Oversigt

Denne kumulative opdatering erstatter tidligere udgivne akkumulerede opdateringer. Du bør altid installere den seneste kumulative opdatering.

Det kan være nødvendigt at opdatere din licens, når du har installeret dette hotfix, for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere kumulativ opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For en liste over akkumulerede opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central spring 2019, se udgivne akkumulerede opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulative opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics Released Cumulative Updates til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Bemærk!

Når du opgraderer til Business Central 2019 version 2 (version 15), skal du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for at se, hvilke Business Central 15-versioner der er kompatible med denne kumulative opdatering.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, der løses i denne kumulative opdatering

Følgende problemer løses i denne kumulative opdatering.

Platform-hotfixes

ID

Titel

399185

Resultatet af opslagshandlingen FlowField opdateres ikke på en ensartet måde, når siden er bundet til midlertidige tabeller.

Program-hotfixes 

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

392854

Det er ikke muligt at føje filtre til et nyt datasæt i webtjenesterne.

Administration

PAG 6710

397720

Sælgerens betalingsfil kan ikke behandles af banker, fordi en XML-port bruger et semikolon i overførselsteksten.

Likviditetsstyring

XML 1000

390879

Dimensionsværdien i Kontoplan opdateres ikke, når Dimension 1-kode og Dimension 2-kode ændres fra analysevisningen.

Økonomi

TAB 363 TAB 84

390927

"Beløbet skal være positivt i Gen. Journal Line Journal Template Name"-fejlmeddelelse, når du prøver at udstede en påmindelse med en afrundingslinje på en faktura.

Økonomi

COD 395

391104

Kolonneoverskriften skal føjes til periodefilteret, når der oprettes prøvebalance for små virksomheder.

Økonomi

COD 1318 PAG 1394

394905

Beløb klippes ud i saldosammenligningen.

Økonomi

GENTAG 37

394915

Fejlmeddelelsen "Det er ikke muligt at låse denne signerede kontrakt", når en tjenestekontrakt har et beløb på nul linje, mens signeringsindstillingen stadig er tilgængelig for servicekontrakten.

Økonomi

COD 5943

395443

"Det indgående dokument findes ikke. Identifikationsfelter og -værdier: Postnr.='X'", når nogle felter filtreres på listen Indgående dokument.

Økonomi

TAB 130

397095

Decimaler vises forkert i rapporterne Saldo til dato og Rapporter om skyldige konti, hvis der er poster i den fremmede valuta med mere end to decimaler.

Økonomi

REP 120 REP 121 REP 321

397369

Der mangler oversættelser på certifikatet til siden FastTabs og handlingssiden til Upload certifikat.

Økonomi

PAG 1263

398133

Standardobjekter indeholder en TEKSTTEKST-funktion, der begrænser længden på returværdien, hvilket medfører kørselsfejl for brugerinput.

Økonomi

PAG 376 PAG 5056 PAG 5203 PAG 5222 PAG 5223 PAG 5234 PAG 5235 PAG 5911 PAG 625 TAB 180 TAB 224 TAB 5430 TAB 5612 TAB 99000760 TAB 99000802 TAB 99000805

398692

Forkerte værdier i kontotidsplaner KPI-webtjenesters dimensioner.

Økonomi

COD 197 PAG 197 PAG 198

401242

Rapporten Købskreditnota har en anden værdi end værdien i det forrige opslag i Momsforskellen og Kopidokument.

Økonomi

TAB 37 TAB 39

402997

Restbeløbet (LCY) viser forskellige beløb, når du åbner Leverandørkort fra listen og fra betalingsjournalen.

Økonomi

PAG 21 PAG 26

389632

Guiden Anskaffelse af faste aktiver håndterer ikke valutaer.

Faste aktiver

PAG 5551 TAB 81

398575

Knappen Køb er nedtonet på kortet Faste aktiver, når Regnskabsår 365 dage er valgt i afskrivningsbogen.

Faste aktiver

TAB 5612

386848

Det første forsøg på planlægning af processen giver uventet forfaldsdato i linierne, når der bruges Lot-for-Lot-genbestillingspolitik.

Lagerbeholdning

COD 99000854

394921

"Vareattributværdien findes ikke ..." fejlmeddelelse ved åbning af vareattributtsiden, fordi konfigurationspakken importerer ikke-eksisterende vareattributværdi.

Lagerbeholdning

TAB 7505

395389

Standardtjenestekodelinjerne slettes, når du sletter standardtjenestekoden fra serviceelementgruppen.

Lagerbeholdning

TAB 5998

396510

Tilgængeligheden beregnes forkert i Montageordre-faktaboksen.

Lagerbeholdning

COD 915

398805

Elementantallet viser en negativ værdi i Overfør ordrekvittering medfører, at der i løkker opstår fejl i omkostningsjustering og decimalværdi, når programmet med omkostninger er indstillet korrekt til SAND for programmet for udgående indtastning med den gennemsnitlige omkostningsmetode.

Lagerbeholdning

COD 22

402321

Fakturerede salgsordrer kan ikke slettes, når Type = Gebyr (vare) og Linjerabat % = 100.

Lagerbeholdning

COD 80 COD 90

394798

Beløbene i finanskoblingindtastninger adskiller sig fra beløbene i sagsposter efter bogføring af en købsordre, som relaterer til jobs.

Jobs

TAB 39

402805

"Vi kan ikke åbne denne fil. Der opstod en fejl", når du forsøger at eksportere en fil Attachments-Export handlingen fra siden Deltagerplanlægning.

Marketing

TAB 5062

390665

Generelle produktregistreringsgrupper mangler i finansindtastningerne for en forudbetaling i finanskontoen, fordi den ufuldstændige opsætning ikke er markeret, når fakturaen forudbetales.

Køb

COD 90 TAB 15 TAB 252 TAB 92 TAB 93

391612

En TESTFIELD-fejlmeddelelse peger på en linje, som ikke er tilgængelig for brugeren.

Køb

COD 90 TAB 15 TAB 252 TAB 92 TAB 93

399082

Fejl, når der sendes kvittering på grund af forskellig afrunding på Antal.

Køb

COD 5763 TAB 121 TAB 37 TAB 39

393619

Debitor - aldersfordelt saldo rapport og Kunde – Oversigt over forældelsesrapporter viser forkerte resultater, når du filtrerer efter forfalden saldo (LCY) >xxx.

Salg

REP 105 REP 109

396467

Funktionaliteten ved deling med alle brugere fungerer ikke som forventet.

Salg

PAG 1560 PAG 1561

397118

Fakturaen Afrundingslinje for en forudbetalingsfaktura har ikke en beskrivelse.

Salg

COD 442 COD 444

399552

Opdater titelteksten for feltet Forfaldsdato til Godkendelsesdato for forfaldsdato på tabellen Godkendelsespost.

Salg

TAB 454

402278

"Funktionen KOPIér kan kun bruges med argumentet ShareTable angivet til sand, hvis begge poster er midlertidige"-fejl, når du udskriver en rapport.

Salg

TAB 290

402724

"Rapporteret skal være lig med 'Nej' i intrastat Jnl. Batch"-fejl, når du forsøger at slette de aktuelle rapporterede linjer i Intrastat Journal med det rapporterede felt angivet til Ja.

Moms/salgsmoms /Intrastat

TAB 263

399667

"Dette dokument kan ikke afsendes fuldstændigt. Rediger værdien i feltet Forsendelsesvejledning til Delvis"-fejlmeddelelse i Varelagerforsendelse, når der er salgsordrer helt valgt og delvist valgt.

Lager

COD 5763

Lokale program-hotfixes 

BE - Belgien

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

402297

Moms vises ikke korrekt, når du ændrer momsens basisrabat % i en købsfaktura i den Belgien-version.

Køb

COD 90 TAB 39

392458

Kontrollér, om en kreditnota refererer til en salgsfaktura, der er udført i et år forud for det faktiske år, når der eksporteres årlig notatrapport og årlig notat med diskrapport for belgien.

Salg

COD 226 REP 11308 REP 11309

CA - Canada

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

401158

Feltet Afregningsdato i tabel 10303 konverteres ikke til Julian Date Format, når der genereres en fil til elektronisk pengestrøm i den canadiske version.

Likviditetsstyring

COD 10095 TAB 10303

CZ- Tjekkiet

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

398398

Bekræft registreringsnr. fungerer ikke, når leverandøren oprettes ud fra en kontakt i den tjekkisk version.

Køb

COD 5055

DACH

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

403381

"Du har ikke følgende tilladelse: ion TableData Post. Phys. Invt. Fejl i ordrehoved:Rediger", når du forsøger at ændre de globale dimensioner ved hjælp af kundelicensen i DACH-versionen

Administration

COD 483

DE - Tyskland

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

390186

Problemer realteret til forhåndsmeddelse om salgsmoms og filter, der bruges til forhåndsvisning og udskrivning i den tyske version.

Økonomi

PAG 474-udvidelser: Elster

ES - Spanien 

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

397854

De ikke-afgiftspligtige momskorrektioner er ikke inkluderet og diskonteret som forventet i erklæringsdiskfunktionen i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

COD 10740 REP 10710 TAB 10732

FR - Frankrig 

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

398516

Momsregistreringsnummeret ses to gange i Intrastatkladden i den franske version.

Økonomi

COD 10821 PAG 311 REP 501 REP 594 TAB 263

402709

Saldoværdierne er ikke korrekte i rapporten G/L Trial Balance for indtægts-G/L-konti, når den forrige regnskabsperiode ikke er lukket i den franske version.

Økonomi

GENTAG 10803

399429

Formatet Intrastat er forkert, hvis du indsætter felterne Indgang/Udgangspunkt og Område til Intrastat Journal i den franske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

COD 10821

IT - Italien

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

392390

Beskrivelsen i Finans-bogføringsudskriftrapporten om betalingsposten er ikke korrekt, hvis du udsteder bankkvitteringsposter lige efter bogføring af den relaterede salgsfaktura i den italienske version.

Økonomi

GENTAG 12121

395449

Kildeskat opdateres ikke efter bogføring af leverandørregningen med 0 A-skat i den italienske version.

Økonomi

COD 12101

391742

Rapporten Afskrivningsbog rapporterer ikke den akkumulerede afskrivningsafhændelse af de omklassificerede faste aktiver i italiensk version.

Faste aktiver

GENTAG 12119

403204

"G/L-kontoen findes ikke. Identifikationsfelter og -værdier: No.=''-fejlmeddelelse, når du sender en faktura for forudbetaling af salg i italiensk version.

Salg

COD 442 COD 444

NA - Nordamerika

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

400406

Indskud, der er angivet i en FCY-bank ved hjælp af G/L-kontotyper, udgives i Hovedbogholderi LCY-beløb i den nordamerikanske version.

Likviditetsstyring

TAB 10140

401532

Der udskrives kun én indbetaling, når to forskellige leverandører deler det samme navn i den nordamerikanske version.

Likviditetsstyring

COD 8800 COD 419

402891

Indskud, der er angivet i en FCY-bank ved hjælp af G/L-kontotyper, udgives i Hovedbogholderi LCY-beløb i den nordamerikanske version.

Likviditetsstyring

TAB 10140

399767

Federal Income Tax Tax Field vises som et negativt beløb, når du udskriver 1099 NEC eller 1099 MISC i den nordamerikanske version.

Køb

REP 10116 REP 10117 COD 10500 REP 10112

398491

Fejlmeddelelsen "Beregningsrækkefølge i momsområde XXX skal udfyldes med entydige værdier, når Beregn moms er Ja", når der angives en negativ mængde på en salgslinje i den nordamerikanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

COD 398

NL - Nederlandene 

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

400801

En fejlmeddelelse om overløb, når du forsøger at eksportere en betalingsfil fra betalingsoversigten, hvis kontoejerens adresse har mere end 70 tegn i den hollandske version.

Likviditetsstyring

TAB 11000002

402269

Fejlmeddelelsen "Gælder for-id skal have en værdi", når du flytter fokus væk fra den G/L-post, som "Gælder for-id" er angivet for i den hollandske version.

Økonomi

PAG 11309

401761

"Værdien af PADSTR-parameter 3 er uden for det tilladte område." Fejlmeddelelse, når du forsøger at oprette En Intrastat-erklæringsfil for en forsendelseslinje uden en transaktionstype angivet og valgt modpart i den hollandske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

PAG 328 PAG 8452 TAB 263 TAB 8452 REP 593 COD 350 REP 11413

402698

Tegnet på kolonnen Supplerende enheder er forkert i den eksporterede Intrastat-fil efter de seneste opdateringer af funktionen Intrastat i den hollandske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 11413

NO - Norge

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

395366

Overløbsfejlmeddelelse, når du prøver at bruge funktionen Eksport betalinger i betalingskladden i den norske version.

Likviditetsstyring

COD 1221 PAG 15000005 TAB 15000004 REP 15000050 REP 15000060

397139

Standardpostnummeret fungerer ikke i SAF-T i den norske version.

Økonomi

Udvidelser: NorwegianSAFT

RU - Rusland

ID

Titel

KB-funktionsområde

Ændrede objekter

390781

Funktionen Un-apply gendanner ikke korrekt de G/L-poster, der er oprettet med programfunktionen i den russiske version.

Økonomi

COD 226 COD 227 COD 80 COD 90

Lovpligtige funktioner 

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

400010

Tilføj felter for betalingsreference og betalingsmetode på siden Opdater dokument for de opslåede dokumenter.

Økonomistyring

COD 1405 COD 1409 COD 1412 PAG 132 PAG 1351 PAG 1355 PAG 1356 PAG 143 PAG 5977 PAG 5978

Lokale lovpligtige funktioner 

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

399520

Brug det samme eksterne dokumentnummer i forskellige regnskabsår i den italienske version.

Økonomistyring

REP 412 COD 12104 COD 90 PAG 460 TAB 312

RU - Rusland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

401530

Rediger fakturalayoutet i den russiske version.

Økonomistyring

COD 12401 COD 14931 COD 14932 REP 12461

Løsning

Sådan henter du Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Samlet opdatering CU 25 til Microsoft Dynamics 365 Business Central forår 2019-opdatering i det lokale miljø

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne kumulative opdatering har flere hotfixpakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen af din Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU - Australien

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgien

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE

CA - Canada

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CA-pakken

CH - Schweiz

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tjekkiet

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ

DE - Tyskland

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK

ES - Spanien

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES

FI - Finland

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-pakken

FR - Frankrig

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR

IS - Island

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italien

Download IT-pakken CU 25 Dynamics 365 Business Central spring 2019

NA - Nordamerika

Download NA-pakken til CU 25 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NA

NL - Nederlandene

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL

NO - Norge

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-pakken

NZ - New Zealand

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ

RU - Rusland

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-pakken

SE - Sverige

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE pakke

Storbritannien – Storbritannien

Download PAKKEN CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK

Alle andre lande

Download CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Sådan installerer du en kumulativ opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business fra det centrale forår 2019

Se Sådan installerer du en kumulativ opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business fra det centrale forår 2019.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central spring 2019 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologiog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×