Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Lumia

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και αρχίστε να το εξερευνάτε.

Οι εικόνες είναι παραδείγματα από το Lumia 950. Στο Lumia 950 XL, το πλήκτρο λειτουργίας βρίσκεται μεταξύ των πλήκτρων έντασης ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

power on Lumia

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω.

power off Lumia

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10518 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)