derefter på pil ned, indtil du hører "Indstillinger", og tryk på Enter.

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillingskategorierne, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den, du ønsker, og trykke på Enter for at vælge den. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrumstasten for at slå den aktuelt fremhævede indstilling til eller fra.

 3. Tryk på Esc for at vende tilbage til menuen Indstillinger fra en kategori. Tryk på Esc for at lukke menuen Indstillinger.

Fuldskærmsvisning

Når du bruger fuldskærmstilstand, skjules alle de primære visningselementer undtagen hovedindholdsområdet og én værktøjslinje. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på Alt, indtil du hører :"Bånd", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Gå til fuldskærmstilstand". Tryk på Enter for at vælge.

  Du bruger nu fuldskærmstilstanden. Fokus er på hovedindholdsområdet.

 2. Tryk på F6 for at afslutte fuldskærmstilstanden. Du hører det første element på værktøjslinjen. Tryk på Skift+Tab. Du hører: "Afslut tegning i fuldskærmsvisning". Tryk på Enter.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder en eller flere notebeholdere samt sidens titel og dato. Skærmlæsere kalder notebeholdere for "indholdsblokke".

Brug piletasterne til at flytte rundt i hovedindholdsområdet.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Ctrl+Alt+G og derefter bruge pil op- og pil ned-tasterne til at finde den ønskede side. Tryk på Enter for at markere den. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes dertil.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil flytte mellem sider i den aktuelle sektion, skal du trykke på Ctrl+Page Up for at gå til den forrige side i sektionen og trykke på Ctrl+Page Down for at gå til den næste side i sektionen.

Hvis du vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Ctrl+Skift+G og derefter bruge pil op og pil ned til at finde den ønskede sektion. Tryk på Enter for at åbne sektionen. Brug derefter pil op og pil ned og Enter for at vælge den side, du vil arbejde med.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på Ctrl+G og derefter bruge pil op og pil ned til at finde den ønskede notesbog. Tryk på Enter for at åbne notesbogen. Brug derefter pil op og pil ned og Enter til at vælge den sektion og side, du vil arbejde med.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Brug OneNote på internettet med dit tastatur og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger OneNote på internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edge som webbrowser. Fordi OneNote på internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke OneNote på internettet.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Den primære visning af OneNote på internettet indeholder følgende elementer:

 • Menulinjen, som indeholder microsoft-appstarteren, søgefeltet og knapperne Chat, Meddelelser, Indstillinger, Hjælp og Brugerkonto.

 • Knappen Ny notesbog.

 • Liste over dine notesbøger, som er opdelt i fem faner:

  • Seneste

  • Fastgjort opgave

  • Mine notesbøger

  • Delt med mig

  • Søg og find

  Hvis du vil åbne en fane, skal du trykke på Enter, når du hører dens navn. Du hører antallet af dokumenter under fanen. Dokumenterne vises umiddelbart efter fanerækken. Hvis en fane ikke har noget indhold, meddeler din skærmlæser det, f.eks. "Ingen delte Office-dokumenter".

Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud) for at flytte mellem elementerne i hovedvisningen. Tryk på Enter, når du hører navnet på en notesbog, som du vil åbne. Dette åbner en ny fane i din browser.

Bemærk!: Hvis du trykker på Ctrl+F6 for at navigere mellem landmærker, fungerer det kun i notesbogvisningen og ikke i den primære visning.

Naviger i notesbogvisningen

Notesbogvisningen af OneNote på internettet indeholder følgende landemærker:

 • Microsoft-appstarteren, som er placeret på menulinjen, som også indeholder knapperne Meddelelser og Del.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Filer,Hjem,Indsæt,Tegning,Historik og Visning samtUdskriv,Åbn i OneNote og giv feedback til Microsoft-knapperne og feltet Fortæl mig det.

 • Navigationsruden, der indeholder listen Notesbog, Sektionsliste og Sideliste.

 • Knappen Søg.

 • Hovedindholdsområdet.

Tryk på Ctrl+F6 for at flytte mellem landmærkerne.

Båndfaner

Hvis du vil navigere til fanerne på båndet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f.eks. "Faneelementet Hjem". Hvis du vil bevæge dig mellem fanerne på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud).

Tryk på Enter for at gå fra fanerne på båndet til båndet. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Du kan navigere mellem indstillingerne på båndet ved at trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift+tabulatortasten (bagud), indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på Enter for at vælge den. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Notesbøger

Hver OneNote er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hovedindholdsområdet viser den aktuelt valgte side, der indeholder en eller flere notebeholdere samt titlen og datoen på siden.

Hvis du vil gennemse sektioner og sider i notesbogen, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Brug dette panel til at vælge notesbøger, sektioner og sider", og gør et af følgende:

 • Hvis du vil gå til en anden sektion, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Sektionsliste" efterfulgt af navnet på en sektion. Tryk på pil op og pil ned, indtil du finder den ønskede sektion, og tryk på Enter for at åbne dens seneste side i hovedindholdsområdet. Fokus flyttes til hovedindholdsområdet.

 • Hvis du vil flytte til en anden side, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Sideliste" efterfulgt af navnet på en side. Tryk på pil op og pil ned, indtil du finder den ønskede side, og tryk på Enter for at åbne den i hovedindholdsområdet. Fokus flyttes til hovedindholdsområdet.

Hvis du vil navigere i hovedindholdsområdet, skal du trykke på SR-tasten+piletasterne.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×