Windows vælger de bedste visningsindstillinger for din PC baseret på din skærm. Hvis du vil justere dine skærmindstillinger, eller hvis de er blevet ændret, og du vil gendanne standardindstillingerne, er her et par ting, du kan prøve.

Det er en god ide at indstille skærmen til den opløsning, den var designet til at vise (kaldet den optimale opløsning). Hvis du vil have vist skærmens oprindelig opløsning, skal du kontrollere skærmindstillingerne i Pc-indstillinger.

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på opløsningsskyderen, og træk den, indtil du finder den opløsning, der er mærket (Anbefalet). Det er skærmens oprindelige opløsning, der normalt er den højeste opløsning, som skærmen understøtter.

 4. Tryk eller klik på Anvend.


Skærme kan understøtte opløsninger, der er lavere end deres oprindelige opløsninger, men teksten er ikke så tydelig, og visningen kan være lille, centreret på skærmen med sorte kanter eller udstrakt.

Anbefalede skærmopløsninger

Skærmstørrelse

Anbefalet opløsning (i pixel)

19 tommers standardskærm

1280 × 1024

20 tommers standardskærm

1600 × 1200

20 og 22 tommers widescreen-skærme

1680 × 1050

24 tommers widescreen-skærm

1920 × 1200


Skærm på bærbar computer

Anbefalet opløsning (i pixel)

13- til 15 tommers standardskærm på bærbar computer

1400 × 1050

13 til 15 tommers widescreen på bærbar computer

1280 × 800

17 tommers widescreen på bærbar computer

1680 × 1050

Tablet-pc-skærm

1360 × 768


Du kan angive lysstyrken og kontrasten for de fleste skærme ved hjælp af knapper eller andre kontrolelementer på den fysiske skærm. Hvis du ikke ved, hvordan du kan justere lysstyrken og kontrasten på din skærm, skal du læse vejledningen eller besøge producentens websted. Du kan også tjekke for at se, om din pc har en automatisk indstilling til lysstyrke. Hvis du har en bærbar computer, kan du justere lysstyrken i Windows.


Sådan justeres lysstyrken automatisk

Nogle pc'er justerer skærmens lysstyrke automatisk baseret på, hvor meget lys der er i det rum, hvor du bruger pc'en. Følg denne fremgangsmåde for at se, om din pc har denne indstilling.

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Sørg for, at skyderen Juster skærmens lysstyrke automatisk er slået til.

  Hvis du ikke vil ændre skærmens lysstyrke automatisk, skal du trykke eller klikke på skyderen Juster skærmens lysstyrke automatisk for at slå den fra.

 4. Tryk eller klik på Anvend.


Bemærk!: Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på visse pc'er.


Sådan justeres lysstyrken på en skærm på en bærbar computer

Til de fleste skærme på bærbare computere kan du justere lysstyrken i Strømstyring i Windows.

 1. Åbn Strømstyring ved at stryge ind fra højre side af skærmen og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast Strømstyring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Strømstyring.

 2. Tryk eller klik på Skift indstillinger for plan under den plan, du vil ændre.

 3. Brug siden Skift indstillinger for plan til at vælge de indstillinger af lysstyrke, du vil bruge, når din pc kører på batteri (hvis relevant), og når den får strømtilførsel.


Bemærk!: På en bærbar computer kan du også prøve at justere lysstyrken ved at holde FN-tasten nede og derefter trykke på den tilsvarende funktionstast for at øge (Knappen Forøg lysstyrke) eller reducere (Knappen Formindsk lysstyrke) skærmens lysstyrke.
Hvis du bruger mere end én skærm, kan du identificere den skærm, der er tilsluttet, registrere en anden skærm, ændre skærmens retning, vælge, hvad der skal vises på hver skærm, samt vælge, hvilken af skærmene der er hovedskærmen.


Identificere dine skærme

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på Identificer.

Registrere en anden skærm

Hvis du slutter en anden skærm til din pc, men Windows ikke registrerer den automatisk, kan du finde den manuelt i Pc-indstillinger.

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på Registrer.

Ændre skærmretningen

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Vælg den skærmretning, du vil bruge, i listen Retning.

Vælge, hvad der skal vises på hver skærm

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Vælg en af følgende i listen Flere skærme:

  • Udvid. Du får vist én fortløbende skærm, der strækker sig over alle dine skærme.

  • Dubler. Du får vist den samme skærm på alle skærme.

  • Vis kun på 1. Du får kun vist visningen på din første skærm.

  • Vis kun 2. Du får kun vist skærmen på den anden skærm.

Vælge hovedskærmen

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Skift PC-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på den skærm, du vil bruge som din hovedskærm i eksempelbilledet for at vælge den.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Gør denne til min hovedskærm.

Tip!: Du kan bruge de fire hjørner i en hvilken som helst skærm til at åbne Start skærmen, amuletter og dine seneste apps.

Du kan have start skærmbilledet og apps fra Windows store på én skærm ad gangen. Når du åbner startskærmen, amuletter eller dine nyeste apps på en anden skærm, flyttes apps fra Microsoft Store også til denne skærm.Hvis teksten og andre elementer (f.eks. ikoner) på skrivebordet er for lille, kan du gøre dem større uden at ændre skærmopløsningen.

 1. Åbn Skærmopløsning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmens øverste højre hjørne, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Indtast Gør tekst større i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Gør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Træk skyderen, indtil elementerne i eksempelbillede har den rigtige størrelse.

 3. Tryk eller klik på Anvend.

  Du får vist ændringen, næste gang du logger på Windows.


Bemærk!: Disse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige for alle billeder.


Du kan også ændre tekststørrelsen for specifikke elementer i Windows, f.eks. vinduers titellinjer eller værktøjstip, uden at ændre størrelsen på noget andet på skrivebordet.

 1. Åbn Skærmopløsning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmens øverste højre hjørne, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Indtast Gør tekst større i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Gør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Vælg det element, du vil ændre, under Skift kun størrelse på tekst, og vælg en tekststørrelse. Markér afkrydsningsfeltet Fed, hvis teksten skal være fed.

 3. Tryk eller klik på Anvend.

  Du får vist ændringen, næste gang du logger på Windows.


ClearType-teknologien i Windows hjælper med at gøre teksten på skærmen så tydelig og problemfri som muligt og kan gøre det nemmere at læse teksten i længere tid. Hvis teksten på din skærm står utydeligt, skal du kontrollere, at ClearType er slået til.

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv ClearType i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Juster ClearType-tekst.

 3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Slå ClearType til er markeret, og tryk eller klik derefter påNæste. Tryk eller klik på hver side på det teksteksempel, der ser bedst ud.

 4. Tryk eller klik på Udfør på den sidste side i tuneren for at gemme dine indstillinger.  Kræver administratortilladelsedu kan blive bedt om at oplyse en administratoradgangskode eller bekræfte dit valg.


Kalibrering af skærmfarver forbedrer skærmfarven og sørger for, at farver gengives præcist på din skærm.


Sådan bruges Kalibrering af skærmfarver

 1. Åbn Kalibrering af skærmfarver ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmens øverste højre hjørne, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast Kalibrering af skærm i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kalibrer skærmfarver. Kræver administratortilladelsedu kan blive bedt om at oplyse en administratoradgangskode eller bekræfte dit valg.

 2. Tryk eller klik på Næste på siden Velkommen til Kalibrering af skærmfarver for at fortsætte.

 3. Tryk på knappen Menu på skærmen (sikkert på forsiden) på siden Angiv grundlæggende farveindstillinger. Der vises en menu på skærmen. Brug skærmens knapper til at navigere gennem skærmmenuen for at bekræfte (eller justere) en eller flere af følgende indstillinger:

  • Find farvemenu til valg af farvetilstand, og indstil derefter skærmen til sRGB.

  • Hvis du kan se en indstilling til valg af farvetemperatur (også kaldet hvidt punkt) i stedet for en farvetilstand, skal du indstille farvetemperaturen til D65 (eller 6500).

  • Find menuen til indstilling af gamma. Indstil gamma til 2,2, som er standardindstillingen.

  • Hvis du ikke kan finde nogen af disse indstillinger, skal du søge efter en indstilling i skærmmenuen, hvor du kan nulstille skærmen til fabriksindstillingerne for standardfarver og derefter vælge denne indstilling.

  Hvis de grundlæggende farveindstillinger ikke er vist i skærmmenuen, skal du bare trykke eller klikke på Næste for at fortsætte.

  Bemærk!: Menuen og knapperne på skærmen er forskellige fra model til model og fra producent til producent. Hvis du har brug for hjælp til knapperne, skal du læse i vedledningen på producentens webside.


 4. Følg vejledningen på hver side i Kalibrering af skærmfarve, og tryk eller klik på Næste, når du er klar. Følgende liste har flere oplysninger om de enkelte indstillinger.

  • Gamma. Det hjælper med at sikre, at detaljer som nuancer af farve og skygger ser rigtigt ud på skærmen.

  • Lysstyrke. Dette bestemmer, hvordan mørke farver og skygger vises på skærmen. Du kan justere lysstyrken, så mørke farver vises præcist, og så du stadig kan se skygger, konturer og andre detaljer i de mørkere billeder. Hvis lysstyrken er for høj, virker sorte farver lyse og grå. Brug knappen Lysstyrke eller Menu på skærmen til at justere indstillingerne for lysstyrke. Hvis du bruger en bærbar computer, kan du prøve at justere lysstyrken ved at holde FN-tasten nede og derefter trykke på den tilsvarende funktionstast for at øge (Knappen Forøg lysstyrke) eller reducere (Knappen Formindsk lysstyrke) skærmens lysstyrke.

  • Kontrast. Dette bestemmer, hvordan hvide og lyse farver vises på skærmen. Du kan justere kontrasten, så højlys vises korrekt på billeder. Brug knappen Kontrast eller Menu på skærmen til at justere indstillingerne for kontrast. (Bærbare computere er normalt ikke udstyret med kontrastknapper.)

  • Farvebalance. Det forbedrer, hvordan gråtoner vises på skærmen.

 5. Tryk eller klik på Foregående kalibrering på siden Du har oprettet en ny kalibrering for at få vist den gamle skærmkalibrering. Tryk eller klik derefter på Aktuel kalibrering for at få vist den nye skærmkalibrering.

 6. Brug en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvilken kalibrering du vil bruge:

  • Tryk eller klik på Udfør, hvis du vil bruge den nye kalibrering.

  • Tryk eller klik på Annuller, hvis du vil bruge den foregående kalibrering.

 7. Angiv, om du vil bruge ClearType-tekstoptimering til at sikre, at tekst vises tydelig sammen med den nye kalibrering.


Bemærk!: Hvis du har en skærmkalibreringsenhed og -software, er det en god ide at bruge dem i stedet for Kalibrering af skærmfarver, fordi de giver bedre kalibreringsresultater.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×