Όροι και προϋποθέσεις για τις δωροκάρτες Microsoft

Η παρούσα Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες της) ("εμείς", "εμάς", "μας" ή "Microsoft") περιγράφει τη δυνατότητά σας να εξαργυρώνετε δωροκάρτες και να πραγματοποιείτε αγορές σε συμμετέχοντα καταστήματα τα οποία ανήκουν σε εμάς (συλλογικά “Συμμετέχοντα καταστήματα”), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Windows Store, Windows Mobile Store και Xbox Store, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε. Τα υπόλοιπα λογαριασμών εκδίδονται και τελούν υπό τη διαχείριση της Microsoft Corporation, μιας εταιρείας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, ή/και των συγγενών εταιρειών της.

Η παρούσα Σύμβαση διαθέτει σημαντικούς όρους όσον αφορά τη μεταξύ μας σχέση. Ενσωματώνει επίσης τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, η οποία περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν το λογαριασμό Microsoft και (για κατοίκους των Η.Π.Α. μόνο) μια ρήτρα δεσμευτικής διαιτησίας και μια παραίτηση από συλλογική αγωγή οι οποίες επηρεάζουν τα δικαιώματά σας σχετικά με την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς με τη Microsoft.

1. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, αποδοχή όρων

1.1 Ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση; Η παρούσα Σύμβαση διέπει τη χρήση του λογαριασμού Microsoft που διαθέτετε για την πραγματοποίηση κατάλληλων αγορών από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένους τρίτους ("Εμπόρευμα") μέσω συμβατών συσκευών σε Συμμετέχοντα καταστήματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να προσθέσουμε, να διακόψουμε, να καταργήσουμε ή να αναστείλουμε τη διαθεσιμότητα, τις δυνατότητες, τις προδιαγραφές και τις τιμές σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή τα εμπορεύματα που διατίθενται από τα Συμμετέχοντα καταστήματα, προσωρινά ή οριστικά, ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρέωση, όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση.

1.2 πώς μπορώ να αποδεχτώ αυτήν τη Σύμβαση; Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση με την αγορά μιας δωροκάρτας ή ενός κωδικού, την εξαργύρωση μιας δωροκάρτας ή ενός κωδικού Microsoft στο λογαριασμό σας Microsoft ή με τη χρήση χρημάτων που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό Microsoft για την πραγματοποίηση αγορών σε καταστήματα της Microsoft.

1.3 Μπορεί η Microsoft να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση αφού την αποδεχτώ; Κατά καιρούς ενδέχεται να προσθέσουμε, να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ουσιαστικούς όρους οι οποίοι θα επηρεάσουν δυσμενώς τα δικαιώματά σας όπως παρουσιάζονται στην παρούσα Σύμβαση, θα σας ειδοποιήσουμε, μέσω του λογαριασμού Microsoft, με ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα εύλογα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Λογαριασμοί Microsoft

2.1 Χρειάζομαι λογαριασμό Microsoft; Ναι. Για να πραγματοποιήσετε αγορές σε Συμμετέχοντα καταστήματα, πρέπει να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό Microsoft σε εμάς. Μπορείτε να εξαργυρώσετε κάρτες στο λογαριασμό σας Microsoft, να δείτε το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας και οποιεσδήποτε ημερομηνίες λήξης σχετίζονται με υπόλοιπα προσφορών στο λογαριασμό σας, να αγοράσετε μια δωροκάρτα και να εξετάσετε το ιστορικό αγορών δωροκαρτών ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

2.2 Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο υπόλοιπο του λογαριασμού μου Microsoft; Μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας Microsoft, εξαργυρώνοντας μια δωροκάρτα ή έναν κωδικό της Microsoft. Μετά την εξαργύρωση, ολόκληρη η αξία της κάρτας ή του κωδικού θα προστεθεί στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Περαιτέρω οδηγίες για την εξαργύρωση παρέχονται με την κάρτα ή τον κωδικό. Επίσης, η κάρτα ή ο κωδικός ενδέχεται να συνοδεύονται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η επαναφόρτωση των κωδικών και η εξαργύρωση ή ανταλλαγή τους για μετρητά. Αν ζείτε σε μια χώρα της Ε.Ε. όπου η τοπική νομοθεσία προφέρει μια περίοδο υπαναχώρησης, μπορείτε να επιστρέψετε δωροκάρτες που δεν έχετε εξαργυρώσει για πλήρη επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά την δωροκάρτας ή του κωδικού. Ωστόσο, μετά την εξαργύρωση, αναγνωρίζετε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων. Αν αγοράσετε μια δωροκάρτα από έναν προμηθευτή εκτός της Microsoft, ισχύουν οι πολιτικές επιστροφής του προμηθευτή. Η Microsoft δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η δωροκάρτα χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

2.3 Υπάρχουν ημερομηνίες λήξης ή χρεώσεις; Τα υπόλοιπα που δεν προέρχονται από προσφορές δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Κάθε υπόλοιπο στο λογαριασμό σας το οποίο προέρχεται από προσφορά υπόκειται σε λήξη, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις που να σχετίζονται με τη διατήρηση ενός υπολοίπου στο λογαριασμό σας, είτε αυτό έχει αποκτηθεί βάσει προσφοράς είτε όχι.

2.4 Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αγορές σε συμμετέχοντα καταστήματα; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας για αγορές μόνο σε συμμετέχοντα καταστήματα. Το υπόλοιπο προσφοράς που δεν έχει λήξει αφαιρείται (κατά σειρά της πιο κοντινής ημερομηνίας λήξης) από το λογαριασμό σας Microsoft πριν από κάθε άλλο υπόλοιπο. Αν δεν διαθέτετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας Microsoft για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη μορφή πληρωμής που έχετε καταχωρήσει στο λογαριασμό σας Microsoft για να καλύψετε το υπόλοιπο ποσό της αγοράς, να χρεώσετε ολόκληρη την αγορά σε μια άλλη επιλογή πληρωμής αντί για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή να προσθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας Microsoft.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας για ορισμένες συνδρομές ή αγορές εντός εφαρμογών ούτε για τη λήψη μετρητών ή υποκατάστατων μετρητών (π.χ. δωροεπιταγών), εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τη νομοθεσία. Κάθε Συμμετέχον κατάστημα μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς ή αποκλεισμούς στις αγορές. Η Microsoft δεν εκδίδει επιστροφές χρημάτων για το Εμπόρευμα που πωλείται σε Συμμετέχοντα καταστήματα, εκτός από όπου αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Αν δεχτούμε μια επιστροφή, θα πιστώσουμε το λογαριασμό Microsoft με το ίδιο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του επιστρεφόμενου Εμπορεύματος.

2.5 Ισχύουν περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων του λογαριασμού Microsoft στα Συμμετέχοντα καταστήματα; Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί και απαιτήσεις:

  • Η δυνατότητά σας για εξαργύρωση μιας δωροκάρτας Microsoft στο λογαριασμό σας Microsoft και χρήση αυτού του ποσού στα Συμμετέχοντα καταστήματα ενδέχεται να απαιτεί ορισμένες προδιαγραφές υλικού ή λογισμικού, όπως υπηρεσία πρόσβασης στο Internet (ενδέχεται να εφαρμόζονται χρεώσεις χρόνου σύνδεσης).

  • Οι αξίες που κατονομάζονται σε ορισμένο νόμισμα μπορούν να προστεθούν μόνο σε λογαριασμό Microsoft ο οποίος έχει καταχωρηθεί στη δικαιοδοσία που αναγνωρίζει ως επίσημο αυτό το νόμισμα και, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε Συμμετέχοντα καταστήματα που είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλο νόμισμα.

  • Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν είναι μεταβιβάσιμο.

  • Η δυνατότητά σας για εξαργύρωση μιας δωροκάρτας ή λήψη επιστροφής χρημάτων στο λογαριασμό σας Microsoft, χρήση αυτού του ποσού για την πραγματοποίηση αγορών σε Συμμετέχοντα καταστήματα ή για την αγορά και την αποστολή μιας δωροκάρτας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς υπολοίπου λογαριασμού, όπως προσδιορίζεται κατά καιρούς από τη Microsoft κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πρόσθετους περιορισμούς υπολοίπου λογαριασμού, μεταβείτε στο θέμα Όρια στα χρήματα του λογαριασμού σας Microsoft.

Ενδέχεται να περιορίσουμε περισσότερο τη δυνατότητά σας για πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Microsoft ή χρήση αυτού ή να απαιτήσουμε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική επιλογή πληρωμής για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, προκειμένου να αποτραπεί απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

3. Αναστολή, τερματισμός, απώλεια δικαιώματος

Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ενδέχεται να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο θεωρούμε αρμόζον έναντί σας, όπως την αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασης στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, της αγοράς ή της εξαργύρωσης δωροκαρτών, της αγοράς Εμπορεύματος ή της πρόσβασης στο λογαριασμό Microsoft. Κατά τη διάρκεια μιας αναστολής, δεν θα χάσετε το ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό σας, εκτός από οποιαδήποτε αξία προσφορών που μπορεί να λήξει κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Για κανένα λόγο δεν θα πιστώσουμε το λογαριασμό Microsoft για οποιαδήποτε αξία προσφορών που λήγει κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Σε περίπτωση που κλείσουμε το λογαριασμό σας Microsoft, θα σας επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο που απομένει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα για υπόλοιπο προσφορών ή για υπόλοιπο που δεν έχει εξαργυρωθεί στο λογαριασμό σας Microsoft. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες ενδέχεται να επιβάλλει η Microsoft κατά καιρούς.

Σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης οποιουδήποτε υπολοίπου στο λογαριασμό σας, για να καλύψουμε τυχόν ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε. Σε περίπτωση που κλείσετε οικειοθελώς το λογαριασμό σας Microsoft, θα σας επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο που απομένει στο λογαριασμό σας όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, εκτός από το υπόλοιπο προσφορών, σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλλει η Microsoft κατά καιρούς, εκτός αν, καλή τη πίστει, υποπτευτούμε απάτη ή κατάχρηση του λογαριασμού σας Microsoft, στην οποία περίπτωση δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

4. Κοινοποιήσεις προς τους συμβαλλομένους

Η παρούσα Σύμβαση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με αυτήν τη Σύμβαση, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και οποιεσδήποτε πληροφορίες η παροχή των οποίων απαιτείται από τη νομοθεσία. Μπορούμε να σας παράσχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε καθορίσει στο λογαριασμό σας Microsoft ή σε ορισμένες τοποθεσίες web της Microsoft. Οι κοινοποιήσεις που σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί και παραληφθεί με την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν συναινείτε στην ηλεκτρονική λήψη πληροφοριών, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του υπολοίπου του λογαριασμού σας.

5. Εξυπηρέτηση πελατών

Για τυχόν ερωτήσεις ή διαφορές σχετικά με τις αγορές δωροκαρτών, την πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και τη χρήση αυτού, τα ζητήματα που αφορούν τις αγορές Εμπορεύματος με χρήση του υπολοίπου του λογαριασμού σας ή για την αναφορά μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του υπολοίπου του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Microsoft.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10562 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια