Φόρτιση του Lumia ασύρματα

Βάλτε τέλος στους μπελάδες που δημιουργούν τα καλώδια: απλώς τοποθετήστε τη συσκευή σας σε έναν ασύρματο φορτιστή και θα ξεκινήσει αμέσως να φορτίζεται.

Οι ασύρματοι φορτιστές πωλούνται ξεχωριστά.

Οι περιοχές φόρτισης του τηλεφώνου και του φορτιστή πρέπει να είναι σε επαφή μεταξύ τους, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά το τηλέφωνο με το φορτιστή. Δεν εφαρμόζουν όλα τα μοντέλα τηλεφώνων σε όλους τους φορτιστές.

charge the battery wirelessly

Χρησιμοποιείτε μόνο ασύρματους φορτιστές που είναι συμβατοί με τη συσκευή σας.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος φορτιστής είναι συνδεδεμένος.
  2. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στον ασύρματο φορτιστή, ώστε οι περιοχές φόρτισης να ακουμπούν μεταξύ τους.
  3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αφαιρέστε το τηλέφωνό σας από το φορτιστή.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη φόρτιση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φορτιστή σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10523 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια