Κανόνες χρήσης για παιχνίδια, μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία γράμματα θα έχουν το ίδιο νόημα με τους ίδιους όρους που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους κανόνες χρήσης ανά πάσα στιγμή.

Για τις εξουσιοδοτημένες χρήσεις απαιτείται συνήθως πρότερη έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων

Όλη η μουσική, οι ταινίες, οι τηλεοπτικές εκπομπές και το σχετικό περιεχόμενο ("Ψηφιακά αγαθά") παρέχονται από το Windows Store και το Xbox Store με άδεια χρήσης και δεν πωλούνται. Η άδεια χρήσης σας υπόκειται στη συμμόρφωσή σας με τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, αυτούς τους κανόνες χρήσης και τυχόν πρόσθετους όρους. Εκτός από τα όσα επιτρέπονται παρακάτω, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η μεταπώληση οποιωνδήποτε Ψηφιακών αγαθών ή τυχόν αδειών χρήσης για Ψηφιακά αγαθά που παρέχονται μέσω του Windows Store ή του Xbox Store. Αν πωλήσετε οποιαδήποτε συσκευή που περιέχει Ψηφιακά αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν μέσω αυτών των Store, ο αγοραστής της συσκευής δεν θα αποκτήσει τυχόν άδειες χρήσης ή δικαιώματα χρήσης των εν λόγω Ψηφιακών αγαθών.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδιανομή, μετάδοση, προβολή, πώληση, εκπομπή, δημόσια εκτέλεση, ενοικίαση ή δανεισμός, τροποποίηση, προσαρμογή, παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης ή άλλη χρήση των Ψηφιακών αγαθών που παρέχονται μέσω του Windows Store και του Xbox Store, εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft ή σε αυτούς τους κανόνες χρήσης, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανόνες χρήσης συνδρομητικής υπηρεσίας Groove Music Pass

Η συνδρομή Groove Music Pass σάς επιτρέπει να αναπαράγετε μέσω ροής ή να κάνετε λήψη από την υπηρεσία στην επικράτειά σας όσων τραγουδιών επιθυμείτε σε συνδρομητική βάση έναντι πάγιας μηνιαίας αμοιβής.

Απώλεια πρόσβασης

Ίσως να χάσετε την πρόσβαση στη μουσική της οποίας έχετε κάνει λήψη προηγουμένως, στην αναπαραγωγή μουσικής μέσω ροής ή/και σε πίστωση στα Store, αν:

 • Δεν καταβάλετε τη μηνιαία αμοιβή.
 • Αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή σας.
 • Παραβιάσετε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft.

Περάσουν περισσότερες από 30 ημέρες χωρίς είσοδο στην υπηρεσία Groove Music Pass. Για εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε αυτές τις συσκευές σε υπολογιστή και να συνδεθείτε στην υπηρεσία Groove Music Pass για να διατηρήσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Όρια χρήσης

 • Προσωπική και μη εμπορική χρήση μόνο. Η Microsoft ίσως να τερματίσει ή να αναστείλει τη συνδρομή σας στο Groove Music Pass, αν διαπιστώσει ότι το χρησιμοποιείτε με τρόπο που δεν συνάδει με την κανονική, προσωπική χρήση.
 • Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο μέσω ροής μόνο σε μία καταχωρημένη συσκευή κάθε φορά. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Microsoft.com/groove για την τρέχουσα λίστα συμβατών συσκευών.
 • Η δυνατότητα της συσκευής σας για εγγραφή ή εξαγωγή περιεχομένου δεν τροποποιεί τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων περιεχομένου βίντεο, ήχου και εικόνων.
 • Δεν μπορείτε να εγγράφετε περιεχόμενο συνδρομής Groove Music Pass ή/και λιστών αναπαραγωγής που περιέχουν συνδρομητικό περιεχόμενο σε CD.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε μουσική που έχει αποκτηθεί μέσω συνδρομής Groove Music Pass ως ήχο κουδουνίσματος σε κινητό τηλέφωνο, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Αριθμός καταχωρημένων συσκευών:
  • Μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής σε έως τέσσερις (4) καταχωρημένες συσκευές, εκτός αν εγγραφείτε σε οποιονδήποτε άλλο τύπο προσφοράς, όπως αυτή παρέχεται κατά καιρούς από τη Microsoft.
  • Στις καταχωρημένες συσκευές περιλαμβάνονται συμβατοί προσωπικοί υπολογιστές, κονσόλες Xbox και φορητές συσκευές.
  • Αν διαθέτετε προηγούμενη προσφορά Xbox Music Pass με 14,99 $/μηνιαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία περιλαμβάνει 10 πόντους MP3 κάθε μήνα, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής σε έως τρεις (3) προσωπικούς υπολογιστές και έως τρεις (3) άλλες καταχωρημένες συσκευές.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών σας για το Groove Music Pass μέσω των ρυθμίσεων του Groove Music Pass. Μπορείτε να καταργείτε συσκευές μία φορά κάθε 30 ημέρες. Η Microsoft ενδέχεται να καταργήσει αυτόματα την καταχώρηση μιας συσκευής, ώστε να δημιουργήσει χώρο για μια νέα.

Κανόνες χρήσης για μουσική που αγοράζεται ξεχωριστά από τη μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία Groove Music Pass premium

 • Δεν είναι δυνατή η επανάληψη της λήψης περιεχομένου που αγοράζεται ή αποκτάται σε προσωπικό υπολογιστή στο πλαίσιο ενός πακέτου προώθησης σε κονσόλες Xbox.
 • Για ηχογραφήσεις που προστατεύονται από DRM:
  • Μπορείτε να κρατήσετε τη μουσική μετά τον τερματισμό της συνδρομής.
  • Μπορείτε να εγγράφετε μουσική σε CD για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
   • Μπορείτε να εγγράφετε τραγούδια απεριόριστες φορές.
   • Μπορείτε να εγγράψετε πανομοιότυπες λίστες αναπαραγωγής επτά (7) φορές κατά μέγιστο.
  • Είναι δυνατή η εξουσιοδότηση μουσικής σε έως πέντε (5) προσωπικούς υπολογιστές και έναν εύλογο αριθμό καταχωρημένων συσκευών για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
   • Μπορείτε να καταργήσετε την καταχώρηση από έναν υπολογιστή για να καταχωρήσετε έναν άλλο προσωπικό υπολογιστή.
 • Για ηχογραφήσεις χωρίς DRM:
  • Μπορείτε να διατηρήσετε τη μουσική μετά τον τερματισμό της συνδρομής.
  • Έχετε εξουσιοδότηση για τη δημιουργία τόσων αντιγράφων εγγραφών όσων είναι εύλογα απαραίτητα για την προσωπική και μη εμπορική χρήση σας. Οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή μουσικής ίσως να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Μπορείτε να εγγράφετε μουσική σε CD για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Κανόνες χρήσης για την υπηρεσία Ταινίες και τηλεόραση της Microsoft

 • Εάν οι όροι σε αυτήν την τοποθεσία βρίσκονται σε διένεξη με άλλους όρους χρήσης, στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft ("MSA") ή αλλού, υπερισχύουν αυτοί οι όροι.
 • Το περιεχόμενο της υπηρεσίας "Ταινίες και τηλεόραση" μπορεί να προβληθεί και να εμφανιστεί ιδιωτικά μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σε Εξουσιοδοτημένες συσκευές. Αυτό το περιορισμένο, προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια χρήσης υπόκειται στη σύμβαση MSA, στους παρόντες κανόνες χρήσης και, αν απαιτείται πληρωμή, δεν ισχύει έως την καταβολή των απαιτούμενων αμοιβών.
 • Συμφωνείτε να αναπαράγετε μέσω ροής ή να κάνετε λήψη κάθε τμήματος του περιεχομένου βίντεο μόνο στις επικράτειες στις οποίες η Microsoft διαθέτει το σχετικό περιεχόμενο βίντεο σε εσάς για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής περιεχόμενο βίντεο, μόνο όταν η ροή είναι εξουσιοδοτημένη στο πλαίσιο της υπηρεσίας.
 • Η ανάλυση του περιεχομένου που αγοράζεται σε υψηλή ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο, το υλικό που χρησιμοποιείται και το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας στο Internet.
 • Ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς, εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με τρόπο που δεν συνάδει με κανονική, προσωπική χρήση.
 • Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων χρήσης για περιεχόμενο τηλεόρασης και ταινιών: (i) ως "Εξουσιοδοτημένες συσκευές" ορίζονται οι προσωπικοί υπολογιστές, οι φορητοί υπολογιστές, τα tablet, τα Xbox και οι κινητές συσκευές σε κάθε περίπτωση, οι οποίες είναι συμβατές με την υπηρεσία και εξουσιοδοτημένες από τη Microsoft, (β) ο ορισμός των Εξουσιοδοτημένων συσκευών ενδέχεται να επεκταθεί ή να περιοριστεί από τη Microsoft με στόχο τη συμπερίληψη πρόσθετων συσκευών ή την κατάργηση συσκευών που δεν υποστηρίζονται πλέον και (iii) δεν έχουν όλες οι Εξουσιοδοτημένες συσκευές δυνατότητα λήψης περιεχομένου βίντεο τόσο μέσω αναπαραγωγής σε ροή όσο και μέσω στοιχείων λήψης.
 • Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνολογίες για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες χρήσης.

Κανόνες χρήσης για βίντεο που παρέχεται βάσει παρακρατούμενης άδειας χρήσης ("Περιεχόμενο παρακρατούμενων δικαιωμάτων")

 • Προσωπικοί υπολογιστές: Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων από την υπηρεσία μόνο σε έως και πέντε (5) προσωπικούς υπολογιστές.
 • Κονσόλες Xbox:
  • Μετά τη λήψη Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων σε κονσόλα Xbox με δυνατότητα λήψης, θα είστε σε θέση να προβάλετε το περιεχόμενο στη συγκεκριμένη κονσόλα χωρίς σύνδεση στην υπηρεσία. Θα μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων σε δεύτερη κονσόλα Xbox με δυνατότητα λήψης, αλλά πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία, για να προβάλετε το περιεχόμενο στη δεύτερη κονσόλα. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το περιεχόμενο από τη δεύτερη κονσόλα.
  • Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία μόνο μέσω μίας κονσόλας Xbox κάθε φορά.
 • Συμβατά κινητά τηλέφωνα:
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είστε εξουσιοδοτημένοι από την υπηρεσία, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων από την υπηρεσία σε έως τρία (3) συμβατά κινητά τηλέφωνα.
 • Εκτός εάν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τους παρόντες κανόνες χρήσης, δεν μπορείτε να αντιγράφετε ή να μετακινείτε το Περιεχόμενο παρακρατούμενων δικαιωμάτων από την αρχική θέση αποθήκευσής του.
 • Αναπαραγωγή μέσω ροής:
  • Για να αναπαραγάγετε Περιεχόμενο παρακρατούμενων δικαιωμάτων μέσω ροής σε Εξουσιοδοτημένη συσκευή, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία.
  • Μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής μόνο ένα στοιχείο Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων σε μία Εξουσιοδοτημένη συσκευή κάθε φορά.
  • Μπορείτε να μεταδίδετε σε ροή έως τρία (3) διαφορετικά στοιχεία Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή σε Εξουσιοδοτημένες συσκευές μέσω του ίδιου λογαριασμού.
 • Συνδρομή κύκλου επεισοδίων. Σε μερικές χώρες, μπορεί να προσφέρουμε Συνδρομή κύκλου επεισοδίων η οποία περιλαμβάνει ήδη διαθέσιμα και μελλοντικά επεισόδια ενός κύκλου τηλεοπτικού προγράμματος. Εάν εξαιτίας των συμβάσεών μας με τους κατόχους του περιεχομένου παράσχουμε λιγότερα επεισόδια από όσα είχαν προγραμματιστεί κατά τη στιγμή της αγοράς της Συνδρομής κύκλου επεισοδίων, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που αντιστοιχούν αναλογικά στα τηλεοπτικά επεισόδια που λείπουν.
 • Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα αδειών χρήσης, οι άδειες χρήσης για Περιεχόμενο παρακρατούμενων δικαιωμάτων του οποίου έχει πραγματοποιηθεί λήψη σε Εξουσιοδοτημένη συσκευή ενδέχεται να λήγουν έπειτα από 90 ημέρες, αν δεν έχετε εισέλθει στην υπηρεσία από την εν λόγω Εξουσιοδοτημένη συσκευή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Αν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχετε υπερβεί το όριο της άδειας χρήσης για το εν λόγω τμήμα Περιεχομένου παρακρατούμενων δικαιωμάτων, μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια χρήσης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο στην εν λόγω Εξουσιοδοτημένη συσκευή ανά πάσα στιγμή, πραγματοποιώντας ξανά είσοδο στην υπηρεσία από τη συγκεκριμένη Εξουσιοδοτημένη συσκευή.

Κανόνες χρήσης για βίντεο που παρέχεται σε περιορισμένη χρονική βάση βίντεο κατ' απαίτηση ("Περιεχόμενο VOD")

 • Το Περιεχόμενο VOD μπορεί να προβληθεί και να εμφανιστεί ιδιωτικά μόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου προβολής VOD.
 • Αυτό το περιορισμένο, προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια χρήσης υπόκειται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, στους παρόντες κανόνες χρήσης και ισχύει κατόπιν καταβολής των απαιτούμενων αμοιβών.
 • Περίοδος προβολής VOD: Έχετε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία και την ώρα της παραγγελίας σας, για να ξεκινήσετε την προβολή του στοιχείου Περιεχομένου VOD που έχετε παραγγείλει και 24 ώρες για να ολοκληρώσετε την προβολή του εν λόγω στοιχείου αφού ξεκινήσει ή όπως καθορίζεται διαφορετικά κατά τη στιγμή της αγοράς.
 • Με τη λήξη της Περιόδου προβολής VOD, δεν θα είστε πλέον σε θέση να προβάλετε το Περιεχόμενο VOD χωρίς να αποκτήσετε πρόσθετη άδεια χρήσης.
 • Το Περιεχόμενο VOD του οποίου έχει πραγματοποιηθεί απευθείας λήψη σε μια Εξουσιοδοτημένη συσκευή μπορεί να προβληθεί μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή.
 • Για να αναπαραγάγετε μέσω ροής Περιεχόμενο VOD σε Εξουσιοδοτημένη συσκευή, πρέπει να έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξουσιοδοτείστε από την υπηρεσία, μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής ένα στοιχείο Περιεχομένου VOD σε περισσότερες από μία Εξουσιοδοτημένες συσκευές κατά την Περίοδο προβολής VOD, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής μόνο ένα στοιχείο Περιεχομένου VOD σε μία Εξουσιοδοτημένη συσκευή κάθε φορά.
 • Αφού κάνετε λήψη ενός στοιχείου Περιεχομένου VOD από την υπηρεσία σε Εξουσιοδοτημένη συσκευή, δεν θα έχετε εξουσιοδότηση αναπαραγωγής μέσω ροής ή λήψης του από την υπηρεσία σε άλλη συσκευή.
 • Εκτός εάν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τους παρόντες κανόνες χρήσης, δεν μπορείτε να αντιγράφετε ή να μετακινείτε το Περιεχόμενο VOD από την αρχική θέση αποθήκευσής του.

Κανόνες χρήσης για ψηφιακά παιχνίδια που έχουν αγοραστεί ή εξαργυρωθεί σε Κονσόλες Xbox

Ψηφιακό παιχνίδι του Xbox One

 • Αριθμός κονσολών και συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιούν παιχνίδια: Θα λάβετε μια άδεια συσκευής και μια άδεια χρήστη για κάθε παιχνίδι του οποίου κάνετε λήψη από το Xbox Store. Μπορείτε να ορίσετε μια κονσόλα ως κύρια κονσόλα σας και πολλοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν την ίδια κονσόλα ως κύρια κονσόλα τους. Η άδεια συσκευής θα συνδεθεί αυτόματα στην κύρια κονσόλα σας, ακόμα και αν δεν είναι η κονσόλα από την οποία κάνετε την αγορά. Ως αγοραστής του παιχνιδιού, η άδεια χρήστη θα συσχετιστεί με το λογαριασμό σας Microsoft. Για παιχνίδια Xbox Play Anywhere, ανατρέξτε στην ενότητα κανόνων χρήσης παρακάτω.
 • Χρήστες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν παιχνίδια: Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σας από την κύρια κονσόλα με την άδεια συσκευής σας. Όταν συνδέεστε σε κάποια άλλη κονσόλα με το λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα παιχνίδια για τα οποία έχετε άδεια χρήστη.
 • Αλλαγή κύριας κονσόλας: Μπορείτε να αλλάξετε την κονσόλα που είναι κύρια κονσόλα σας έως 3 φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους (365 ημερών). Όταν αλλάζετε κύρια κονσόλα, όλες οι άδειες συσκευής για ψηφιακό περιεχόμενο θα μετακινούνται στη νέα σας κύρια κονσόλα και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στην παλιά σας κύρια κονσόλα.

Ψηφιακά παιχνίδια του Xbox 360

Αριθμός κονσολών που μπορούν να χρησιμοποιούν ένα παιχνίδι και χρήστες που επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παιχνίδια στην πρώτη κονσόλα Xbox 360 στην οποία κάνατε λήψη τους. Θα δίνεται επίσης πρόσβαση στο παιχνίδι σε όλους τους χρήστες στην πρώτη κονσόλα. Αν μεταφέρετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας μονάδα μνήμης ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, θα μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε σε άλλες κονσόλες Xbox 360, αλλά θα πρέπει να εισέλθετε στο Xbox Live με το λογαριασμό Microsoft στη συγκεκριμένη κονσόλα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παιχνίδι.

Κανόνες χρήσης για παιχνίδια Xbox Play Anywhere

Ισχύει για παιχνίδια Xbox Play Anywhere:

 • Το Xbox Play Anywhere ισχύει μόνο για ψηφιακά παιχνίδια. Η αγορά παιχνιδιών Xbox Play Anywhere είναι δυνατή από το Xbox Store, το Windows Store ή μέσω ενός ψηφιακού κωδικού σε συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής πώλησης.
 • Τα παιχνίδια που συμμετέχουν θα επισημαίνονται στην τοποθεσία www.xbox.com, στο Xbox Store και στο Windows Store με το εικονίδιο Xbox Play Anywhere. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην τοποθεσία www.xboxplayanywhere.com για να δείτε μια πλήρη λίστα των παιχνιδιών που συμμετέχουν.
 • Προτού κάνετε λήψη ενός παιχνιδιού Xbox Play Anywhere στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για την εκτέλεσή του. Για να επαληθεύσετε ότι το παιχνίδι θα λειτουργεί στη συσκευή σας, ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος από τον εκδότη του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες συστήματος για τη συσκευή σας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση συσκευής:
 • Όταν αγοράζετε ένα ψηφιακό παιχνίδι Xbox Play Anywhere από το Xbox Store ή το Windows Store, είναι στη διάθεσή σας για χρήση τόσο στο Xbox One όσο και σε υπολογιστή Windows 10. Σε κάθε χρονική στιγμή, μπορείτε να εισέρχεστε στο παιχνίδι μόνο σε μία κονσόλα Xbox One ή σε έναν υπολογιστή Windows 10. Δεν είναι δυνατή η είσοδος στο ίδιο το παιχνίδι σε έναν υπολογιστή Windows 10 και μια κονσόλα Xbox One ταυτόχρονα.
 • Οι κανόνες χρήσης της κύριας κονσόλας Xbox One που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν επίσης για τα παιχνίδια Xbox Play Anywhere.
 • Η χρήση περιεχομένου με δυνατότητα λήψης που αγοράζετε ή κερδίζετε για ένα παιχνίδι Xbox Play Anywhere που διαθέτετε είναι επίσης δυνατή τόσο στο Xbox One όσο και σε υπολογιστή Windows 10.

Κανόνες χρήσης για παιχνίδια με συνδρομή Gold

Πληροφορίες χρήσης σχετικά με τα παιχνίδια με συνδρομή Gold στο πλαίσιο μιας συνδρομής Xbox Live Gold βρίσκονται στη διεύθυνση: http://support.xbox.com/el-GR/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10563 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια