Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug mailen i Outlook med dit tastatur og din skærmlæser for at udføre vigtige grundlæggende opgaver. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du kan oprette og sende nye mails, læse og svare på modtagne mails, søge, filtrere og udskrive mails, arbejde med vedhæftede filer og meget mere.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Læs, besvar eller videresend en mail

Brug din skærmlæser og tastaturgenveje til at læse og svare på mails. Du hører en lyd, når der er kommet en ny mail.

Åbn og læs en mail

 1. I Indbakke skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortast, indtil du hører den første mail på meddelelseslisten. Din skærmlæser oplæser afsender, emne, modtagelsesdato og -klokkeslæt og angiver, om mailen er ulæst.

  • Du kan gennemse meddelelseslisten ved at trykke på pil op eller pil ned.

  • Tryk på Enter for at åbne en begivenhed.

  • Hvis du vil læse mailen fra top til bund, skal du trykke på SR-tasten+Ctrl+R.

  • Tryk på Ctrl for at stoppe oplæsningen.

  • For at gå til den næste mail skal du trykke på Alt+5.

  • For at gå til den forrige mail skal du trykke på Alt+4.

 2. Hvis du vil gå tilbage til Indbakke, når du har læst mailen, skal du trykke på Esc.

Besvar en mail

 1. I en mail eller på en mail i Indbakke skal du gøre følgende:

  • Tryk på Ctrl+R for kun at svare den oprindelige afsender. Du hører: "Re" efterfulgt af meddelelsens emne.

  • Hvis meddelelsen har flere modtagere, og du vil svare dem alle, skal du trykke på Ctrl+Skift+R.

 2. Der åbnes en ny mail med samme emne og indstillet til at svare enten afsenderen alene eller alle, der er inkluderet i den oprindelige mail. Fokus er i meddelelsens brødtekst. Skriv din meddelelse.

 3. Tryk på Alt+S for at sende mailen, når du er færdig med at skrive meddelelsen.

Videresend en mail

 1. Tryk på Ctrl+F i en mail eller en mail i Indbakke. Du hører: "Fw", efterfulgt af meddelelsens emne.

 2. Fokus er på feltet Til. Skriv navnene på modtagerne.

 3. Hvis du vil medtage en meddelelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Fw", efterfulgt af meddelelsens emne og "Meddelelsesredigering", og så skrive din meddelelse.

 4. Tryk på Alt+S for at sende mailen, når du er færdig med at skrive meddelelsen.

Oprette og sende mails

 1. Tryk på Ctrl+N i Indbakke. Du hører: "Ikke-navngivet, meddelelse", efterfulgt af meddelelsesformatet og "Vindue, Til, redigerer".

 2. Fokus er på feltet Til. Skriv navnene på modtagerne.

 3. Tryk på tabulatortasten for at sende en kopi. Du hører: "Cc, redigerer". Skriv navnene på kontakter, der skal modtage en kopi.

 4. Tryk på tabulatortasten for at sende en skjult kopi. Du hører: "Bcc, redigering". Skriv navnene på kontakter, der skal modtage en kopi.

  Hvis du ikke hører "Bcc, redigering", er feltet Bcc skjult. Tryk på Alt+P, B for at vise det.

 5. Du kan føje et emne til mailen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Emne, redigerer", og så skrive din meddelelse.

 6. Hvis du vil tilføje din meddelelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører emnet for mailen efterfulgt af "Meddelelse, redigering", og så skrive din meddelelse.

 7. Tryk på Alt+S for at sende mailen, når du er færdig med at skrive meddelelsen.

Arbejd med Fokuseret indbakke

Fokuser på de mails, der betyder mest for dig. Som standard opretter Outlook en Fokuseret indbakke og en Andet-indbakke. Dine vigtigste mails bliver sorteret til Fokuseret indbakke, mens resten forbliver let tilgængelige – men ude af syne – i Andet-indbakken.

Skift mellem indbakkerne Fokuseret og Andet

Som standard åbnes indbakken Fokuseret i Outlook.

 1. Tryk på F6, indtil du hører: "Visningen Tabel, tabel" efterfulgt af antallet af rækker i din indbakke.

 2. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører: "Knappen Filer," og tryk derefter på Enter.

 3. Du går tilbage til indbakken Fokuseret, trykker på F6, indtil du hører: "Visningen Tabel, tabel," og trykker derefter på Skift+Tab, indtil du hører: "Knappen Fokuseret". Tryk på Enter for at vælge.

Flyt en mail fra indbakken Andet til indbakken Fokuseret

 1. I Andet-indbakken skal du gå til den mail, du vil flytte til Fokuseret indbakke.

 2. For at flytte mailen skal du trykke på Skift+F10, V.

Skjul den fokuserede indbakke

Du kan skjule indbakken Fokuseret og arbejde med en enkelt liste over meddelelser.

 1. Vil du kontrollere, om indbakken Fokuseret vises eller allerede er skjult, skal du trykke på F6, indtil du hører: "Visningen Tabel, tabel" efterfulgt af antallet af rækker i din indbakke. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Er Læseruden deaktiveret, skal du trykke på Tab en enkelt gang. Hvis du hører: "Knappen Fokuseret," vises den fokuserede indbakke.

  • Hvis Læseruden er aktiveret, skal du trykke på Skift+Tab to gange. Hvis du hører: "Knappen Andet," vises den fokuserede indbakke.

 2. Vil du skjule den fokuserede indbakke, skal du trykke på Alt+V, W.

Brug søg og filtrer til at finde mail

Spild ingen tid på at gennemgå lister eller arkiver, for at finde den ene vigtige mail. Brug søgning og filtrering til hurtigt at finde det, du leder efter.

Søg efter en mail

 1. Tryk på Ctrl+E i Indbakke. Fokus flyttes til feltet Søg. Du hører: "Søgeforespørgsel, redigering, søg i aktuel postkasse".

 2. Du skifter den mappe, du vil søge i, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Aktuel postkasse", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv dine søgeord.

 4. Brug pil op og ned til at gennemgå forslagene. Tryk på Enter for at vælge et forslag. Søgeresultaterne vises på meddelelseslisten.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den første meddelelse. Tryk på pil ned for at gennemgå listen. Tryk på Enter for at åbne en begivenhed.

 6. Tryk på Esc for at rydde søgeresultatlisten.

  Du går tilbage til Indbakke fra en åben mail og rydder søgeresultatlisten ved at trykke to gange på Esc.

Brug et filter til at finde en mail

 1. I Indbakke skal du trykke på Alt+H, L. Fokus flyttes til det første emne på listen over filterindstillinger.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Tabelvisning er indlæst".

 3. Du flytter til listen over mails, der passer på filteret, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører den første meddelelse. Tryk på pil ned for at gennemgå listen. Tryk på Enter for at åbne en begivenhed.

 4. Tryk på Esc for at rydde resultatlisten og filteret.

  Du går tilbage til Indbakke fra en åben mail og rydder søgeresultatlisten ved at trykke to gange på Esc.

Åbn, eller tilføj vedhæftede filer

Du kan åbne og tilføje vedhæftede filer i dine mails i Outlook.

Åbne vedhæftede filer

Når du modtager en mail, oplæser din skærmlæser, om mailen har vedhæftede filer samt antallet af vedhæftede filer.

 1. Åbn en mail med en vedhæftet fil. Fokus er i meddelelsens brødtekst.

 2. Tryk på Skift+tabulatortast, indtil du hører oplysningerne om den vedhæftede fil, herunder filnavnet og typen.

 3. Hvis du vil åbne den vedhæftede fil, skal du trykke på Enter. Filen åbnes i et kompatibelt program.

Tilføj vedhæftede filer

Du kan sende filer, f.eks. resumeer, nyhedsbreve eller billeder som kopier eller som OneDrive-filer.

 1. Tryk på Alt+N, A, F i en mail. Der åbnes en kontekstmenu.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på pil ned, indtil du hører filen, og tryk så på Enter for at vedhæfte en aktuel fil.

  • Tryk på W for at vedhæfte en fil fra en webplacering. Du hører den første onlineplacering, f.eks. "OneDrive". Tryk på Enter for at vælge. Dialogboksen Indsæt fil åbnes. Tryk på tabulatortasten og piletasterne, indtil du hører den ønskede fil, og tryk derefter på Alt+S.

  • Hvis du vil vedhæfte en fil fra et lokalt lager, f.eks. din harddisk, skal du trykke på B. Dialogboksen Indsæt fil åbnes. Tryk på tabulatortasten og piletasterne, indtil du hører den ønskede fil, og tryk derefter på Alt+S.

Udskriv en mail

Du kan udskrive dine mails på papir eller til en fil.

 1. Tryk på Ctrl+P i en mail eller på en mail i Indbakke. Dialogboksen Udskriv åbnes.

 2. Tryk på Alt+F, P, P for at udskrive med standardindstillingerne.

Slå visuelle beskeder eller lydbeskeder til eller fra

Lydeffekter eller visuelle effekter kan give dig besked, når en ny mail modtages. Du kan slå beskeder fra, hvis du vil arbejde uforstyrret.

 1. I Indbakkeskal du trykke på Alt+F, T. Vinduet Indstillinger for Outlook åbnes, og fokus er på fanen Generelt.

 2. Tryk på M. Fanen Mail åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten, og tryk så på P. Du hører enten: "Markeret" eller "Ikke markeret" efterfulgt af "Afspil en lyd, afkrydsningsfelt". Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen af denne indstilling.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå de andre beskedindstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen af en indstilling. Når du hører "Gennemse, knap", er der ingen beskedindstillinger at vælge.

 5. Du bekræfter dine valg og lukker vinduet Outlook-indstillinger ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og så trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug mail i Outlook til Mac med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at udføre vigtige grundlæggende opgaver. Du kan oprette og sende nye mails, læse og svare på modtagne mails, søge, filtrere og udskrive mails, arbejde med vedhæftede filer og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Læs, besvar eller videresend en mail

Læs en mail

Outlook-appen viser som standard mails med de nyeste først.

 1. I Outlook skal du trykke på Command+1 for at åbne Mail-hovedvisningen. I visningen Mail kan du flytte fokus til meddelelseslisten ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel med dispositionsvisning af meddelelsesliste".

 2. Du gennemser meddelelseslisten ved at trykke på Control+] (højre firkantparentes) for at gå til næste meddelelse eller Control+[ (venstre firkantparentes) for at gå til forrige meddelelse.

 3. VoiceOver læser oplysninger om mails i din indbakke, efterhånden som du flytter. Du hører f.eks. følgende:

  • Navnet på afsenderen

  • Skriv din mails emne

  • Afsendelsesdatoen

  • Hvis der er vedhæftede filer

 4. Tryk på Command+O for at åbne en enkelt mail eller en mailsamtale med flere meddelelser. Meddelelsesvinduet åbnes, og du hører: "Åbn meddelelse. Nu i <meddelelsesemnet>".

  For at gå hurtigt til den næste mail skal du trykke på Ctrl+venstre firkantede parentes ([). For at gå til den forrige mail skal du trykke på Ctrl+højre firkantede parentes (]).

 5. Tryk på højre eller venstre piletaster for at læse en mail eller meddelelser i en samtale. VoiceOver læser meddelelsesfelterne, efterhånden som du flytter.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Command+W for at lukke meddelelsesvinduet. Meddelelsesvinduet lukkes, og fokus flyttes til meddelelseslisten i Indbakke.

Læs en mail i Meddelelsescenter

Gå til Meddelelsescenter på din Mac for at læse de seneste mails fra Outlook.

 1. Tryk på Control+Option+MM for at gå til menuen Ekstra. Du hører: "Menuen Ekstra".

 2. Du går til Meddelelsescenter ved at trykke på højre piletast, indtil du hører "Meddelelsescenter, menuen ekstra", og så trykke på Control+Option+mellemrum.

 3. Du går til Meddelelser i Meddelelsescenter ved at trykke på Control+Option+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Meddelelser, alternativknap" og så trykke på Control+Option+Skift+pil ned.

 4. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemse meddelelseslisten. Når du lander på Outlook meddelelse, læser VoiceOver meddelelsen som "Microsoft Outlook" efterfulgt af meddelelses klokkeslæt, emne, afsender og meddelelsesteksten. Tryk på Enter for at åbne mailen.

Besvar en mail

 1. Gør ét af følgende, hvis du vil gendanne en mail:

  • Tryk på Command+R for at svare afsenderen af meddelelsen.

  • Tryk på Skift+Command+R for at svare til alle.

 2. Der åbnes en ny mail med samme emne og indstillet til at svare enten afsenderen alene eller alle, der er inkluderet i den oprindelige mail. Fokus er i meddelelsens brødtekst. Skriv din meddelelse.

 3. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på Command+Return for at sende mailen.

Videresend en mail

 1. Tryk på Command+J i en mail.

 2. Fokus er på feltet Til. Du hører: "Til, rediger tekst". Skriv navnet på hver modtager.

 3. Hvis du vil inkludere en meddelelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Dokumenttekst", og så skrive din meddelelse.

 4. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på Command+Return for at sende mailen.

Oprette og sende mails

 1. I Outlook skal du trykke på Command+1 for at åbne Mail-hovedvisningen.

 2. Tryk på Command+N for at oprette en ny mail. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue med fokus på feltet Til. Du hører: "Ikke-navngivet (...)-vindue, Til redigering af tekst".

 3. Skriv navnet på hver modtager i feltet Til.

 4. Du sender en kopi ved at trykke på tabulatortasten for at gå til feltet Cc. Du hører: "CC, rediger tekst". Skriv navnene på kontakter, der skal modtage en kopi.

  Hvis du vil sende en skjult kopi, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører : "Meddelelser, valgt fane", og derefter trykke på højre piletast, og du hører "Fanen Indstillinger". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne fanen Indstillinger, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "BCC umarkeret afkrydsningsfelt", og tryk derefter på mellemrumstasten. Feltet Bcc føjes til meddelelsen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "BCC, rediger tekst", og skriv derefter kontaktnavnene.

 5. Du kan føje et emne til mailen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Emne, rediger tekst", og så skrive det ønskede emne.

 6. Du kan skrive din meddelelse ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Dokumenttekst" og så skrive din meddelelse.

 7. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på Command+Return for at sende mailen.

Brug søgning og filtrering, til at finde en mail

Spild ingen tid på at gennemgå lister eller arkiver, for at finde den ene vigtige mail. Brug indstillingerne for søgning og filtrering til hurtigt at finde det, du leder efter.

Søg efter en mail

 1. I visningen Mail skal du trykke på Option+Command+F for at søge i den aktuelle mappe. Du hører: "Søg, søgetekstfelt". Skriv dine søgeord, og tryk derefter på Enter.

 2. Du går til listen over søgeresultater ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel med dispositionsvisning af meddelelsesliste".

 3. Tryk på pil op eller ned for at gennemgå søgeresultaterne. Når du flytter, oppræsenterer VoiceOver meddelelserne efter emnet, afsenderen og datoen.

 4. Tryk på Command+O for at åbne en mail. Tryk på Command+W for at lukke mailvinduet og gå tilbage til visningen Mail.

 5. Når du er færdig, skal du i visningen Mail trykke på Skift+tabulatortast, indtil du hører "Søg, søgetekstfelt", og så trykke på Esc for at afslutte Søg.

Brug et filter til at finde en mail

 1. I visningen Mail skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortast, indtil du hører "Filtrer mail, menuknap".

 2. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Control+Option+Skift+M. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede filtreringsindstilling, og tryk så på Control+Option+mellemrum. Fokus flyttes til den meddelelsesliste, der indeholder mails, der svarer til filteret.

 3. Du gennemser mails, der svarer til filteret, ved at trykke på Control+] (højre firkantparentes) for at gå til næste meddelelse eller Control+[ (venstre firkantparentes) for at gå til forrige meddelelse. VoiceOver læser meddelelsesdetaljerne, mens du flytter gennem listen.

 4. Tryk på Command+O for at åbne en mail.

 5. Du fjerner filtreringsindstillingen ved i visningen Mail at trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulaturtasten, indtil du hører "Filtrer mail, menuknappen", og tryk så på Control+Option+Skift+M. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Ryd alle filtre", og tryk derefter på mellemrumstasten.

Åbn, eller tilføj vedhæftede filer

Du kan åbne og tilføje vedhæftede filer i dine mails i Outlook til Mac.

Åbne en vedhæftet fil

VoiceOver oplæser det, hvis en modtagen mail indeholder vedhæftede filer.

 1. Åbn mailen med én eller flere vedhæftede filer.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Vedhæftet fil", efterfulgt af filnavn og størrelse, og tryk på mellemrumstasten. Den vedhæftede fil åbnes i den understøttede app.

Tilføje en vedhæftet fil

Du kan sende filer, f.eks. resuméer, fotos eller mødeinvitationer som vedhæftede filer.

Vedhæfte en fil

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du i det nye mailvindue trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Vedhæft fil, knap", og så trykke på mellemrumstasten. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan søge efter den fil, du vil vedhæfte, f.eks. fra dine dokumenter eller iCloud.

 2. Gennemsøg til den ønskede fil, og tryk så på Control+Option+mellemrum for at markere den.

 3. Filen vedhæftes din mail, og fokus flytter tilbage til det nye mailvindue.

Indsæt et billede

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du i det nye mailvindue trykke på tabulatortasten eller Skift+Tabulator, indtil du hører "Menuknappen Billeder" og så trykke på mellemrumstasten for at åbne undermenuen Billeder.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Billede fra fil", og tryk så på mellemrumstasten. Der åbnes en dialogboks, hvori du kan søge efter den billedfil, du vil vedhæfte.

 3. Gennemsøg til det ønskede billede, og tryk så på Control+Option+mellemrum for at markere det.

 4. Billedet indsættes i meddelelsens brødtekst.

Udskriv en mail

Du kan udskrive dine mails på papir eller til en fil.

 1. I Outlook skal du vælge den mail, du vil udskrive.

 2. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv. Hvis du vil udskrive mailen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Udskriv, standardknap", og derefter trykke på Enter for at sende dokumentet til standardprinteren.

Slå visuelle beskeder eller lydbeskeder til eller fra

Du kan hurtigt slå beskeder til eller fra.

 1. I Outlook skal du trykke på Command+komma (,) for at åbne Outlook-indstillinger. Du hører: "Indstillinger, knappen vis alle".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Beskeder og lyde", og tryk så på mellemrumstasten. Vinduet Beskeder og lyde åbnes.

 3. Du kan slå alle beskeder til eller fra ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vis en advarsel på mit skrivebord", og så trykke på mellemrumstasten for at slå indstillingen til ("markeret") eller fra ("ikke markeret").

 4. Du kan slå lydbeskeder til eller fra ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Ny meddelelse" eller "Påmindelse", og så trykke på mellemrumstasten for at slå lydbeskeder for nye meddelelser eller påmindelser til ("markeret") eller fra ("ikke markeret").

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug mail i Outlook til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, for at udføre vigtige grundlæggende opgaver. Du kan oprette og sende nye mails, læse og svare på modtagne mails, søge og filtrere mails og arbejde med Fokuserede mails og vedhæftede filer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Læs, besvar eller videresend en mail

Læs en mail

Som standard viser Outlook-appen de nyeste mails først.

Tip!: Når du er på en mail i meddelelseslisten, skal du stryge op eller ned for at høre meddelelsesrelaterede handlinger, du kan udføre. Hvis du vil udføre en handling, skal du dobbelttrykke på skærmen, så snart du hører indstillingen.

 1. Hvis du vil høre VoiceOver læse mails i din indbakke,skal du stryge til højre på meddelelseslisten eller føre fingeren ned gennem listen. Du hører f.eks. følgende:

  • Navnet på afsenderen

  • Skriv din mails emne

  • Afsendelsesdatoen

  • Vedhæftede filer (hvis relevant)

  • De første få linjer i mailen

  • Antallet af meddelelser i en samtale

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne en enkelt mail eller en mailsamtale med flere meddelelser.

 3. Du kan læse en mail eller meddelelser i en samtale ved at stryge til højre eller lad en finger glide fra toppen af skærmen og ned gennem listen over mails. Du hører emnet, afsendernavn, meddelelse, og hvor mange meddelelser, der er i en samtale.

 4. Hvis samtalen er lang, skal du muligvis åbne hele meddelelsen for at høre den. Stryg til højre, når den første meddelelse er læst. Hvis du hører "knappen Åbn hele meddelelsen", er der mere tekst i samtalen. Dobbelttryk på skærmen for at åbne.

  Du går tilbage til den skjulte meddelelsesvisning ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Luk", og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan hurtigt gå til den næste mail ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Næste mail" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan gå til den forrige mail ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Forrige mail" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Når du er færdig med at læse meddelelsen, og du vil vende tilbage til Indbakke, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og så dobbelttrykke på skærmen.

Besvar en mail

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Svar", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Du hører: "Advarsel, knappen Svar". Dobbelttryk på skærmen for kun at svare den oprindelige afsender. Hvis meddelelsen har flere modtagere, og du vil svare til alle, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Svar alle", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Der åbnes en ny mail med samme emne og indstillet til at svare enten afsenderen alene eller alle, der er inkluderet i den oprindelige mail. Fokus er på meddelelsens brødtekst, og skærmtastaturet er på nederste halvdel af skærmen. Skriv din meddelelse.

 4. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Videresend en mail

 1. I en mail skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Fremad", og så dobbeltklikke på skærmen.

 2. Du hører: "Til, tekstfelt, redigerer". Fokus er i feltet Til, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv navnet på hver modtager.

 3. Hvis du vil inkludere en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Feltet Tekst med flere linjer", og så dobbelttrykke. Skriv din meddelelse.

 4. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Arbejd med fokuserede meddelelser

Fokuser på de mails, der betyder mest for dig. Som standard opretter Outlook en Fokuseret-indbakke og en Andet-indbakke. Dine vigtigste mails er sorteret til indbakken Fokuseret, mens resten forbliver let tilgængelige – men ude af syne – i indbakken Andet.

Som standard åbnes indbakken Fokuseret i Outlook. Du skifter til indbakken Andet på følgende måde:

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Andet, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Du går tilbage til indbakken Fokuseret ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Fokuseret, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

Du flytter en mail fra indbakken Andet til indbakken Fokuseret ved at gøre følgende:

 1. Naviger til den meddelelse, du vil flytte, og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere samtalehandlinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Flyt til Fokuseret indbakke, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du hører en advarsel. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Du deaktiverer indbakken Fokuseret og arbejder med en enkelt liste over meddelelser på følgende måde:

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Indstillinger, fane", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fokuseret-indbakke, skift knap, til", og dobbelttryk så på skærmen. I Outlook vises nu en enkelt indbakke.

Oprette og sende mails

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Skriv", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Vinduet Ny meddelelse åbnes, fokus er i feltet Til, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv navnene på modtagerne.

 3. Du sender en kopi eller en skjult kopi ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Cc/Bcc", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Cc-tekstfelt, redigerer". Skriv navnene på kontakter, der skal modtage en kopi.

  Stryg til højre for at sende en skjult kopi. Du hører: "Bcc, nul med mellemrum, tekstfelt". Dobbelttryk på skærmen, og skriv kontaktnavnene.

 4. Du skriver et emne til mailen ved at stryge til højre, indtil du hører "Emne, tekstfelt", dobbelttrykke på skærmen og så skrive din meddelelse.

 5. Du skriver din meddelelse ved at stryge til højre, indtil du hører "Feltet Tekst med flere linjer", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Brug søgning og filtrering, til at finde en mail

Spild ingen tid på at gennemgå lister eller arkiver, for at finde den ene vigtige mail. Brug søgning og filtrering til hurtigt at finde det, du leder efter.

Søg efter en mail

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Fokus flyttes til feltet Søg i mail. Begynd at skrive dine søgeudtryk. Listen over søgeresultater opdateres i takt med, at du skriver.

 3. Stryg til højre for at gennemgå søgeresultaterne. VoiceOver læser detaljerne og meddelelsen, mens du flytter gennem listen.

 4. Når du finder den mail, du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du forlader Søg ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Annuller," og så dobbelttrykke på skærmen.

Brug et filter til at finde en mail

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Filtrer", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede filtreringsfunktion, og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre for at gennemse de mails, der svarer til filteret. VoiceOver læser detaljerne og meddelelsen, mens du flytter gennem listen.

 4. Når du finder den mail, du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du fjerner filtreringsindstillingen ved i indbakken at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Annuller filter", og så dobbelttrykke på skærmen.

Åbn, eller tilføj vedhæftede filer

Du kan åbne og tilføje vedhæftede filer i dine mails i Outlook til iOS.

Åbne en vedhæftet fil

VoiceOver oplæser det, hvis en modtagen mail indeholder vedhæftede filer.

 1. Åbn mailen med én eller flere vedhæftede filer.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den vedhæftede filtype efterfulgt af "Vedhæftet fil", filnavn og størrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen. Den vedhæftede fil åbnes i en understøttet app.

Tilføje en vedhæftet fil

Du kan sende filer, f.eks. resuméer, fotos eller mødeinvitationer som vedhæftede filer.

Vedhæfte en fil

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft en fil eller et foto, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Vedhæft fil". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Naviger til den ønskede fil, og dobbelttryk så på skærmen for at vælge den.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Vedhæft fil", og dobbelttryk så på skærmen.

Vedhæft et foto

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft en fil eller et foto, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

Du tager et foto med enhedens kamera til vedhæftning på følgende måde:

 1. Stryg til højre. Du hører: "Tag foto, knap".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Kameraet aktiveres.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tag billede, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Brug foto", og dobbelttryk så på skærmen.

Du vedhæfter det sidste foto, du tog, ved at stryge til højre, indtil du hører "Brug det sidste foto, du tog", og dobbelttryk så på skærmen.

Du vedhæfter et billede fra Fotos på følgende måde:

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Vælg foto fra bibliotek", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Naviger til det ønskede billede, og dobbelttryk så på skærmen.

Vedhæft en mødeindkaldelse

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft møde, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Du hører: "Send tilgængelighed, knap". Dobbelttryk på skærmen for at sende dit første ledige tidsinterval til et møde.

  En anden måde at oprette en ny invitation på er at stryge til højre, indtil du hører "Opret invitation, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Der åbnes et nyt OutlookKalender-hændelsesvindue. Du kan finde anvisninger for, hvordan du opretter mødeinvitationer, under Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook.

 3. Når du er færdig med at planlægge mødet, skal du i Kalender-begivenhedsvinduet stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug mail i Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, for at udføre vigtige grundlæggende opgaver. Du kan oprette og sende nye mails, læse og svare på modtagne mails, søge og filtrere mails, arbejde med Fokuserede mails og vedhæftede filer og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Læs, besvar eller videresend en mail

Læs en mail

Som standard vises de nyeste mails først.

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre eller lade en finger glide nedad for at lytte til TalkBacks oplæsning af mails. Du kan høre oplysninger om hver mail, herunder:

  • Afsenderens navn

  • Dato og klokkeslæt for modtagelse af meddelelsen

  • Emnet

  • De første få linjer af mailindholdet

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne en mail. TalkBack begynder automatisk at læse meddelelsen fra begyndelsen.

  Hvis du i stedet vil have TalkBack til at læse en mail fra top til bund, skal du stryge nedad og til højre. Menuen Global kontekst åbnes. Stryg til højre, indtil du hører "Læs fra toppen", og dobbelttryk så på skærmen.

  Du kan hurtigt gennemse meddelelsen ved at lade en finger glide nedad fra skærmens top.

  Hvis du vil rulle ned i meddelelsen, skal du stryge op med to fingre. Hvis du vil rulle op, skal du stryge ned med to fingre.

 3. Når du er færdig med at læse meddelelsen, og du vil vende tilbage til indbakken, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Naviger op", og så dobbelttrykke på skærmen.

Besvar en mail

 1. Gør ét af følgende, mens mailen er åben:

  • Du svarer den oprindelige afsender alene ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Svar", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis meddelelsen har flere modtagere, og du vil svare til alle, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Svar alle", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Der åbnes en ny mail med samme emne og indstillet til at svare enten afsenderen eller alle, der er inkluderet i den oprindelige mail. Fokus er på meddelelsens brødtekst, og skærmtastaturet er på nederste halvdel af skærmen. Skriv din meddelelse.

 3. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Send", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Sendt, Outlook, tastatur skjult".

Videresend en mail

Du kan let videresende en mail ved hjælp af TalkBack.

 1. Mens mailen er åben, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Videresend", og så dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en ny mail med det samme emne. Fokus er i feltet Til, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv navnet på hver modtager.

 3. Du skriver en meddelelse ved at stryge til højre, indtil du hører "Meddelelsesbrødtekst", og så dobbelttrykke på skærmen. Skriv din meddelelse.

 4. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Arbejd med fokuserede meddelelser

Fokuser på de mails, der betyder mest for dig. Som standard opretter Outlook en Fokuseret-indbakke og en Andet-indbakke. Dine vigtigste mails findes i Fokuseret-indbakken, mens resten forbliver let tilgængelige – men ude af syne – i Andet-indbakken.

Som standard åbnes indbakken Fokuseret i Outlook. Du skifter til indbakken Andet på følgende måde:

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Skift til Andet-mails, kontakt", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Du går tilbage til indbakken Fokuseret ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Skift til mails i Fokuseret, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

Du flytter en mail fra indbakken Andet til indbakken Fokuseret ved at gøre følgende:

 1. Naviger til den meddelelse, du vil flytte, og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Markeret" efterfulgt af meddelelsesdetaljerne.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Flyt til Fokuseret indbakke, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du hører en advarsel. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

Du deaktiverer indbakken Fokuseret og arbejder med en enkelt liste over meddelelser på følgende måde:

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fokuseret-indbakke, til", og dobbelttryk så på skærmen. I Outlook vises nu en enkelt indbakke.

Oprette og sende mails

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Skriv", og så dobbeltklikke på skærmen. Vinduet Ny meddelelse åbnes, fokus er i feltet Til, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv navnene eller mailadresserne på modtagerne. Listen over matchende kontakter opdateres i takt med, at du skriver.

  Bemærk!: Afhængigt af enheden skal du muligvis stryge til højre, indtil du hører "Søg i mappe", og så dobbelttrykke på skærmen for at søge efter en kontakt.

 3. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du sender en kopi af meddelelsen til andre modtagere ved at stryge til højre, indtil du hører "Feltet Cc", og så dobbelttrykke på skærmen. Tilføj modtagerne, som angivet i forrige trin.

 5. Du sender en skjult kopi til andre modtagere ved at stryge til højre, indtil du hører "Feltet Bcc", og så dobbelttrykke på skærmen og tilføje modtagerne.

 6. Stryg til højre for at tilføje et emne til mailen. Du hører: "Emne, redigeringsfelt". Dobbelttryk på skærmen og skriv et emne.

 7. Stryg til højre for at skrive din meddelelse. Du hører: "Meddelelsesbrødtekst". Dobbelttryk på skærmen og skriv din meddelelse.

 8. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Brug søg og filtrer til at finde mail

Spild ingen tid på at gennemgå lister eller arkiver, for at finde den ene vigtige mail. Brug søgning og filtrering til hurtigt at finde det, du leder efter.

Søg efter en mail

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Søg", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Fokus er i feltet Søg i mail, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Begynd at skrive dine søgeudtryk. Listen over søgeresultater opdateres i takt med, at du skriver.

 3. Stryg til højre for at gennemgå søgeresultaterne. TalkBack læser detaljerne og meddelelsen, mens du flytter gennem listen.

 4. Når du finder den mail, du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du forlader Søg ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Skjult," og så dobbelttrykke på skærmen.

Brug et filter til at finde en mail

 1. På meddelelseslisten skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Filtre", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede filtreringsfunktion, og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre for at gennemse de mails, der svarer til filteret. TalkBack læser meddelelsesdetaljerne, mens du flytter gennem listen.

 4. Når du finder den mail, du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du fjerner filtreringsindstillingen og får vist alle mails på meddelelseslisten ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Ryd meddelelsesfiltre", og så dobbeltklikke på skærmen.

Åbn, eller tilføj vedhæftede filer

Du kan åbne og tilføje vedhæftede filer i dine mails i Outlook til Android.

Åbne en vedhæftet fil

TalkBack oplæser det, hvis en modtagen mail indeholder vedhæftede filer.

 1. Åbn mailen med én eller flere vedhæftede filer.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører den ønskede filtype, navn og størrelse, og dobbelttryk så på skærmen. Hvis du hører "Åbn med følgende programmer", skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den vedhæftede fil i den valgte app.

Tilføje en vedhæftet fil

Du kan sende filer, f.eks. resuméer, fotos eller mødeinvitationer som vedhæftede filer.

Vedhæfte en fil

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft filer", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Vælg mellem filer".

 2. Hvis du vil tilføje en fil fra Outlook, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du tilføjer en fil fra din enhed ved at stryge til højre, indtil du hører "Vælg fra filer på enhed", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Naviger til den ønskede fil, og dobbelttryk så på skærmen for at vælge og vedhæfte den.

Vedhæft et foto

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft filer", og så dobbelttrykke på skærmen.

Du tager et foto med enhedens kamera til vedhæftning på følgende måde:

 1. Stryg til højre. Du hører: "Tag et foto, knap".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Kameraet aktiveres.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Udløserknap", og dobbelttryk så på skærmen. Fotoet tages.

 4. Hvis du hører "Udløserknappen er nu aktiveret, udført", skal du dobbelttrykke på skærmen for at vedhæfte fotoet.

  Hvis du ikke hører "Udløserknappen er nu aktiveret, udført", skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "OK, knap", og så dobbelttrykke på skærmen for at vedhæfte fotoet.

Du vedhæfter et billede fra Fotos på følgende måde:

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Vælg mellem fotos", og dobbelttryk så på skærmen.

 2. Naviger til det ønskede billede, og dobbelttryk så på skærmen.

  Afhængigt af enheden skal du muligvis navigere til den placering, hvor fotoet først blev gemt.

Vedhæft en mødeindkaldelse

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører "Vedhæft møde", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du hører: "Send tilgængelighed". Dobbelttryk på skærmen for at sende dit første ledige tidsinterval til et møde.

 3. Du opretter en ny invitation ved at stryge til højre, indtil du hører "Opret en invitation", og så dobbelttrykke på skærmen. OutlookKalender åbner. Du kan finde anvisninger i, hvordan du opretter mødeinvitationer, ved at se Planlæg en ny aftale eller et nyt møde.

 4. Når du er færdig med at planlægge mødet, skal du i Kalender-begivenhedsvinduet stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook på internettet med dit tastatur og en skærmlæser til at udføre vigtige grundlæggende opgaver med Mail. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du kan oprette og sende nye mails, læse og svare på modtagne mails, søge, filtrere og udskrive mails, arbejde med vedhæftede filer og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

I dette emne

Læs, besvar eller videresend en mail

Brug din skærmlæser og tastaturgenveje til at læse og svare på mails. Du hører en lyd, når der er kommet en ny mail.

Tip!: Det er nemmere at navigere i meddelelserne, hvis du ikke bruger samtalevisningen. Hvis du vil slå det fra, skal du trykke på Alt+Q, trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger, knap", og trykke på Enter for at åbne menuen Indstillinger. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Samtalevisning" efterfulgt af den aktuelt valgte indstilling. Hvis den ikke er "Fra", skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Markeret, fra", og trykke på Esc for at lukke menuen Indstillinger.

Læs en mail

Gå til en mail på meddelelseslisten i Mail, og hør din skærmlæser oplæse mailen og dens detaljer.

Bemærk!: Læseruden skal slås fra, før du følger disse instruktioner. Du kan bekræfte dette ved at trykke på Alt+Q, trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger, knap", og trykke på Enter for at åbne menuen Indstillinger. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Læserude" efterfulgt af den aktuelt valgte indstilling. Hvis du hører "Vis til højre" eller "Vis nederst", skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Skjul", og trykke på Esc for at lukke menuen Indstillinger.

 1. I den primære visning for Mail skal du trykke på Ctrl+F6 eller Skift+Ctrl+F6, indtil du hører "Meddelelsesliste, område, områdelandmærke", og trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelsesliste" efterfulgt af titlen på en mail i din indbakke.

 2. Tryk på pil ned eller pil op, indtil du finder den ønskede mail, og tryk derefter på Enter for at åbne meddelelsen i indholdsruden.

 3. For at læse hele mailen skal du trykke på SR-tasten+R. Tryk på Ctrl for at stoppe oplæsningen. Tryk på Esc for at lukke mailen og vende tilbage til meddelelseslisten.

Besvar en mail

Brug din skærmlæser til straks at besvare dine mails i Outlook på internettet.

 1. Tryk på Ctrl+R på meddelelseslisten eller i en åben mail for at besvare. Hvis du vil sende svar til alle, skal du trykke på Ctrl+Shift+R. Du hører: "Indholdsrude, meddelelsestekst, redigering".

 2. Skriv dit svar.

 3. Hvis du vil sende mailen, skal du trykke på Ctrl+Enter.

Videresend en mail

Du kan nemt videresende en mail via tastaturgenveje og din skærmlæser.

 1. På meddelelseslisten eller i en åben mail skal du trykke på Ctrl+Skift+F i den mail, du vil videresende. Du hører: "Indholdsrude, redigerbart kombinationsfelt". Fokus er i feltet Til i mailen.

 2. Skriv navnet eller mailadressen på de modtageren. Når du begynder at skrive, Outlook på internettet giver dig matchende forslag. Tryk på pil ned-tasten for at gennemse forslagene. Hvis du finder de rigtige personer blandt forslagene, skal du trykke på Enter for at føje dem til feltet Til.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelsestekst, redigerer", og skriv derefter din meddelelse.

 4. Hvis du vil sende mailen, skal du trykke på Ctrl+Enter.

Opret og send en mail

Lad din skærmlæser hjælpe dig, med at oprette en ny mail og få dit budskab ud.

 1. I den primære visning for Mail, skal du trykke på Ctrl+N. Du hører: "Indholdsrude, redigerbart kombinationsfelt". Fokus er i feltet Til i den nye mail.

 2. Skriv navnet eller mailadressen på de modtageren. Når du begynder at skrive, Outlook på internettet giver dig matchende forslag. Tryk på pil ned-tasten for at gennemse forslagene. Hvis du finder de rigtige personer blandt forslaget, skal du trykke på Enter for at føje dem til feltet Til.

 3. Hvis du vil sende en kopi af mailen til en person, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Redigerbart kombinationsfelt". Skriv mailadressen på modtageren af kopien.

 4. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Tilføj et emne". Skriv et emne til mailen.

 5. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Meddelelsesbrødtekst, redigering."

 6. Skriv din meddelelse.

  Tip!: Hvis du vil gå til formateringsindstillingerne for meddelelsen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger." Tryk på venstre eller højre piletast for at flytte rundt i menuen for formateringsindstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at vælge eller for at udvide undermenuer.

 7. Hvis du vil sende mailen, skal du trykke på Ctrl+Enter.

Download eller tilføj vedhæftede filer

Du kan downloade og tilføje vedhæftede filer i dine mails i Outlook på internettet.

Download en vedhæftet fil

Når din skærmlæser læser en mail på meddelelseslisten og læseruden, kan du høre en meddelelse hvis mailen indeholder vedhæftede filer.

 1. I læseruden i mailen skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den vedhæftede fil.

 2. Tryk på Tab-tasten én gang. Du hører: "Knappen Download". Tryk på Enter.

 3. Når dine skærmlæsere meddeler en ny meddelelse, skal du trykke på Alt+N for at flytte fokus dertil. Tryk derefter på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten for at gennemse indstillingerne, og tryk på Enter for at foretage et valg.

Tilføje en vedhæftet fil

Du kan sende filer som f.eks. resumeer, nyhedsbreve eller søde kattebilleder som kopier eller OneDrive-filer.

Tilføj en fil fra OneDrive

 1. Når du skriver en ny mail, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vedhæft, skjult, menupunkt", og så trykke på mellemrumstasten for at åbne menuen.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Gennemse skyplaceringer", og tryk på Enter. Fokus er på din OneDrive-mappe.

 3. Tryk på Piletasten op eller ned, når du er i listen indtil du hører den indstilling, du vil vedhæfte. Filen vælges automatisk.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Næste", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Skift til feltvisning".

 5. Hvis du vil vedhæfte filen som en kopi eller dele den som et OneDrive -link, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den indstilling, du vil vælge, og derefter trykke på Enter.

Overfør en fil fra computeren

 1. Når du skriver en ny mail, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vedhæft, skjult, menupunkt", og så trykke på mellemrumstasten for at åbne menuen. Du hører: "Gennemse denne computer". Tryk på mellemrumstasten. Windows-dialogboksen Åbn fil åbnes.

 2. Brug tabulatortasten og piletasterne til at gå til den fil, du vil vedhæfte, og tryk på Enter.

Udskriv en mail

Du kan udskrive dine mails på papir eller til en fil.

 1. På meddelelseslisten på den mail, du vil udskrive, skal du trykke på Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Udskriv, menupunkt", og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Udskriv åbnes.

 3. Vælg udskriftsindstillinger i dialogboksen. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig mellem indstillingerne. Hvis du vil udvide menuindstillinger, skal du trykke på mellemrumstasten. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Udskriv", og derefter trykke på Enter.

Brug mørk tilstand

Hvis du får Outlook på internettet i et mørkt rum, belaster tilstanden Mørk dine øjne mindre.

 1. Tryk på Alt+Q i hovedvisningen Mail, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger, knap", og tryk på Enter for at åbne menuen Indstillinger.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Fra, Mørk tilstand", og tryk på Enter for at slå tilstanden til eller fra.

 3. Tryk på Esc for at lukke menuen Indstillinger.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×