Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

Arbejd hvor som helst fra enhver enhed med Microsoft 365

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst med de nyeste funktioner og opdateringer.

Opgrader nu

Dette emne giver dig en trinvis vejledning og de bedste fremgangsmåder til at gøre dine OneNote notesbøger tilgængelige for personer med handicap. Når dine notesbøger er tilgængelige, låser du indholdet op for alle, og personer med forskellige evner kan læse og bruge din notesbog. Du lærer f.eks., hvordan du føjer alternativ tekst til billeder, så personer, der bruger skærmlæsere, kan lytte til, hvad billedet handler om.

Den primære visning af OneNote til Windows 10.

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine noter, hvis du opretter dine OneNote-notesbøger med tanke på tilgængelighed.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse OneNote notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug den rette tekstjustering og -afstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Organiser overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge for at gøre navigationen nemmere. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholder et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen. Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger, til at identificere rækker og kolonner.

Tilføj en tabeloverskrift

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, kan du bruge Tilgængelighedskontrol.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugeren af skærmlæseren kan høre en beskrivelse af billedet.

Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder. Hold teksterne korte, start med de vigtigste oplysninger, og mål at formidle billedets indhold og funktionalitet.

 1. Højreklik på billedet i notesbogen, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse til billedet.

  Afhængigt af din version af OneNote indeholder feltet Beskrivelse muligvis allerede en maskingenereret alternativ tekst. Hvis du vil bruge denne tekst, skal du lukke dialogboksen Alternativ tekst.

  Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst i OneNote med teksteksempler i felterne Titel og Beskrivelse.

 3. Vælg OK, når du er klar.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. supplerende materialer, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af filen.

 1. Højreklik på den integrerede fil, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse til den integrerede fil.

  Føj alternativ tekst til dialogboksen filudskrift

  Afhængigt af din version af OneNote indeholder feltet Beskrivelse muligvis allerede en maskingenereret alternativ tekst. Hvis du vil bruge denne tekst, skal du lukke dialogboksen Alternativ tekst.

 3. Vælg OK, når du er klar.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse.

  Du kan kopiere og indsætte adressen, bruge knapperne Søg på World Wide Web eller Søg efter fil, eller vælge en placering i OneNote for at finde destinationssiden, filen eller OneNote-elementet.

  Skærmbillede af linkdialogboksen i OneNote. Indeholder to felter, der skal udfyldes: Tekst, der skal vises, og Adresse.
 5. Vælg OK.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. Højreklik på det sektionsnavn, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

  Skærmbillede af genvejsmenuen med indstillingen Omdøb markeret.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektion, du vil fjerne, i en notesbog, og vælg Slet.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til fjernelse af en sektion
 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. Højreklik på det sektionsgruppenavn, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

  Dialogboksen Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til Windows
 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil fjerne, i en notesbog, og vælg Slet.

  Dialogboksen Slet sektionsgruppe i OneNote til Windows
 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Åbn den side, du vil navngive eller omdøbe, i en notesbog.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til internettet

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den side, du vil fjerne, på listen over sider, og vælg Slet.

  Dialogboksen Slet en side i OneNote til Windows

Brug handicapvenlig tekstformatering

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér den tekst, som du ønsker at formatere.

 2. På fanen Hjem kan du f.eks. vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed skrift for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på pil ned på knappen Skriftfarve under fanen Hjem, og vælg Automatisk.

  Skærmbillede af indstillingen Skriftfarve i menuen Hjem.

Brug den rette tekstjustering og -afstand

Juster dit afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord, og forøg eller formindsk mellemrummene mellem linjer for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Vælg Afsnitsjusteringfanen Hjem.

 3. Hvis du vil justere afsnitsteksten til venstre, skal du vælge Juster til venstre.

  Skærmbillede af indstillingerne for afsnitsjustering i OneNote 2016.
 4. Hvis du vil ændre linjeafstanden, skal du vælge Indstillingerfor afsnitsafstand og angive den afstand, du vil bruge.

  Skærmbillede af indstillingen Afstand mellem afsnit i menuen Hjem.

  Bemærk!: Værdierne for afsnitsafstand i OneNote følger en anden logik end værdierne i, f.eks. Word. I OneNoteskal du angive det samlede tal (i punkter) for både den aktuelle skriftstørrelse og dens tilsigtede linjeafstand. Hvis du f.eks. vil have dobbelt linjeafstand i skriftstørrelsen Calibri i skriftstørrelse 11, skal du skrive 27 i feltet Linjeafstand mindst.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug de indbyggede overskriftstypografier til at oprette en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke en linje med tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Skærmbillede af at vælge en overskriftstypografi i menuen Hjem.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Punkttegn.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypografien, skal du klikke på pil ned på knappen Punkttegn.

  Skærmbillede af valg af elementet Punktopstilling i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. Vælg Nummerering på fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypografien, skal du klikke på pil ned på knappen Nummerering.

  Skærmbillede af indstillingen Opstilling med tal/bogstaver i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Tilføj en tabeloverskrift

Tilføj overskrifter i tabellen for at hjælpe skærmlæsere med at holde styr på kolonner og rækker.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote, får automatisk en kolonneoverskrift. Det er muligt at fjerne/tilføje kolonneoverskriftsegenskaben ved hjælp af OneNote-skrivebordsprogrammet til Windows. Hvis du bruger en notesbog, hvor egenskaben Kolonneoverskrift er deaktiveret, så kan du bruge skrivebordsprogrammet til Windows for at løse problemet.

 1. Placer markøren et sted på den første række i tabellen.

 2. På fanen Tabelværktøjer skal du vælge Indsæt ovenfor.

 3. Højreklik på den indsatte række i tabellen, og vælg Tabel. Kontrollér, at Kolonneoverskrift er markeret.

 4. Gå tilbage til tabellen, og skriv kolonneoverskrifterne.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste praksisser til oprettelse af OneNote til Mac-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug en passende tekstjustering

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Organiser overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge for at gøre navigationen nemmere. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholder et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Mac, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, kan du bruge Tilgængelighedskontrol.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af billedet.

 1. Højreklik på billedet i notesbogen, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg OK, når du er klar.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Dialogboksen Alternativ tekst til OneNote på Mac.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. supplerende materialer, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af filen.

 1. Højreklik på filen i notesbogen, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og beskrivelse til filen.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Mac
 3. Når du er færdig, skal du vælge OK.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse. Du kan kopiere og indsætte adressen fra den oprindelige placering.

  Dialogboksen hyperlink på Mac.

 5. Vælg OK.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, på sektionslisten, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Sektionen genvejsmenuen med sektionen Omdøb fremhævet.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil fjerne, på sektionslisten, og vælg Slet sektion.

  Sektionen genvejsmenu på Mac med Slet sektionen fremhævet.

 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. På sektionslisten skal du højreklikke på den sektionsgruppe, du vil omdøbe.

 2. Vælg Omdøb.

  Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til Mac
 3. Skriv et nyt navn til sektionsgruppen, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På sektionslisten skal du højreklikke på den sektionsgruppe, du vil fjerne.

 2. Vælg Slet.

  Slet en sektionsgruppe i OneNote til Mac
 3. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Åbn den side, du vil navngive eller omdøbe, i en notesbog.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til Mac

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den side, du vil fjerne, på listen over sider.

 2. Vælg Slet.

  Slet en side i OneNote til Mac

Brug handicapvenlig tekstformatering

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér den tekst, som du ønsker at formatere.

 2. På fanen Hjem kan du f.eks. vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed skrift for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på pil ned på knappen Skriftfarve under fanen Hjem, og vælg Automatisk.

  Skriftfarve rullemenu i OneNote til Mac.

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Vælg Afsnitsjusteringfanen Hjem,og vælg Juster til venstre.

  Afsnitjusteringsrulleliste menuen på Mac.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug de indbyggede overskriftstypografier til at oprette en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke en linje med tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Overskrift typografi i menuen i OneNote til Mac,

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Punkttegn.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypografien, skal du klikke på pil ned på knappen Punkttegn.

  Opstilling med punkttegn rullelistemenu på Mac.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. Vælg Nummerering på fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypografien, skal du klikke på pil ned på knappen Nummerering.

  Nummereret liste rulleliste-menu på Mac.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til iOS til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Du kan ændre tekstfarverne i skrivebordsversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Farveændringerne bliver synlige, når notesbogen åbnes i iOS-versionen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du bruger handicapvenlige tekstfarver i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug en passende tekstjustering

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til iOS, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen for at tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, skal du undersøge dem visuelt i OneNote til iOS eller bruge Tilgængelighedskontrol i skrivebordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerne af OneNote.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af billedet.

 1. På notesbogsiden skal du trykke og holde på billedet, stryge til venstre i genvejsmenuen og vælge Alternativ tekst.

 2. Skriv en beskrivelse af dokumentet. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg Udført, når du er klar.

  Dialogboksen Alternativ tekst til billeder i OneNote til iOS.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. supplerende materialer, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af filen.

 1. Tryk og hold på filen på notesbogsiden.

 2. Stryg til venstre i genvejsmenuen, og vælg Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse af filen, og vælg Udført.

  Dialogboksen Alternativ tekst til en integreret fil i OneNote til iOS.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote til iOS-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet. 

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og vælg Knappen Indsæt link i OneNote til iOS.(Indsæt link).

 3. Den markerede tekst vises i feltet TEKST DER VISES. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

 4. Skriv eller indsæt linkets URL-adresse i adressefeltet, og vælg Udført.

  Dialogboksen hyperlink på iPhone.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. Vælg Rediger på listen Sektioner.

 2. Vælg den sektionsfane, du vil omdøbe, og vælg fanen Omdøb sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS(Omdøb).

  Omdøb tekst-knap på menulinjen på iPhone.
 3. Skriv det nye navn, og vælg Udført.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Vælg Rediger på listen Sektioner.

 2. Vælg den sektionsfane, du vil fjerne, og vælg fanen Slet en side-, sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS (Fjern).

  Fjern sektion-knap på menulinjen på iPhone.
 3. Vælg Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. Vælg Rediger på listen Sektioner.

 2. Vælg den sektionsgruppe, du vil omdøbe, og vælg den på menulinjen Omdøb sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS (Omdøb).

  Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til iOS
 3. Skriv det nye navn til sektionsgruppen, og vælg derefter Udført.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Vælg Rediger på listen Sektioner.

 2. Vælg den sektionsgruppe, du vil fjerne, og vælg den på menulinjen Slet en side-, sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS (Fjern).

  Slet sektionsgruppe i OneNote til iOS
 3. Vælg Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Vælg den side, du vil navngive eller omdøbe, på listen Sider.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til iOS

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Vælg Rediger listen Sider.

 2. Vælg den side, du vil fjerne, og vælg på menulinjen Slet en side-, sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS (Fjern).

  Slet side i OneNote til iOS

Brug handicapvenlig tekstformatering

Hvis du vil gøre tekstformateringen mere handicapvenlig, skal du vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

Anvend tekstformatering

 1. Markér den tekst, som du ønsker at formatere.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og vælg den ønskede indstilling. Du kan f.eks. vælge fed eller kursiv eller understregning som fremhævelse.

  Fed tekst-knap på menulinjen på iPhone.

Ret skrifttypen og skriftstørrelsen

 1. I visningen Sektioner skal du vælge Skærmbillede af knappen Flere indstillinger i OneNote til iOS. ( Flere handlinger )>Indstillinger.

  Knappen Indstillinger i Notesbøger på iPhone.
 2. Vælg Rediger og vis.

 3. Vælg en større standardskriftstørrelse og en sans serif-standardskrifttype.

  Menuen Rediger og vis i OneNote til iOS-indstillinger.

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den tekst, der skal ændres.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Formindsk indrykning i OneNote til iOS.(Formindsk indrykning).

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen punkttegn i OneNote til iOS. (punkttegn).

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen nummerering i OneNote til iOS.Nummerering.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til Android til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Føj alternativ tekst til billeder

Du kan føje alternativ tekst til integrerede filer i skrivebordsversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du føjer alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Føj beskrivende tekst til links.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Du kan omdøbe og slette sektionsgrupperne i skrivebordsversionerne af OneNote og Windows 10-appen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du omdøber eller sletter sektionsgrupper i OneNote til Windows-, Mac- eller Windows 10-appen, skal du se de pågældende afsnit i denne artikel.

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Du kan ændre tekstfarverne i skrivebordsversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Farveændringerne bliver synlige, når notesbogen åbnes i Android-versionen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du bruger handicapvenlige tekstfarver i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug en passende tekstjustering

Du kan ændre skrifttypen og -størrelsen i skrivebordsversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du ændrer skrifttypen og -størrelsen i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Android, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen for at tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, skal du undersøge dem visuelt i OneNote til Android eller bruge Tilgængelighedskontrol i skrivebordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerne af OneNote.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af billedet.

 1. Tryk på og hold billedet i din notesbog.

 2. Stryg til venstre i genvejsmenuen, og vælg derefter Alternativ tekst.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse af billedet. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg UDFØRT, når du er klar.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Føj alternativ tekst til billeder i OneNote til Android

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote til Android-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og vælg derefter Knappen Indsæt link i OneNote til Android.(Indsæt link).

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Skriv eller indsæt linkets URL-adresse i adressefeltet.

 5. Vælg UDFØRT.

  Tilføj dialogboksen link i OneNote til Android

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektion, du vil omdøbe.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Omdøb sektion i OneNote til Android.(Omdøb sektion).

 3. Skriv det nye navn, og vælg OMDØB.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektion, du vil fjerne.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Slet i OneNote til Android. (Slet sektion).

 3. Vælg SLET i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde de rigtige sider.

 1. Vælg den side, du vil navngive eller omdøbe, på listen SIDER.

 2. Skriv et nyt navn til siden på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Sidetitelfeltet i OneNote til Android.

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På listen over SIDER skal du trykke og holde på den side, du vil fjerne.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Slet i OneNote til Android.(siden Slet).

 3. Vælg SLET i bekræftelsesdialogboksen.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Du kan forbedre din tekstformatering ved for eksempel at bruge fed skrift, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Hvis du vil anvende tekstformateringen, skal du markere den tekst, du vil formatere.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og vælg den ønskede indstilling. Du kan f.eks. bruge fed skrifttype eller understregning som fremhævelse.

  Tekstformateringknapper på værktøjslinjen i OneNote til Android

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Formindsk indrykning i OneNote til Android.(Formindsk indrykning).

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Punkttegn i OneNote til Android. (punkttegn).

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På menulinjen skal du vælge Knappen Nummerering i OneNote til Android.(Nummerering).

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til Windows 10 til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug en passende tekstjustering

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Organiser overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge for at gøre navigationen nemmere. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholder et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Windows 10, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Billede > Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg Udført, når du er klar.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Dialogboksen Alternativ tekst til tilføjelse af alternativ tekst i OneNote til Windows 10.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. supplerende materialer, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af filen.

 1. Højreklik på filen på siden.

 2. Vælg Knappen Alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Windows 10.(alternativ tekst).

 3. Skriv en titel og en beskrivelse til filen, og vælg Udført.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Windows 10-app

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Skriv eller indsæt linkets URL-adresse i adressefeltet, og vælg Indsæt.

  Skærmbillede af dialogboksen til tilføjelse af et hypertekst-link i OneNote til Windows 10.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til omdøbning en sektionsfane i OneNote til Windows 10.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til sletning af en sektionsfane i OneNote til Windows 10.

 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil omdøbe, på sektionslisten, og vælg Omdøb sektionsgruppe.

  Omdøb sektionsgrupper i OneNote til Windows 10-app.
 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil fjerne, på sektionslisten, og vælg Slet sektionsgruppe.

  Fjern sektionsgrupper i OneNote til Windows 10-app.
 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Åbn den side, du vil navngive eller omdøbe, i en notesbog.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til internettet

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sidefane, du vil fjerne, på sidelisten.

 2. Vælg Slet side.

  Fjern en side i OneNote til Windows 10-app

Brug handicapvenlig tekstformatering

Hvis du vil gøre tekstformateringen mere handicapvenlig, skal du vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér den tekst, som du ønsker at formatere.

 2. På fanen Hjem kan du f.eks. vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed skrift for at fremhæve.

  Tekstformatering-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises godt i tilstanden stor kontrast, skal du bruge den automatiske indstilling til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. På fanen Hjem skal du vælge pil ned på knappen Skriftfarve og derefter vælge Automatisk.

  Menuen tekstfarve i OneNote til Windows 10-app

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Knappen afsnitsformatering under fanen Hjem i OneNote til Windows 10.(Afsnitsformatering).

 3. Vælg Knappen Juster til venstre i menuen Afsnitsformat i OneNote til Windows 10.(Venstrejuster).

  Venstrejuster afsnittene i OneNote til Windows 10-app

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug de indbyggede overskriftstypografier til at oprette en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke en linje med tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Knappen Typografier under fanen Hjem i OneNote til Windows 10.(Typografier)og derefter vælge en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 2.

  Liste over overskrifter i OneNote til Windows 10-app

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Knappen Punkttegn under fanen Hjem i OneNote til Windows 10. (punkttegn).

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypografien, skal du vælge pil ned knappen Punkttegn og derefter vælge den ønskede typografi.

  Valgt opstilling med punkttegn-knap på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Knappen Nummerering under fanen Hjem i OneNote til Windows 10.(Nummerering).

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypografien, skal du vælge pil ned på knappen Nummerering og vælge den ønskede typografi.

  Opstilling med tal/bogstaver-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote Online-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Du kan omdøbe eller slette sektionsgrupper i OneNote skrivebords- eller Windows 10-appversionen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du omdøber eller sletter sektionsgrupper i skrivebordsversionen af Windows eller i Windows 10-appen, skal du se de pågældende afsnit i dette emne.

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug yderligere metoder til at formidle oplysningerne, f.eks. en figur eller et navn. Overvej f.eks. at bruge et grønt markeringsmærke til at angive succes og et rødt X til at angive fejl i stedet for grøn og rød skygge.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger bør kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som kan gøre det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som at være komprimeret til linjen nedenfor, eller at tilstødende bogstaver ser ud til at flette.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Brug en passende tekstjustering

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote Online.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Organiser overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge for at gøre navigationen nemmere. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholder et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote Online, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af billedet.

 1. Højreklik på billedet i notesbogen, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en beskrivelse i feltet. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg OK, når du er klar.

  Dialogboksen Alternativ tekst til OneNote til internettet

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. supplerende materialer, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så brugere af skærmlæsere kan høre en beskrivelse af filen.

 1. Højreklik på filen i notesbogen, og vælg Alternativ tekst.

 2. Skriv en beskrivelse af filen, og vælg OK.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til internettet

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote Online-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj beskrivende tekst til et link for at fortælle brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst der vises. Dette er teksten i hyperlinket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Skriv eller indsæt linkets URL-adresse i adressefeltet, og vælg Indsæt.

  Dialogboksen Link til OneNote til internettet

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den sektion, de skal bruge.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb sektion.

 2. Skriv det nye navn.

  Indstillingen Omdøb sektion fremhævet i sektionens genvejsmenu i OneNote til Windows 10.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet sektion.

  Indstillingen Slet sektion fremhævet i sektionens genvejsmenu i OneNote til Windows 10.

 2. Vælg Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Åbn den side, du vil navngive eller omdøbe, i en notesbog.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til internettet

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sidefane, som du vil fjerne, i en notesbog.

 2. Vælg Slet side.

  Indstillingen Slet side fremhævet i genvejsmenuen for siden i OneNote til Windows 10.

Brug handicapvenlig tekstformatering

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér den tekst, som du ønsker at formatere.

 2. På fanen Hjem kan du f.eks. vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed skrift for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises godt i tilstanden stor kontrast, skal du bruge den automatiske indstilling til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. På fanen Hjem skal du vælge pil ned på knappen Skriftfarve og vælge Automatisk.

  Menuindstillinger for skriftfarve i OneNote til internettet

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Afsnitsjustering >Venstrejuster.

  Menuindstillinger for afsnitsjustering i OneNote til internettet.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug de indbyggede overskriftstypografier til at oprette en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke en linje med tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Indstillinger for overskriftstypografier i OneNote til internettet

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Knappen Punkttegn i OneNote Web (punkttegn).

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypografien, skal du vælge pil ned knappen Punkttegn og derefter vælge den ønskede typografi.

  Punktopstillingsmenu i OneNote til internettet

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller et komma i slutningen af hvert listeelement for at få skærmlæsere til at holde pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den tekst, der skal medtages på listen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Opstilling med tal/tal i OneNote Web.(Nummerering).

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypografien, skal du vælge pil ned på knappen Nummerering og derefter vælge den ønskede typografi.

  Menuindstillinger for nummereret liste i OneNote til internettet

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Brug Tilgængelighedskontrol til at gøre tilgængeligheden bedre

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×