Πριν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή σας

Αν έχετε ακόμα τη συσκευή σας

Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών σας και επαναφέρετε τη συσκευή.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών στο Windows Phone σας και να το επαναφέρετε:

 • Από τη λίστα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αντίγραφα ασφαλείας.
 • Επιλέξτε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
 • Όταν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες και πατήστε Επαναφορά του τηλεφώνου σας.
 • Όταν επαναφέρετε το τηλέφωνό σας, φροντίστε να το καταργήσετε από την τοποθεσία account.microsoft.com/devices.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών στον υπολογιστή σας Windows 10 και να τον επαναφέρετε:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αντίγραφα ασφαλείας.
 2. Χρησιμοποιήστε μια εξωτερική μονάδα δίσκου για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του Ιστορικού αρχείων σας.
 3. Όταν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αποκατάσταση.
 4. Στην περιοχή Επαναφορά αυτού του υπολογιστή, επιλέξτε Ξεκινήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 5. Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή σας, φροντίστε να τον καταργήσετε από την τοποθεσία account.microsoft.com/devices.

Αν δεν έχετε πλέον τη συσκευή σας

Για Windows Phone:

 1. Εξετάστε το ενδεχόμενο να διαγράψετε τις πληροφορίες της συσκευής σας με την υπηρεσία "Εύρεση του κινητού μου", προτού την καταργήσετε.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση account.microsoft.com/devices.
 3. Επιλέξτε Κατάργηση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για υπολογιστή Windows 10:

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση account.microsoft.com/devices.
 2. Επιλέξτε Κατάργηση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10547 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια