Microsoft Kundesupporttjenesteaftale

De bør læse og udskrive denne tjenesteaftale, hvis De får brug den senere.

Denne tjenesteaftale (“Tjenesteaftale”) gælder supporttjenester (defineret nedenfor) og indgår i og mellem kunden, der bruger Supporttjenesterne (“Dem” eller “Deres”) og Microsoft (“vi,” “os” eller “vores”) (Dem og os, hver, en “part” og, samlet, “parterne”). Denne Tjenesteaftale gælder ikke nogen professionelle tjenester (dvs. support eller konsulentvirksomhed) tilbudt eller leveret til virksomhedskunder (f.eks. underlagt en Microsoft forretnings- og tjenesteaftale eller andre Microsoft virksomhedsprodukter eller tjenesteaftaler).

De accepterer denne Tjenesteaftale ved at købe eller bruge Supporttjenesterne. Deres brug af Supporttjenesterne, såfremt disse leveres på eller i forbindelse med et Microsoft-websted, er også underlagt nævnte websteds brugervilkår (f.eks. Brugervilkår, Erklæring om beskyttelse af personlige data, osv. samlet set “Brugervilkår”) og eventuelle andre politikker på nævnte websted. Serviceaftalen og Brugervilkår, hvis gældende, omfatter den fuldstændige aftale mellem Dem og Microsoft med hensyn til Supporttjenesterne. Disse vilkår for Tjenesteaftalen lægges til grund i tilfælde af konflikt.

Microsoft forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn at ændre supporttjenesterne og denne tjenesteaftale. En e-mailmeddelelse med 30 dages varsel vil blive sendt, hvis ændringerne øger prisen eller materielt sænker niveauet af den købte Supporttjeneste. Deres brug af Supporttjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer udgør Deres accept af de ændrede Supportaftaler og Serviceaftalen. 

ALLE BEGRÆNSNINGER AF RETSMIDLER OG ANSVARSFRASKRIVELSER FOR GARANTIER, BETINGELSER OG ANSVAR UDGØR ET VÆSENTLIGT GRUNDLAG FOR PARTERNES AFTALE.

SUPPORTTJENESTERNE ER UDELUKKENDE UNDERLAGT DENNE TJENESTEAFTALE OG EVENTUELT GÆLDENDE BRUGERVILKÅR, OG IKKE EN EVENTUELT ANDEN TJENESTEAFTALE MED MICROSOFT. DU ERKLÆRER, AT DU ER MYNDIG I DEN JURISDIKTION HVOR DU BOR, OG AT DU HAR LÆST OG FORSTÅR ALLE BESTEMMELSERNE I DENNE TJENESTEAFTALE.

Supportydelser

Microsoft Kundesupporttjeneste forbinder Dem med supportagenter, så De kan få hjælp med en lang række Microsoft-support relaterede opgaver (“Supporttjenester”). Supporttjenester kan være inkluderet som en del af Deres gyldigt licenserede Microsoft-produkt eller køb (f.eks. som en engangs betal-pr.-hændelses-tjeneste (“PPI-tjeneste”) eller et abonnement), men udelukker alle professionelle tjenester (dvs. support eller konsulentvirksomhed) tilbudt eller leveret til virksomhedskunder (f.eks. ifølge Microsoft virksomheds- og tjenesteaftaler eller andre Microsoft virksomhedsprodukter eller tjenesteaftaler).

 1. Samtykke for fjernt baserede eller dataforbundne tjenester. Softwaren brugt med Supporttjenesterne kan oprette forbindelse til Microsoft og andre tjenesteudbydere via en dataforbindelse (f.eks. internettet eller en trådløs operatør). I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Ved at bruge Supporttjenesterne, accepterer De overførslen af disse oplysninger via Supporttjenesterne.

 2. Misbrug af fjernt baserede eller dataforbundne tjenester. De må ikke bruge Supporttjenesterne på nogen måde, der kan skade Microsoft, dets associerede selskaber eller nogen anden tjenesteudbyder eller computernetværk eller -system eller forringe andre personers brug heraf. De må ikke bruge Supporttjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 3. Samarbejde og mulighed for support. Microsofts muligheder for at levere Supporttjenesterne afhænger af Deres fulde og rettidige samarbejde, samt af at de oplysninger De giver er nøjagtige og fyldestgørende. De skal have en enhed, der har krav på support, og gyldig licenseret Microsoft software, som opfylder de gældende minimumskrav for support, som beskrevet i Microsoft Livscykluspolitik før Microsoft kan levere Supporttjenester. Microsoft forbeholder sig ret til at annullere Supporttjenesterne og/eller yde en refusion på grund af problemer med Deres enhed, Deres systemkrav eller konfiguration eller af enhver anden årsag ude af vores kontrol, der gør det umuligt eller upraktisk at levere Supporttjenesterne.

 4. Abonnement. Supporttjenesterne kan være tilgængelige via et abonnementsprogram i Deres område. Hvis De tilmelder Dem et abonnementsprogram til Supporttjenesterne, gælder abonnementet kun for Deres Microsoft-konto, der er knyttet til abonnementet på Microsoft-softwaren på Deres enheder. For at kunne tilmelde Dem og bruge Deres abonnement på Supporttjenester bliver De bedt om at validere Deres Microsoft-konti-ID (MSA). De må ikke dele eller sælge Deres abonnement. De er ansvarlig for aktiviteter, der sker i løbet af Deres abonnement.

 5. PPI-tjeneste. Supporttjenester kan muligvis være omfattet af en engangs betal-pr.-hændelses-tjeneste (“PPI-tjeneste”) for en engangssupporttjeneste på en personlig enhed for at fast gebyr.

 6. Sikkerhedskopiering af data. De forstår at data utilsigtet kan gå tabt, blive ødelagt eller kompromitteret, og accepterer at De alene er ansvarlig for sikkerhedskopiering af enhver og alle data, software, oplysninger og andre filer, der er lagret på Deres enhed, inklusive alle diske og drev, eller andre tilknyttede enheder (samlet “Deres Data”), før De modtager Supporttjenesterne. De forstår og accepterer yderligere, at Microsoft kan have behov for at overføre Deres Data, herunder fortrolige, ejendomsretlige og personlige oplysninger, der er lagret på Deres enhed, til tredjepart for at udføre Supporttjenesterne. Enhver sådan overførsel vil blive udført i overensstemmelse med vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I videst muligt omfang tilladt i henhold til lovgivning er Microsoft ikke ansvarlig for eventuel afsløring, tab eller ødelæggelse af Deres Data.

 7. Fjernadgang. For at levere Supporttjenester, kan Microsoft være nødt til at oprette fjernforbindelse til Deres enhed, så vi kan få adgang til og styre Deres enhed, se skærmen på Deres enhed, installere software og ændre indstillinger på Deres enhed. Vi kan anmode om at De downloader eller accepterer Microsoft eller tredjepart software licensbetingelser for at etablere en fjernforbindelse. De er ansvarlig for downloadgebyrer, der kan blive opkrævet, og for at betale de gebyrer, der kan blive opkrævet af Deres dataforbindelsesudbyder (f.eks. via internet, Wi-Fi eller en trådløs operatør). Disse gebyrer betales ud over de gebyrer, som De betaler os for Supporttjenesterne, og vi refunderer ikke sådanne gebyrer til Dem for dem.

  Vi kan køre diagnosticeringsværktøjer på Deres enhed for at fastslå, om den opfylder minimumssystemkravene så vi kan udføre visse Supporttjenester, såsom opgraderinger. For at vi kan levere sådanne Supporttjenester, skal De acceptere dette trin. Vi vil muligvis ikke kunne yde Supporttjenesterne, såfremt det ikke er muligt for os at etablere en ekstern forbindelse til Deres enhed eller gennemføre nogen af de ovennævnte trin.

 8. Softwareinstallationer/Slutbrugerlicensaftaler/Autoritet. Såfremt Supporttjenesten inkluderer softwareinstallationer, uanset om softwaren leveres af Microsoft eller en tredjepart, skal De have Deres software og de relaterede softwareproduktnøgler tilgængelige som en betingelse for installationen. Ved at forsyne Microsoft med oplysninger, software eller applikationer til at installere eller overføre på Deres vegne erklærer du, at De har retten til at autorisere Microsoft til at foretage en sådan handling. De forstår og anerkender, at Microsoft kan skulle acceptere Slutbruger-licensaftaler (“EULA’er”) på Deres vegne for sådanne softwareinstallationer, og De accepterer at overholde alle EULA’er. Såfremt De anmoder om installation af software fra en tredjepart i forbindelse med Supporttjenesterne, vil vi give Dem mulighed for at gennemgå den tilsvarende EULA. Det er på eget ansvar, hvis De beslutter ikke at gennemgå det. De forstår og accepterer, at Microsoft ikke kontrollerer vilkårene i eventuelle EULA’er fra tredjepart og ikke gennemgår sådanne EULA’er, før de accepteres på Deres vegne.

 9. Annullering af abonnement på Supporttjenester. De kan annullere Deres abonnement på Supporttjenester ved at kontakte en Microsoft-supportagent eller os på https://account.microsoft.com. De skal annullere abonnementet mindst 3 dage før fakturadatoen for at undgå et gebyr for næste periode, når Deres abonnement er ved slutningen af dets gældende periode. Fakturadatoen er årsdagen for Deres første tilmeldingsdato. De kan se Deres faktura- og første tilmeldingsdato på https://account.microsoft.com.

  Microsoft forbeholder sig til ret til efter eget skøn og uden varsel at bringe Deres abonnement på Supporttjenesterne til ophør, hvis Deres betaling ikke er rettidig, De overtræder denne Tjenesteaftale, eller vi afgør, at abonnementet blev brugt af en anden person eller til support på en andens enhed. Vi kan også bringe Supporttjenesterne eller Deres abonnement til ophør, hvis vi afgør, at De ikke har ret til at modtage Supporttjenesterne.

Betaling, Fakturering, Refusion

 1. Betalings- og kontooplysninger. De skal først levere en betalingsmetode og nødvendig information (f.eks. kredit- eller hæve- eller checkkortnummer for at købe en PPI-tjeneste eller abonnement på en Supporttjeneste. Vi er ikke ansvarlige for Deres kortudsteder- eller bankgebyrer på nogen yderligere gebyrer, som er et resultat af at behandle Deres kredit-/hævekortbetaling. Hvis De køber et abonnement på Supporttjenester, kan De få det debiteret på Deres kredit-/hævekort hver måned (hvis tilgængeligt i Deres område) eller hvert år, indtil det annulleres.

  De kan administrere Deres konto online på https://account.microsoft.com. De giver Microsoft tilladelse til at bruge eventuelle opdaterede kort eller kontooplysninger som Deres udstedende bank eller relevante betalingsnetværk leverer. De accepterer at holde Deres faktureringskonto og kontaktoplysninger opdateret. Ændringer i Deres faktureringskonto vil ikke påvirke gebyrer, vi sender til Deres faktureringskonto, inden vi med rimelighed kunne reagere på ændringerne på Deres faktureringskonto. 

 2. Faktureringsoplysninger. Ved at angive betalingsmetoden over for Microsoft gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, (ii) erklærer, at alle betalingsoplysninger er korrekte og (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for disse Supporttjenester ved hjælp af Deres betalingsmetode. Vi kan fakturere Dem (a) på forhånd, (b) på købstidspunktet, (c) kort efter købet eller (d) på tilbagevendende basis for Deres abonnement på Supporttjenester. Vi kan fakturere Dem på én gang for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder for beløb, der ikke tidligere er blevet behandlet.

 3. Gentagen Fakturering. Dit abonnement på Supporttjenester vil inkludere en gentagen fakturering, hvis det er tilgængeligt i Deres region. Hvis De har et abonnement på Supporttjenester, opdateres det, så det omfatter automatisk gentagen fakturering, når den funktion gøres tilgængelig i Deres region. Men De kan slå gentagen fakturering fra på et hvilket som helst tidspunkt, ved at gå til https://account.microsoft.com.   

  Vi vil informere Dem via e-mail hver år før Deres faktureringsdato, hvis Deres abonnement på Supporttjenester inkluderer en årlig gentagen fakturering. Når vi har informeret Dem om, at abonnementet vil blive faktureret for den næste periode, kan vi anmode om betaling af den aktuelle pris for den nye abonnementsperiode. Vi vil også minde Dem om, at vi vil opkræve betaling via Deres valgte betalingsmetode for abonnementet, hvad enten den var arkiveret på fakturadatoen eller oplyst senere.

 4. Betalingsoversigt og Fejl. Vi giver Dem en betalingsoversigt online på webstedet for Betaling og Fakturering (https://account.microsoft.com). Det er Deres ansvar at gennemgå Deres betalingsoversigt og give os besked, hvis der er fejl eller uautoriserede gebyrer. De skal kontakte os indenfor 120 dage efter et fejlagtigt eller uautoriseret gebyr først ses på Deres regning. Vi vil derefter hurtigt undersøge opkrævningen. Hvis De ikke underretter os inden for den periode, hæfter vi ikke for eventuelle tab, der skyldes det fejlagtige eller uautoriserede gebyr, og vi vil ikke være forpligtet til at rette fejlen eller tilbyde en refusion. Hvis Microsoft har fundet en faktureringsfejl, vil vi rette den inden for 90 dage.

 5. Tilbagebetalinger. De kan annullere Deres abonnement på Supporttjenester inden for 30 dage fra Deres første abonnementskøb og anmode om en refusion, hvis vi ikke er i stand til at løse Deres supportproblem. Hvis De eller Microsoft annullerer Deres abonnement på Supporttjenester efter den første periode på 30 dage, vil vi ikke refundere det beløb, De betalte. Hvis De har betalt for en PPI-tjeneste (ikke et abonnement), kan De anmode om en refundering inden for 30 dage efter Deres køb, hvis vi ikke er i stand til at løse Deres supportproblem.

Links til tredjeparters websteder

Hvis De præsenteres for et link til tredjeparts websted under modtagelse af Supporttjenesterne (uanset om nævnte link tilvejebringes af Microsoft eller er indlejret på webstedet, på hvilket De modtager Supporttjenesterne eller på anden vis), anerkender du, at disse links udelukkende er tilvejebragt for nemheds skyld, at de tilknyttede websteder ikke er under Microsofts kontrol, og at Microsoft ikke er ansvarlig for indholdet af noget link eller linket websted eller nogen ændringer eller opdateringer af linkede websteder. Bestemmelser for linkede websteder betyder ikke nogen form for anerkendelse af noget materiale, de kan indeholde eller nogen form for tilknytning til deres operatører. Microsoft er ikke ansvarlig for webcasting eller anden form for transmission modtaget fra websteder, der er hyperlinks til.

Meddelelser

Når De tilmelder Dem Supporttjenester og giver Deres e-mailadresse accepterer du, at Microsoft giver Dem meddelelser om de relevante Supporttjenester eller oplysninger, som lovgivningen pålægger os at levere Dem via den adresse. Meddelelser, der er sent til Dem med e-mail, betragtes som leveret og modtaget, når e-mailen er afsendt.

Ingen Garanti, Begrænsning af Retsmidler

 1. INGEN GARANTI. I DET OMFANG TILLADT VED LOV, ER SUPPORTTJENESTERNE LEVERET “SOM SET” OG MICROSOFT FRASKRIVER OG FRASIGER MICROSOFT SIG ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHED OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR SÅ VIDT ANGÅR EVENTUELLE SUPPORTTJENESTER, SOFTWARE, DIANOSTIK ELLER ANDET MATERIALE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM LEVERES AF OS. DE ALENE BÆRER RISIKOEN FOR SUPPORTTJENESTERNES KVALITET OG YDEEVNE.

 2. BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER Hvis loven leverer nogen underforståede garantier på trods af fraskrivelser eller begrænsninger i denne Tjenesteaftale, er Deres retsmidler begrænset, som bestemt af os i forhold til Supporttjenester, til enten at:

  • genlevere Supporttjenesterne eller

  • refundere den pris De betalte (hvis nogen) for Supporttjenesterne.

   Dette er Deres eneste retsmiddel i forbindelse med en overtrædelse af garanti eller betingelser, selv om afhjælpningen ikke opfylder det essentielle formål.

   Medmindre lovgivningen bemyndiger andet, vil vi bestemme den rækkefølge, i hvilken disse begrænsede afhjælpninger tilbydes. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til lovgivningen, hvilket nærværende Tjenesteaftale ikke kan ændre.

Begrænsning af ansvar

I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT:

 • HVIS DE HAR NOGET GRUNDLAG FOR ERSTATNING, KAN DE KUN FÅ ERSTATNING FRA MICROSOFT OG DETS LEVERANDØRER FOR DIREKTE SKADER OP TIL DET BELØB DE BETALTE FOR SUPPORTTJENESTEN (ELLER OP TIL 5.OO USD, HVIS SUPPORTTJENESTERNE VAR GRATIS); OG

 • INGEN AF PARTERNE ER ANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN PART FOR FØLGESKADER, SÆRLIGE TAB, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, TABT FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE AFTALE, EVENTUELLE TJENESTER ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPLYSNINGER, SOM MICROSOFT STILLER TIL RÅDIGHED, OGSÅ SELVOM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM SANDSYNLIGHEDEN AF SÅDANNE TAB ELLER AT DE KUNNE FORUDSES.

DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER IKKE, HVIS EN AF PARTERNE HAR MISLIGEHOLDT SIN FORPLIGTELSE OVER FOR DEN ANDEN PART VEDRØRENDE FORTROLIGHED, DEN ANDEN PARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMRETTIGHEDER ELLER VED SVIG, GROV UAGTSOMHED ELLER BEVIDST SKADEVOLDENDE HANDLING AF EN PART ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM SKYLDES DENNE PARTS UAGTSOMHED. NOGLE STATER OG JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE GÆLDER DEM.

DE ER ANSVARLIG FOR DERES BRUG AF SUPPORTTJENESTERNE OG ER ANSVARLIG FOR ENHVER RESULTERENDE TAB I DET FULDE OMFANG AF, HVAD LOVGIVNINGEN TILLADER.

 

Kontraherende Part, Forvaltende lov og Værneting for afgørelser af tvister

 • Hvis De er bosat i USA, indgår De kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i den stat, hvor De er bosat, regulerer fortolkningen af denne Tjenesteaftale, erstatningskrav i forbindelse med brud af den og alle andre krav (herunder krav om forbrugerbeskyttelse, uretfærdig konkurrence og tort) uanset principperne for international privatret, undtagen at Federal Arbitration Act forvalter alle bestemmelser i relation til voldgift. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt delstatsdomstolene og de føderale domstole i King County, Washington, USA, som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Tjenesteaftale eller disse Supporttjenester, som kommer for retten (undtagen voldgiftsretten eller domstole for mindre søgsmål).

 • Hvis De er bosat i Canada, indgår De kontrakt med Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i den provins, hvor De er bosat, regulerer fortolkningen af denne Tjenesteaftale, erstatningskrav i forbindelse med brud af den og alle andre krav (herunder krav om forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og tort) uanset principperne for international privatret. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt retsinstanserne i Ontario som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Tjenesteaftale eller Supporttjenesterne.

 • Hvis De er bosat i Nord- eller Sydamerika uden for USA eller Canada, indgår De kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Nærværende Tjenesteaftale skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Washington, og erstatningskrav i forbindelse med kontraktbrud, uanset principperne for international privatret. Lovene i den stat, hvor De bor, forvalter alle andre retskrav, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivning, uretfærdig konkurrence og erstatningskrav.

 • Hvis De bor i Europa, Mellemøsten eller Afrika indgår De kontrakt med Microsoft Ireland Operations Limited, T, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland (registreret ved Companies Registration Office i Irland under numret 256796, MOMS-registreringsnummer: IE 8256796 U med følgende registrerede adresse 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland) og lovgivningen i Irland forvalter fortolkningen af denne Tjenesteaftale og erstatningskrav i relation til den uanset principperne for international privatret. Lovene i den stat, hvor De bor, forvalter alle andre retskrav, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivning, illoyal konkurrence og erstatningskrav. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt domstolene i Irland, som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Tjenesteaftale eller Supporttjenesterne.

 • Hvis De bor i Asien eller Stillehavsområdet (udover de lande som er nævnt nedenfor), indgår De kontrakt med Microsoft Regional Sales Corp. beliggende i 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Denne Tjenesteaftale forvaltes af lovgivningen i staten Washington uanset principperne om international privatret. Enhver tvist, der opstår på grund af eller i relation til denne Tjenesteaftale, Supporttjenesterne eller hardwaren eller softwaren, vil henvist til og endelig løst ved voldgift i Singapore ifølge voldgiftsreglerne his Singapore International Arbitration Center (“SIAC”). Disse regler er inkorporeret som reference i denne klausul. Domstolen skal bestå af en voldgiftsmand, der udpeges af formanden af SIAC. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens beslutning er endelig, bindende og kan ikke ankes. Beslutningen kan bruges som basis for dom i ethvert land eller region.

 • Hvis De bor i Folkerepuplikken Kina, indgår De kontrakt med Microsoft (Kina) Company Limited, No. 5 Danling Street, Haidian District, Beijing 100080. Lovene i Folkerepublikken Kina forvalter denne Tjenesteaftale uanset principperne for international privatret. De kan indsende en tvist, som opstår på grund af eller i relation til denne Tjenesteaftale til voldgift til China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) i overensstemmelse med reglerne for voldgift ved CIETAC i Beijing.

 • Hvis De er bor i Japan, indgår De kontrakt med Microsoft Japan Co., Ltd, Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Denne Tjenesteaftale og alle forhold, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med den eller Supporttjenesterne, er underlagt lovgivningen i Japan. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Tjenesteaftale eller Supporttjenesterne, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Tokyo District Court.

 • Hvis De bor i Sydkorea, indgår De kontrakt med Microsoft Korea, Inc., 12th FL. Tower A, The K-Twin Towers, 50, Jongno 1 gil, Jongno-Gu, Seoul 110-150, Korea. Lovene i Sydkorea forvalter denne Tjenesteaftale. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Tjenesteaftale eller Supporttjenesterne, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Seoul District Court.

 • Hvis De bor i Taiwan, indgår De kontrakt med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Lovene i Taiwan forvalter fortolkningen af denne Tjenesteaftale. De og vi udpeger uigenkaldeligt Taipei District Court som den domstol, der som første instans har jurisdiktion ved eventuelle konflikter, der måtte opstå som resultat af eller på nogen måde er relateret til denne Tjenesteaftale eller Supporttjenesterne.

Bindende voldgift og afståelse fra kollektive søgsmål (kun USA)

Bindende voldgift og afståelse fra kollektive søgsmål, hvis De bor i (eller hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er i) USA. Vi håber, at der aldrig opstår en tvist, men hvis der gør, indgår vi en aftale om, at vi vil forsøge at løse den på uformel vis inden for 60 dage. Hvis vi ikke er i stand til dette, accepterer vi en bindende individuel voldgiftsklausul anlagt ved American Arbitration Association ("AAA") i henhold til Federal Arbitration Act ("FAA"), og at der ikke anlægges et søgsmål ved en domstol, hvor sagen skal forelægges en dommer eller jury. I stedet vil en neutral opmand bestemme, og dennes kendelse vil være endelig, med undtagelse af en begrænset ret til gennemgang i henhold til FAA. Kollektive søgsmål, kollektive voldgifter, generelt søgsmål via privat advokat og en hvilken som helst anden proces, hvor en person fungerer som repræsentant, er ikke tilladt. Ej heller er det tilladt at kombinere individuelle sager uden samtykke fra alle parter. 

 1. Omfattede tvister – alt undtagen IP. Betegnelsen “tvist” skal forstås i det videst mulige omfang. Den omfatter alle krav eller kontroverser mellem Dem og os angående denne Tjenesteaftale, Supporttjenesterne, Deres abonnement eller konto, deres pris, annoncering, markedsføring, kommunikation, Deres købstransaktion, fakturering eller Deres data, under alle retsgrundlag, herunder kontrakt, garanti, uden for kontraktforhold, gældende lovgivning eller forordninger, med undtagelse af tvister i forbindelse med håndhævelse af eller gyldigheden af Deres, Deres licensgiveres, vores eller vores licensgiveres intellektuelle rettigheder. 

 2. Send først en varsling om tvist. Hvis De har en tvist, og vores medarbejdere i kundeservice ikke er i stand til at løse den, skal De sende en Tvistmeddelelse med almindelig post til Microsoft Corporation, ATT.: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Angiv Deres navn, adresse, hvordan vi kan kontakte Dem, hvori problemet ligger, og hvad De ønsker. Der findes en formular på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gør det samme, hvis der opstår en tvist med Dem. Efter 60 dage kan De eller vi starte en voldgiftssag, hvis tvisten ikke er blevet løst.

 3. Fogedretten. I stedet for at sende en tvistmeddelelse med almindelig post kan De lægge sag an mod os ved en domstol for mindre søgsmål i det land, hvor De har bopæl (eller hvis De er en virksomhed, det sted, hvor De har det primære forretningssted) eller i King County, Washington, hvis De opfylder domstolens krav.

 4. Voldgiftsprocedure. AAA udfører en voldgiftsmægling i henhold til gældende voldgiftsregler for virksomheder (hvis De er en enkeltperson og bruger Supporttjenesterne til privat brug, eller hvis værdien af tvisten er 75.000 USD eller mindre, uanset om De er en enkeltperson, eller hvorledes De anvender Supporttjenesterne gældende voldgiftsregler for forbrugere). Se www.adr.org, eller ring til 1-800-778-7879 for at få flere oplysninger. Indled en voldgift ved at sende formularen, der er tilgængelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 til AAA, og send en kopi til os. I forbindelse med en tvist om $25.000 eller mindre, vil alle høringer foregå telefonisk, medmindre voldgiftsmanden finder, at der i stedet skal afholdes en høring med personligt fremmøde. Enhver høring med personligt fremmøde finder sted i Deres bopælsland (eller hvis De er en virksomhed, deres primære forretningssted) eller King County, Washington, USA. De vælger. Voldgiftsmanden kan tildele Dem samme erstatning som enkeltperson som en domstol ville kunne. Opmanden kan kun tilkende Dem forklarende eller nedlæggelse af forbud som enkeltperson for at imødekomme Deres krav. I henhold til AAA-reglerne dømmer opmanden i sin egen jurisdiktion, herunder muligheden for voldgift i forbindelse med ethvert krav. Men en domstol har eneret til at forbyde voldgift, det være sig kollektive voldgifter, eller hvor en person fungerer som repræsentant.

 5. Voldgiftsgebyrer og -betalinger. 

  1. Tvister, der vedrører $75.000 eller mindre. Vi vil øjeblikkeligt godtgøre Deres ansøgningsgebyrer og betale udgifterne til AAA og opmand. Hvis De afviser vores sidste skrevne forligstilbud givet før voldgiftsmanden blev udpeget, går Deres tvist hele vejen til voldgiftsmandens beslutning (kaldet “erstatning”) og voldgiftsmanden tildeler Dem mere end dette sidste skrevne tilbud, vil vi: (i) betale den større erstatning eller 1.000 USD, (ii) betale Deres rimelige advokatsalærer, hvis nogen, og (iii) refundere alle udgifter (inklusive gebyrer og omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som Deres advokat med rimelighed har lagt ud for efterforskning, forberedelse og forfølgelse af Deres krav ved voldgift.

  2. Tvister, der vedrører mere end 75.000 USD. AAA-reglerne styrer betaling af ansøgningsgebyrer samt vederlag og udgifter til AAA og voldgiftsmanden.

 6. Konflikt med AAA-regler. Denne Tjenesteaftale gælder i det omfang, der er uoverensstemmelser mellem AAA's Commercial Arbitration Rules og Consumer Arbitration Rules.

 7. Sager skal anlægges inden for et år. De og vi skal føre alle sager eller tvister ved Fogedretten eller via voldgift (med undtagelse af tvister om intellektuelle rettigheder – se afsnit 1 ovenfor) inden for ét år fra tidspunktet hvor den først kunne blive ført. Ellers blokeres det permanent.

 8. Afvisning af fremtidige voldgiftsændringer. De kan afvise enhver ændring, vi foretager i til bindende voldgift og afståelse frakollektive søgsmål-sektionen (bortset fra adresseændringer), ved at sende os en meddelelse indenfor 30 dage af denne ændring med almindelig post til adressen i afsnit 2 ovenfor. I et sådant tilfælde vil den seneste version af afsnittet, før De afviste ændringen, være gældende.

 9. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis nogen del af den Bindende voldgift og afståelse fra kollektive søgsmål-sektionen er i strid med loven eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige dele fortsat være gældende (med en voldgiftskendelse udstedt før påbegyndelse af retssag), medmindre en delvis lovstridighed eller manglende mulighed for håndhævelse muliggør kollektiv voldgift eller voldgift, hvor en person fungerer som repræsentant, hvilket gør den Bindende Voldgift og afståelse fra kollektive søgsmål-sektionen uanvendelig i sin helhed.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×