Αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού ενημερωμένη έκδοση λογισμικού ConfigMgr 2012


Τι κάνει αυτόν τον Οδηγό;

Σας βοηθά να διαγνώσετε και να επιλύσετε τα παρακάτω κοινά προβλήματα με το συγχρονισμό της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του System Center 2012:

 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει με "Δεν έχει ρυθμιστεί διακομιστής WSUS".
 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει επειδή ο έλεγχος ταυτότητας και θέματα διακομιστή μεσολάβησης.
 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων υπηρεσία Web.
 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων SSL.
 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων με τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη.
 • Συγχρονισμός αποτυγχάνει λόγω σφαλμάτων στην επικοινωνία με το Microsoft Update.

Που είναι για;

"Διαχειριστές" του System Center 2012 Configuration Manager που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε ζητήματα με λογισμικό ενημέρωσης συγχρονισμού.

Πώς λειτουργεί;

Θα ξεκινά ζητώντας εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το συγχρονισμό της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και θα εξακολουθεί να στραμμένη προς το ζήτημα, θα κάνουμε μπορείτε μέσα από μια σειρά από βήματα για να επιλύσετε το θέμα σας.

Εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης:

15-30 λεπτά.

Είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού για να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εάν χρησιμοποιείτε το WSUS 3.0 SP2, KB2734608 πρέπει να εγκατασταθεί στο διακομιστή WSUS. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, εξετάζοντας την έκδοση του διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, εκκινήστε την κονσόλα WSUS και κάντε κλικ στο όνομα του διακομιστή. Θα βρείτε την έκδοση του διακομιστή στην περιοχή Επισκόπηση -> σύνδεση -> έκδοση του διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση είναι 3.2.7600.256 ή νεότερη έκδοση.
 • Όταν το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι εγκατεστημένη σε ένα διακομιστή συστήματος απομακρυσμένης τοποθεσίας, στην κονσόλα διαχείρισης WSUS πρέπει να εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας. Εάν χρησιμοποιείτε το WSUS 3.0 SP2, KB2734608 πρέπει να εγκατασταθεί στην κονσόλα διαχείρισης WSUS.
 • Μετά την εγκατάσταση του KB2734608 (απομακρυσμένη ή τοπική), απαιτείται επανεκκίνηση. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή και βεβαιωθείτε εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει.
 • Βεβαιωθείτε ότι WSUS που εκτελούνται σε ένα σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν έχει ρυθμιστεί για μια ρεπλίκα. Για να το ελέγξετε αυτό, ανοίξτε την κονσόλα WSUS στο σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές" στο παράθυρο του δέντρου κονσόλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση προέλευσης και διακομιστή μεσολάβησης στο παράθυρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων στο διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη τοποθεσία στο Web ή διαχείρισης WSUS τοποθεσία Web εκτελείται στο διακομιστή WSUS.

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού για να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εάν χρησιμοποιείτε το WSUS 3.0 SP2, KB2734608 πρέπει να εγκατασταθεί στο διακομιστή WSUS. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, εξετάζοντας την έκδοση του διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, εκκινήστε την κονσόλα WSUS και κάντε κλικ στο όνομα του διακομιστή. Θα βρείτε την έκδοση του διακομιστή στην περιοχή Επισκόπηση -> σύνδεση -> έκδοση του διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση είναι 3.2.7600.256 ή νεότερη έκδοση.
 • Όταν το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι εγκατεστημένη σε ένα διακομιστή συστήματος απομακρυσμένης τοποθεσίας, στην κονσόλα διαχείρισης WSUS πρέπει να εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας. Εάν χρησιμοποιείτε το WSUS 3.0 SP2, KB2734608 πρέπει να εγκατασταθεί στην κονσόλα διαχείρισης WSUS.
 • Μετά την εγκατάσταση του KB2734608 (απομακρυσμένη ή τοπική), απαιτείται επανεκκίνηση. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή και βεβαιωθείτε εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει.
 • Βεβαιωθείτε ότι WSUS που εκτελούνται σε ένα σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν έχει ρυθμιστεί για μια ρεπλίκα. Για να το ελέγξετε αυτό, ανοίξτε την κονσόλα WSUS στο σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές" στο παράθυρο του δέντρου κονσόλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση προέλευσης και διακομιστή μεσολάβησης στο παράθυρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων στο διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη τοποθεσία στο Web ή διαχείρισης WSUS τοποθεσία Web εκτελείται στο διακομιστή WSUS.

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων WSUS (WCM) ρυθμίζει τον διακομιστή WSUS μία φορά κάθε ώρα για να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι που ρυθμίζονται στο WSUS που ταιριάζουν με τη ρύθμιση που προσδιορίζεται στην κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων. Εάν δεν ρυθμίσετε σωστά στο διακομιστή WSUS WCM, προσπάθειες συγχρονισμού μπορεί να αποτύχει με σφάλμα παρόμοιο με το ακόλουθο:

3867_image4
 

Μπορείτε επίσης να βρείτε το ακόλουθο σφάλμα στο αρχείο WsyncMgr.log του διακομιστή τοποθεσίας (βρίσκεται στο \Logs):

Ο συγχρονισμός απέτυχε: διακομιστή WSUS δεν έχει ρυθμιστεί. Ανατρέξτε στην WCM.log για λεπτομέρειες σφάλματος ρύθμισης παραμέτρων. Προέλευση: CWSyncMgr::DoSync

Ο συγχρονισμός απέτυχε. Θα προσπαθήσει ξανά σε 60 λεπτά


Αντιμετωπίζετε ένα σφάλμα παρόμοιο με αυτό;

Ο συγχρονισμός ενδέχεται να αποτύχει λόγω ελέγχου ταυτότητας ή θέματα διακομιστή μεσολάβησης. Όταν συμβεί αυτό, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα παρόμοιο με το ακόλουθο στο το WCM. Αρχείο ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ:

System.Net.WebException: Η αίτηση απέτυχε με κατάσταση HTTP 502

Σημειώστε ότι το σφάλμα δεν μπορεί να είναι πάντοτε κατάσταση HTTP 502 και μπορεί να είναι στην πραγματικότητα ένα από τα εξής:

 • Κατάσταση HTTP 401 μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Κατάσταση HTTP 403 δεν επιτρέπεται
 • Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης HTTP 407-κατάσταση
 • Κατάσταση HTTP 502 σφάλμα διακομιστή μεσολάβησης

Μπορείτε επίσης να δείτε σφάλματα παρόμοια με τα ακόλουθα:

 • Δεν υπάρχει σύνδεση θα μπορούσε να γίνει επειδή ο υπολογιστής προορισμού την απέρριψε ενεργά
 • Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε επειδή το απομακρυσμένο μέρος έχει κλείσει η ροή μεταφοράς

Εάν βλέπετε ένα από αυτά τα σφάλματα, επιλέξτε παρακάτω.

Ο συγχρονισμός μπορεί να αποτυγχάνει λόγω ελέγχου ταυτότητας ή/και θέματα διακομιστή μεσολάβησης. Για να επαληθεύσετε, να κάνετε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων στο διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη τοποθεσία στο Web ή διαχείρισης WSUS τοποθεσία Web εκτελείται στο διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι το έγκυρο όνομα τομέα (FQDN) για το διακομιστή συστήματος της τοποθεσίας σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι σωστή και προσβάσιμο από το διακομιστή τοποθεσίας.
 • Εάν το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι απομακρυσμένο από το διακομιστή της τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε με το διακομιστή WSUS από το διακομιστή τοποθεσίας. Για να γίνει αυτό, συνδεθείτε με τον απομακρυσμένο διακομιστή WSUS, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα διαχείρισης του WSUS.
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θύρας έχει ρυθμιστεί για το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και βεβαιωθείτε ότι είναι το ίδιο με τις ρυθμίσεις της θύρας έχει ρυθμιστεί για την τοποθεσία Web που χρησιμοποιείται από το WSUS που εκτελούνται στο σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης και λογαριασμού έχουν οριστεί σωστά για το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σύνδεσης σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού έχει ρυθμιστεί (αν απαιτείται) και ότι έχει δικαιώματα για να συνδεθείτε με το διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα για τον εικονικό κατάλογο ApiRemoting30 έχουν ρυθμιστεί σωστά στις υπηρεσίες IIS.
 • Εάν το σημείο της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού έχει ρυθμιστεί για το SSL, βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες WSUS έχει ρυθμιστεί σωστά για το SSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα http://technet.microsoft.com/library/dd939849(WS.10).aspx#ssl

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Ο συγχρονισμός μπορεί να αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων με την υπηρεσία Web. Όταν συμβεί αυτό, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα παρόμοιο με το ακόλουθο στο το WCM. Αρχείο ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ:

System.Net.WebException: Η αίτηση απέτυχε με κατάσταση HTTP 500

ή

System.Net.WebException: Η αίτηση απέτυχε με κατάσταση HTTP 503

Εάν βλέπετε ένα από αυτά τα σφάλματα, επιλέξτε παρακάτω.

Όταν ο συγχρονισμός αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων με την υπηρεσία Web, επαληθεύστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων στο διακομιστή WSUS.
 • Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη τοποθεσία στο Web ή διαχείρισης WSUS τοποθεσία Web εκτελείται στο διακομιστή WSUS.
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θύρας έχει ρυθμιστεί για το σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και βεβαιωθείτε ότι είναι το ίδιο με τις ρυθμίσεις της θύρας έχει ρυθμιστεί για την τοποθεσία Web που χρησιμοποιείται από το WSUS που εκτελούνται στο σημείο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Ο συγχρονισμός μπορεί να αποτυγχάνει λόγω ζητημάτων με SSL. Εάν χρησιμοποιείτε SSL Επαληθεύστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό που έχει ρυθμιστεί για την τοποθεσία Web του WSUS έχει ρυθμιστεί με το κατάλληλο FQDN. Εάν το πιστοποιητικό δεν έχει το σωστό FQDN, ανατρέξτε στην KB931351 για τα βήματα σχετικά με την προσθήκη ένα εναλλακτικό όνομα θέματος σε ένα πιστοποιητικό.
 • Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό δεν έχει λήξει.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες WSUS έχει ρυθμιστεί σωστά για το SSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα http://technet.microsoft.com/library/dd939849(WS.10).aspx#ssl

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Ζητήματα συγχρονισμού μπορούν συχνά να εντοπιστούν με θέματα που αφορούν στην συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA). Για να εξακριβώσετε αν αυτό είναι το πρόβλημά σας, συμπληρώστε τα ακόλουθα:

 • Εξετάστε το αρχείο SoftwareDistribution.log στο διακομιστή WSUS για να διαπιστώσετε εάν δεν γίνεται λήψη λήψη την άδεια ΧΡΉΣΗΣ και, αν Ναι, γιατί. Αναζήτηση για ".txt" στο αρχείο καταγραφής για να βρείτε τις σχετικές εγγραφές.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπεται η επικοινωνία με το Microsoft Update. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο θέμα http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939870(WS.10).aspx
 • Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης" στο http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg712312.aspx#BKMK_InstallSUP
 • Εκτελέστε το "%ProgramFiles%\Update Services\Tools\wsusutil.exe Επαναφορά" από μια γραμμή εντολών για να WSUS να κάνετε πάλι λήψη περιεχομένου που λείπει, καθώς και άδειες χρήσης.

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Ο συγχρονισμός μπορεί να αποτυγχάνει λόγω σφαλμάτων στην επικοινωνία με το Microsoft Update. Όταν συμβεί αυτό, συνήθως θα δείτε σφάλματα παρόμοια με τα ακόλουθα:

Μια προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε γιατί ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν ανταποκρίθηκε σωστά μετά από ένα χρονικό διάστημα ή η υπάρχουσα σύνδεση απέτυχε γιατί ο συνδεδεμένος κεντρικός υπολογιστής απέτυχε να ανταποκριθεί.

0x80072EFE - η σύνδεση με το διακομιστή τερματίστηκε ομαλά

Τα βήματα για να δοκιμάσετε:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής WSUS να συνδεθείτε στο Internet.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπεται η επικοινωνία με το Microsoft Update. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο θέμα http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939870(WS.10).aspx
 • Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης" στο http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg712312.aspx#BKMK_InstallSUP

Έδωσαν λύση του προβλήματος;

Επιλύεται το θέμα συγχρονισμού ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

Φαίνεται ότι είμαστε σε θέση να επιλύσετε το θέμα σας χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό. Για περισσότερη βοήθεια επίλυσης αυτού του ζητήματος δείτε μας TechNet υποστηρίζουν φόρουμ ή επικοινωνήστε με την Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft.