Πώς καθορίζονται οι κατηγορίες περιεχομένου web;

Αρχικά, χρησιμοποιούμε ανάλυση από υπολογιστές, για να κατηγοριοποιήσουμε τις τοποθεσίες web και κατόπιν αυτά τα αποτελέσματα ελέγχονται από πραγματικούς αναθεωρητές.

Αν μια τοποθεσία web είναι δημοφιλής και το περιεχόμενό της σταθερό, την αποθηκεύουμε σε μια λίστα χαρακτηρισμού περιεχομένου. Αν μια τοποθεσία web δεν είναι αρκετά δημοφιλής για να καταχωρηθεί σε αυτή τη λίστα ή αν το περιεχόμενο αλλάζει συχνά, ζητούμε από μια υπηρεσία χαρακτηρισμού περιεχομένου να προσδιορίσει την κατηγορία της. Η υπηρεσία χαρακτηρισμού περιεχομένου μάς ενημερώνει αν η τοποθεσία web ανήκει στην κατηγορία τοποθεσιών web για ενηλίκους ή αν είναι μια τοποθεσία γενικού ενδιαφέροντος ή η τοποθεσία web είναι άγνωστη.

Κανένα σύστημα αυτού του τύπου δεν μπορεί να είναι 100% ακριβές, ακόμα και αν χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες. Το φιλτράρισμα web μερικές φορές ενδέχεται να εντάξει μια τοποθεσία web σε μια κατηγορία διαφορετική από εκείνη που κάποιος γονέας ή εκδότης τοποθεσιών πιστεύει ότι πρέπει να ενταχθεί.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10548 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια