Όροι και προϋποθέσεις για τις δωροκάρτες Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός MicrosoftMicrosoft Store

Η παρούσα Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες της) ("εμείς", "εμάς", "μας" ή "Microsoft") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξαργυρώνετε μια δωροκάρτα στον λογαριασμό σας Microsoft και να πραγματοποιείτε αγορές χρησιμοποιώντας τη δωροκάρτα σε συνεργαζόμενα καταστήματα τα οποία ανήκουν σε εμάς (συλλογικά "Συνεργαζόμενα καταστήματα"), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Microsoft Store online, Microsoft Store στα Windows 10, στο Xbox One και στο Xbox 360 (απαιτείται Xbox Live), χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Microsoft. Με τον όρο "δωροκάρτα" νοείται κάθε φυσική ή ψηφιακή κάρτα ή κουπόνι με αποθηκευμένη αξία που μπορεί να εξαργυρωθεί στον λογαριασμό σας Microsoft και να χρησιμοποιηθεί για την αγορά Προϊόντων από Συνεργαζόμενα καταστήματα. Δεν ισχύει για αγορές από φυσικές τοποθεσίες Microsoft Store. Εκτός εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), το υπόλοιπο της δωροκάρτας εκδίδεται και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Microsoft Corporation, μια επιχείρηση της πολιτείας Ουάσιγκτον, ή/και θυγατρικών αυτής. Αν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, το υπόλοιπο της δωροκάρτας εκδίδεται και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Microsoft Ireland Operations Limited.

Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει σημαντικούς όρους όσον αφορά τη μεταξύ μας σχέση. Ενσωματώνει επίσης τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, η οποία περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν τον λογαριασμό Microsoft και (για κατοίκους των Η.Π.Α. μόνο) μια ρήτρα δεσμευτικής διαιτησίας και μια παραίτηση από συλλογική αγωγή οι οποίες επηρεάζουν τα δικαιώματά σας σχετικά με την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς με τη Microsoft.

1. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, αποδοχή όρων

1.1 Ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση; Η παρούσα Σύμβαση διέπει τη χρήση της αξίας, ή του υπολοίπου, που είναι αποθηκευμένη στον λογαριασμό σας Microsoft για την πραγματοποίηση κατάλληλων αγορών ("Προϊόντα ") μέσω συμβατών συσκευών από Συνεργαζόμενα καταστήματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να προσθέσουμε, να διακόψουμε, να καταργήσουμε ή να αναστείλουμε τη διαθεσιμότητα, τις δυνατότητες, τις προδιαγραφές και τις τιμές σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή τα Προϊόντα που διατίθενται από τα Συνεργαζόμενα καταστήματα, προσωρινά ή οριστικά, ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρέωση, όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση.

1.2 Πώς μπορώ να αποδεχτώ αυτήν τη Σύμβαση; Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση με την αγορά μιας δωροκάρτας , την εξαργύρωση μιας δωροκάρτας στον λογαριασμό σας Microsoft ή τη χρήση των χρημάτων που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό Microsoft για την πραγματοποίηση αγορών από Συνεργαζόμενα καταστήματα.

1.3 Μπορεί η Microsoft να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση αφού την αποδεχτώ; Κατά καιρούς ενδέχεται να προσθέσουμε, να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ουσιαστικούς όρους οι οποίοι θα επηρεάσουν δυσμενώς τα δικαιώματά σας όπως παρουσιάζονται στην παρούσα Σύμβαση, θα σας ειδοποιήσουμε, μέσω του λογαριασμού Microsoft, με ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα εύλογα ηλεκτρονικά μέσα.
 

2. Λογαριασμοί Microsoft

2.1 Χρειάζομαι λογαριασμό Microsoft; Ναι. Για να πραγματοποιήσετε αγορές από Συνεργαζόμενα καταστήματα, πρέπει να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό Microsoft. Μπορείτε να εξαργυρώσετε κάρτες στον λογαριασμό σας Microsoft, να δείτε το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας και οποιεσδήποτε ημερομηνίες λήξης σχετίζονται με υπόλοιπα προωθητικής προσφοράς στον λογαριασμό σας ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

2.2 Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στον λογαριασμό Microsoft; Για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό Microsoft, πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό Microsoft και εξαργυρώστε μια σχετική δωροκάρτα ή/και κωδικό . Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "εξαργύρωση της δωροκάρτας σας". Μετά την εξαργύρωση, ολόκληρη η αξία της κάρτας θα προστεθεί στον λογαριασμό σας Microsoft. Επίσης, η δωροκάρτα ενδέχεται να συνοδεύεται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η επαναφόρτωση των δωροκαρτών και η εξαργύρωση ή ανταλλαγή τους για μετρητά. Αν ζείτε σε μια χώρα/περιοχή της ΕΕ όπου η τοπική νομοθεσία προφέρει μια περίοδο υπαναχώρησης, μπορείτε να επιστρέψετε δωροκάρτες που δεν έχετε εξαργυρώσει για πλήρη επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά την δωροκάρτας. Ωστόσο, μετά την εξαργύρωση, αναγνωρίζετε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων. Αν αγοράσετε μια δωροκάρτα από τρίτο πάροχο εκτός της Microsoft, τότε ισχύουν οι πολιτικές επιστροφής του τρίτου παρόχου. Η Microsoft δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η δωροκάρτα χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

2.3 Υπάρχουν ημερομηνίες λήξης ή χρεώσεις; Τα υπόλοιπα που δεν προέρχονται από προωθητικές προσφορές δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Κάθε υπόλοιπο προωθητικής προσφοράς στον λογαριασμό Microsoft υπόκειται σε λήξη, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις που να σχετίζονται με τη διατήρηση ενός υπολοίπου στον λογαριασμό σας, είτε αυτό έχει αποκτηθεί βάσει προσφοράς είτε όχι.

2.4 Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αγορές από Συνεργαζόμενα καταστήματα; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας για αγορές Προϊόντων αποκλειστικά από Συνεργαζόμενα καταστήματα. Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό Microsoft, για να πραγματοποιήσετε την αγορά. Το υπόλοιπο προωθητικής προσφοράς που δεν έχει λήξει αφαιρείται (κατά σειρά της πιο κοντινής ημερομηνίας λήξης) από τον λογαριασμό σας Microsoft πριν από κάθε άλλο υπόλοιπο.

Αν δεν διαθέτετε αρκετά χρήματα στον λογαριασμό Microsoft για την ολοκλήρωση μιας αγοράς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη μορφή πληρωμής που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό Microsoft για να καλύψετε το υπόλοιπο ποσό της αγοράς, να χρεώσετε ολόκληρη την αγορά σε μια άλλη επιλογή πληρωμής αντί για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας Microsoft, κατά περίπτωση.

Όταν αγοράζετε Προϊόντα χρησιμοποιώντας χρήματα στον λογαριασμό σας, θα αφαιρούμε ένα ποσό από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ισοδύναμο με το κόστος της αγοράς. Αν αγοράσετε Προϊόντα τρίτου παρόχου από ένα Συνεργαζόμενο κατάστημα χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο του λογαριασμού σας (ή το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε συνδυασμό με μια άλλη επιλογή πληρωμής), τότε η εν λόγω πληρωμή προς εμάς θα θεωρείται πληρωμή προς τον συγκεκριμένο τρίτο πάροχο και θα έχετε άλλες υποχρεώσεις πληρωμής απέναντι στον εν λόγω τρίτο πάροχο.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας για ορισμένες συνδρομές ή αγορές εντός εφαρμογών ούτε για τη λήψη μετρητών ή υποκατάστατων μετρητών (π.χ. δωροεπιταγών), εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τη νομοθεσία. Κάθε Συνεργαζόμενο κατάστημα μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς ή αποκλεισμούς στις αγορές. Η Microsoft δεν εκδίδει επιστροφές χρημάτων για Προϊόντα που αγοράζονται από Συνεργαζόμενα καταστήματα , εκτός από όπου αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Αν δεχτούμε μια επιστροφή (καθώς και αν το κάνουμε αυτό εκ μέρους ενός τρίτου παρόχου του οποίου τα Προϊόντα έχετε αγοράσει), θα πιστώσουμε τον λογαριασμό σας Microsoft με το ίδιο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των επιστρεφόμενων Προϊόντων.

2.5 Ισχύουν περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων του λογαριασμού Microsoft στα Συνεργαζόμενα καταστήματα; Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί και απαιτήσεις:

  • Για να μπορέσετε να εξαργυρώσετε μια δωροκάρτα Microsoft στον λογαριασμό σας Microsoft και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα στα Συνεργαζόμενα καταστήματα, ενδέχεται να πρέπει να ικανοποιείτε ορισμένες προδιαγραφές υλικού ή λογισμικού, όπως υπηρεσία πρόσβασης στο Internet (ενδέχεται να εφαρμόζονται χρεώσεις χρόνου σύνδεσης).
  • Οι αξίες που κατονομάζονται σε ένα ορισμένο νόμισμα μπορούν να προστεθούν μόνο σε έναν λογαριασμό Microsoft ο οποίος έχει καταχωρηθεί στη δικαιοδοσία που αναγνωρίζει ως επίσημο αυτό το νόμισμα και, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε Συνεργαζόμενα καταστήματα που είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία όπου έχει καταχωρηθεί ο λογαριασμός. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλο νόμισμα.
  • Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Microsoft δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο ή άλλο λογαριασμό Microsoft.
  • Η δυνατότητα εξαργύρωσης μιας δωροκάρτας ή λήψης επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό Microsoft, χρήσης του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού για την πραγματοποίηση αγορών σε Συνεργαζόμενα καταστήματα ή αγοράς και αποστολής μιας δωροκάρτας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς υπολοίπου λογαριασμού, όπως προσδιορίζεται κατά καιρούς από τη Microsoft κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πρόσθετους περιορισμούς υπολοίπου λογαριασμού, ανατρέξτε στο θέμα Όρια στα χρήματα του λογαριασμού σας Microsoft.

Ενδέχεται να περιορίσουμε περισσότερο τη δυνατότητά σας για πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Microsoft ή χρήση αυτού ή να απαιτήσουμε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική επιλογή πληρωμής για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, προκειμένου να αποτραπεί απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

3. Αναστολή, τερματισμός, απώλεια δικαιώματος

Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ενδέχεται να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο θεωρούμε αρμόζον εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή του τερματισμού της πρόσβασης στον λογαριασμό σας Microsoft ή σε οποιοδήποτε υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, ή του δικαιώματός σας να αγοράζετε ή να εξαργυρώνετε δωροκάρτες ή να αγοράζετε Προϊόντα. Κατά τη διάρκεια μιας αναστολής, δεν θα χάσετε το ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό σας, εκτός από οποιαδήποτε αξία προωθητικής προσφοράς που μπορεί να λήξει κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Για κανένα λόγο δεν θα πιστώσουμε τον λογαριασμό Microsoft για οποιαδήποτε αξία προωθητικής προσφοράς που θα λήξει κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Αν κλείσουμε τον λογαριασμό σας Microsoft, θα σας επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο που απομένει, στον βαθμό που αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, δεν θα επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο προωθητικής προσφοράς. Αν έχετε μια δωροκάρτα που δεν έχετε εξαργυρώσει, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω δωροκάρτα για να την εξαργυρώσετε στον λογαριασμό Microsoft και θα δεν σας επιστρέψουμε το κόστος της δωροκάρτας. Αυτοί οι κανόνες υπόκεινται σε ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις τις οποίες ενδέχεται να επιβάλλει η Microsoft κατά καιρούς.

Σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης οποιουδήποτε υπολοίπου στον λογαριασμό σας, για να καλύψουμε τυχόν ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε. Αν κλείσετε οικειοθελώς τον λογαριασμό σας Microsoft, θα σας επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο που απομένει στον λογαριασμό σας όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, εκτός από το υπόλοιπο προωθητικής προσφοράς, σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλλει η Microsoft κατά καιρούς, εκτός αν, καλή τη πίστει, υποπτευτούμε απάτη ή κατάχρηση του λογαριασμού σας Microsoft, στην οποία περίπτωση δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

4. Κοινοποιήσεις προς τους συμβαλλομένους

Η παρούσα Σύμβαση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με αυτήν τη Σύμβαση, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και οποιεσδήποτε πληροφορίες η παροχή των οποίων απαιτείται από τη νομοθεσία. Μπορούμε να σας παράσχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε καθορίσει στον λογαριασμό σας Microsoft ή σε ορισμένες τοποθεσίες web της Microsoft. Οι κοινοποιήσεις που σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί και παραληφθεί με την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν συναινείτε στην ηλεκτρονική λήψη πληροφοριών, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του υπολοίπου του λογαριασμού σας.

5. Εξυπηρέτηση πελατών

Για τυχόν ερωτήσεις ή διαφορές σχετικά με τις αγορές δωροκαρτών, την πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και τη χρήση αυτού, τα ζητήματα που αφορούν τις αγορές Προϊόντων με χρήση του υπολοίπου του λογαριασμού σας ή για την αναφορά μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του υπολοίπου του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Microsoft.