Προτού πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή Windows 10 ή την κονσόλα Xbox One

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Αν σκοπεύετε να πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή Windows 10 ή την κονσόλα Xbox One, ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Για μια συσκευή Windows 10

Κατ' αρχάς, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας τυχόν πληροφοριών που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τη συσκευή σας:

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας > Προσθήκη μονάδας δίσκου και κατόπιν επιλέξτε μια εξωτερική μονάδα δίσκου.
  2. Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αποκατάσταση.
  3. Στην περιοχή Επαναφορά αυτού του υπολογιστή, επιλέξτε Get Ξεκινήστε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αφού επαναφέρετε τη συσκευή σας, καταργήστε την από τη λίστα συσκευών. Συνδεθείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/devices, επιλέξτε Διαχείριση ορίων συσκευών, βρείτε τη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση.

Αν η συσκευή σας έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Εύρεση της συσκευής μου", για να εντοπίσετε και να κλειδώσετε απομακρυσμένα τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση και κλείδωμα χαμένης συσκευής Windows.

Για μια κονσόλα Xbox One

Πρώτα, καταργήστε τον λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επαναφέρετε την κονσόλα σας:

  1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
  2. Επιλέξτε System (Σύστημα)  > Settings (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Remove accounts (Κατάργηση λογαριασμών).
  3. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Remove (Κατάργηση) για επιβεβαίωση.
  4. Αφού καταργήσετε τον λογαριασμό Microsoft, επαναφέρετε την κονσόλα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο Xbox One.

Μετά την επαναφορά της κονσόλας, καταργήστε την από τη λίστα συσκευών. Συνδεθείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/devices, επιλέξτε Διαχείριση ορίων συσκευών, βρείτε την κονσόλα Xbox One που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση.

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν κλαπεί η κονσόλα Xbox.