Oversigt

Denne kumulative opdatering erstatter tidligere udgivne kumulative opdateringer. Du bør altid installere den seneste kumulative opdatering.

Det kan være nødvendigt at opdatere din licens, når du har installeret dette hotfix for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere kumulativ opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For en liste over akkumulerede opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, skal du se de udgivne kumulative opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulative opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics- frigivet kumulative opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Bemærk!

Når du opgraderer til Business Central 2019 version 2 (version 15), henvises til Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for at se, hvilke Business Central 15-versioner der er kompatible med denne kumulative opdatering.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, før du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der installeres. Et hotfix eller en opdatering kan medføre interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, der er løst i denne kumulative opdatering

Følgende problemer løses i denne kumulative opdatering.

Hotfixes til platform

Id

Titel

388515

Nedbrud opstår i Client Designer, når du forsøger at gemme en udvidelse, der bruger et felt med ObsoleteState=Removed.

383622

Oversættelsen RequestFilterHeading fungerer ikke, når den leveres via AL-udvidelsen.

384996

Det er ikke muligt at tage billeder og overføre til iOS med appen.

Program-hotfixes

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

386769

The Rec Var. Feltet Udskriv fra udvælgelsesrapporten rapporterer en forkert værdi, der får Abonnenter på OnBeforePrintDocumentEvent til at mislykkes.

Administration

COD 229

378075

Momsbeløbet er forskellige (procentforskelle) på en købsfaktura med normal moms sammenlignet med en købsfaktura med omvendt gebyrmoms.

Økonomi

COD 90

384600

Forkert værktøjstip til feltet Lukket periode på konto. Sched. Siden KPI-webtjeneste.

Økonomi

COD 197 PAG 197 TAB 50

385742

Fejlmeddelelsen "Beløb skal have en værdi i dokumenttypen Købslinje: Ordre, Den må ikke være 0 eller tom" vises.

Økonomi

COD 80 COD 90

386608

Analyser ned i dokumentnr. i de udstedte påmindelseslinjer skal du vælge det forkerte dokumentnr. i kundens hovedbogsposter.

Økonomi

PAG 142 PAG 143 PAG 144 PAG 145 PAG 146 PAG 147 PAG 20 PAG 202 PAG 25 PAG 29 PAG 374 PAG 38 PAG 6662

387680

Disk til erklæring af moms -VIES kører meget langsomt, fordi et datofilter til offentliggørelse mangler.

Økonomi

REP 88

387958

Når du har indstillet leveringskoden på et kundekort, er det ikke muligt at oprette et servicedokument.

Økonomi

TAB 5900

390131

Fejlmeddelelsen "Beløb skal have en værdi i dokumenttypen Købslinje: Ordre, Den må ikke være 0 eller tom" vises.

Økonomi

COD 80 COD 90

388789

Ved afståede faste aktiver fungerer detailudkastet til den bog lige værdi fra kortsiden Faste aktiver ikke korrekt.

Faste aktiver

TAB 5612

385787

Afhængigt af tidspunktet og status for jobkortet har feltet Reserveret antal en særskilt funktionsmåde på linjerne Jobplanlægning, når du bruger et element med Reserve = Altid.

Ledige stillinger

TAB 167

387156

Når du manuelt planlægger en produktionsordre med routingændringer, opretter planlægningsregnearket en annuller og en ny handlingslinje, selvom brug af perioden omlægges.

Produktion

COD 99000854

387610

Ændring af produktionsordrestatus fra Frigivet til Færdig frembringer negative antals-/direkte omkostningsværdier i kapacitetsposterne.

Produktion

COD 5407 COD 5836

388058

OMKOSTNING (materialeregning) Omkostningsshares beregnes ikke korrekt, når den underliggende Produktion AFRUL, der er knyttet til elementet, indeholder en linje, der har en negativ "Antal pr.".

Produktion

COD 5870

388361

Antallet på siden Elementsporing med bagudskylningsmetode.

Produktion

PAG 6510

385314

Når du har ændret placeringskoden på købslinjerne, nulstilles rabatbeløbet for pris/linje.

Køb

FANE 39

386556

Det oprettede element slettes, selvom katalogelementet er blevet slettet tidligere.

Salg

COD 5703 TAB 5718

386875

Når du har kørt værktøjet til ændring af moms, opdaterer systemet den forkerte linje i salgs- og købsordren.

Salg

COD 550

388612

Når du udskriver en rapport i den opslog salgsfaktura, viser momsspecifikationen forkerte værdier i momsens grundtal og momsbeløb.

Salg

GENTAG 206

389978

Momselementerne for lokal valuta mangler i XML-filen til PEPPOL 3.0.

Salg

COD 1605 XML 1610 XML 1611

390316

Det er ikke muligt at oprette en indkøbsordre fra en indkøbsordre, hvis et andet element er blokeret på listen Element.

Salg

COD 5520

386629

Momsbeløbet og det samlede beløb er forkert (dobbelt værdi) i rapporten Købskreditnota.

MOMS/moms/intrastat

GENTAG 407

388657

En uventet værdi for Tilgængeligt antal. for at vælge en kolonne i de valgte regneark.

Varelager

FANE 7326

388816

"Antal. til at håndtere (basis) i elementsporing, der er tildelt dokumentlinjen for element 80208-T, er i øjeblikket XX. Det skal være YY"-fejlmeddelelser, der vises, når du håndterer WMS (Warehouse Management System) og sporing ved hjælp af opdelt linje på pick-niveau.

Varelager

COD 7307

Hotfixes til lokale programmer

CZ - tjekkisk

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389173

Fejl i tabellen Cash Desk-rapportvalg i den tjekkisk version.

Administration af kontanter

FANE 11748 TAB 11759  

390318

Betalingsordren tager ikke hensyn til betalingsrabatten i den tjekkisk version.

Administration af kontanter

REP 11700 TAB 11709

389419

Udgive og udskrive pengeborddokument – tomt pengedokument i den tjekkisk version.

Økonomi

COD 11732

390710

Erklæringen om VIES-erklæring er i den tjekkisk version.

Økonomi

GENTAG 31060

ES - Spanien

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

385952

Fejlmeddelelsen "Du kan ikke anvende indtastningen" vises i CustEntry-Apply Posted Entries codeunit, og funktionen PostUnApplyCustomerCommit kan ikke bruges i den spanske version.

Økonomi

COD 226 COD 227

389258

Fejlmeddelelsen "El campo CuotaSoportada tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponible y TipoImpositivo suministrados" vises, hvis du forsøger at indsende en købsfaktura til en national kunde med omvendt opkrævning moms i den spanske version.

Økonomi

COD 10750

389265

Noden <CuotaDeducible> skal beregnes, hvis <InversionSujetoPasivo>-noden eksporteres ved hjælp af SII-modulet i den spanske version.

Økonomi

COD 10750

390229

Beskrivelsen af indlæg bliver overskrevet i kreditnotaer, hvor det svarede fakturanr. udfyldt i den spanske version.

Økonomi

COD 80 COD 90 COD 5988

386538

Fejlmeddelelsen "Excepto para tipo de factura R1,R2,R3,R5 y R4 negativas ó F1 negativas, el periodo de flydendeación debe estar acorde con la fecha de operación, o en su en su den con la fecha de expedición" vises i SII-modulet i den spanske version.

MOMS/moms/intrastat

COD 10750

390731

Fejlmeddelelsen "Cuando TipoFactura sea F5 el bloque InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado" vises i SII-modulet, hvis du forsøger at sende en F5-faktura i den spanske version.

MOMS/moms/intrastat

COD 10750

IT - Italien

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

388651

Handlingstypen indsættes aldrig i kreditnotaen i den italiensk version.

Økonomi

FANE 36 TAB 38

389606

Momsrapporterklæringsfilen rapporterer den forkerte værdi som <CodiceFiscale-> for <Dichiarante> blokken i den italiensk version.

Økonomi

COD 12182

382297

Opdaterede tekniske specifikationer for momsfritagelsesangivelsesfilen i den italiensk version.

Køb

COD 12134

375065

Fejlen "Pre versions Totale og importoImponibile er ikke korrekte" vises for E-faktura, når fakturarabatten bruges i den italiensk version.

Salg

COD 12184

381301

Hvis du omdøber XML-koden, er nej'et. -seriesystemet opretter en forkert XML-fil til E-fakturaen i den italiensk version.

Salg

COD 12179

390957

Når du har implementeret ændringerne i Intrastat, skal du se momsregistreringsnr. er ikke længere rapporteret i Intrastat-journalen i den italiensk version.

MOMS/moms/intrastat

REP 12160 REP 12161

NA - Nordamerika

Id-

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389780

Diverse beløb udfyldes i de forkerte positioner, når du genererer filen Vendor Magnetic Media i den nordamerikanske version.

Køb

GENTAG 10115

NL - Nederlandene

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

386223

Der oprettes forkerte beskrivelser ved hjælp af Hent forslag-poster i telebankfunktionaliteten i den hollandske version.

Administration af kontanter

GENTAG 11000000

389249

Intrastat ændrer, at partnerens moms-id ikke blev udfyldt, hvis typen er Kvittering i den hollandske version.

MOMS/moms/intrastat

REP 11413 TAB 263

NEJ - Norge

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Udvidelser

389407

I SAF-T eksporteres kunde-id'et og/eller leverandør-id'et ikke korrekt i den norsk version.

Økonomi

NorskAFT

Lokale lovmæssige funktioner

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

388141

Understøttelse af etiket- og præsentationslinkbases import i nyere versioner i XFARVET (IFRS-taksonomireference).

Finansiel administration

COD 422

BE - Belgien

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389015

Medtag kunden på den årlige angivelse af moms baseret på det nye momsafgiftsfelt i den belgisk version.

Finansiel administration

COD 9998 PAG 21 REP 11308 REP 11309 TAB 18

ES - Spanien

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389301

Intrastat skal hente fakturaerne, når momsen oparbejdet/betalt i spansk version.

Finansiel administration

REP 594

385944

Tillad håndtering af SII-fakturaer for fremmede kunder med levering af varer og tjenester på samme tid i den spanske version.

Finansiel administration

COD 10750 COD 10758 COD 1752 PAG 10770 PAG 10771 PAG 132 PAG 134 PAG 138 PAG 140 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 TAB 10752 TAB 10755 TAB 10756

NEJ - Norge

Id 

Titel 

Funktionsområde 

Udvidelser

389725

Yderligere ændringer af SAF-T-funktionaliteten i den norsk version.

Finansiel administration

NorskAFT

Løsning

Sådan får du filerne fra Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Denne opdatering kan hentes og installeres manuelt fra Microsoft Download Center.

Samlet opdatering CU 22 til Microsoft Dynamics 365 Business – central

Hvilken hotfixpakke, der skal downloades

Denne kumulative opdatering har flere hotfixpakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen af din Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-database.

Land

Hotfixpakke

AT - Østrig

Download PAKKEN CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT

AU - Australien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-pakken

CA - Canada

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CA-pakken

CH - Schweiz

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- tjekkisk

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-pakken

DE - Tyskland

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES - Spanien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI - Finland

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-pakken

FR - Frankrig

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-pakken

IS – Island

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italien

Download IT-pakken cu 22 Dynamics 365 Business Central spring 2019

NA - Nordamerika

Download NA-pakken fra CU 22 Dynamics 365 Business Central spring 2019

NL - Nederlandene

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakken

NEJ - Norge

Hent NO-pakken CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NZ - New Zealand

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-pakken

RU - Rusland

Download RU-pakken fra CU 22 Dynamics 365 Business Central spring 2019

SE - Sverige

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE-pakken

Storbritannien – Storbritannien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-pakken

Alle andre lande

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Sådan installerer du en kumulativ opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business Central Forår 2019

Se, hvordan du installerer en kumulativ opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business Central forår 2019.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om terminologi til softwareopdateringerog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×