Συνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο στο Lumia

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική ή ελευθερώστε τα χέρια σας για να κάνετε άλλα πράγματα όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη.

Τα ακουστικά ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Συνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο στο τηλέφωνό σας. Η θέση της υποδοχής σύνδεσης των ακουστικών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα το τηλέφωνο.

connect the headset to Lumia

connect the headset

Μην συνδέεστε με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10514 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια