Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth

Ισχύει για: Windows 10

Για να λειτουργεί μια συσκευή ή ένα αξεσουάρ με δυνατότητα Bluetooth με τον υπολογιστή σας που εκτελεί Windows 10, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί ένα από τα παρακάτω υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth. Για να μάθετε ποια προφίλ υποστηρίζει η συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, ελέγξτε την τεκμηρίωση που τη συνόδευε ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή.

Τα Windows 10 (Έκδοση 1809) υποστηρίζουν Bluetooth έκδοση 5.0 και τα παρακάτω προφίλ χρηστών Bluetooth:

 • Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP 1.2)
 • Προορισμός πρωτοκόλλου μεταφοράς ελέγχου ήχου/βίντεο (AVCTP 1.4)
 • Πρωτόκολλο μεταφοράς διανομής ήχου/βίντεο (AVDTP 1.2)
 • Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/βίντεο (AVRCP 1.6.1)
 • Πρωτόκολλο χαρακτηριστικών (ATT)
 • Υπηρεσία μπαταρίας μέσω προφίλ GATT (1.0)
 • Πρόγραμμα-πελάτης γενικού χαρακτηριστικού (GATT) Bluetooth LE
 • Διακομιστής-πελάτης γενικού χαρακτηριστικού (GATT) Bluetooth LE
 • Πρωτόκολλο ενθυλάκωσης δικτύου Bluetooth (BNEP 1.0)
 • Προφίλ αναγνωριστικού συσκευής (DID 1.3)
 • Υπηρεσία πληροφοριών συσκευής μέσω προφίλ GATT (DIS 1.1)
 • Προφίλ δικτύου μέσω τηλεφώνου (DUN 1.1)
 • Γενικό προφίλ πρόσβασης (GAP)
 • Γενικό προφίλ διανομής ήχου/βίντεο (GAVDP 1.2)
 • Προφίλ hands-free (HFP 1.6)
 • Προφίλ αντικατάστασης καλωδίου έντυπου αντιγράφου (HCRP 1.2)
 • HID μέσω προφίλ GATT (HOGP 1.0)
 • Συσκευή διασύνδεσης χρήστη (HID 1.1)
 • Υπηρεσία συσκευής ανθρώπινης επικοινωνίας (HIDS)
 • Διαλειτουργικότητα (IOP)
 • Πρωτόκολλο ελέγχου και προσαρμογής λογικών ζεύξεων (L2CAP)
 • Προφίλ προώθησης αντικειμένων (OPP 1.1)
 • Προφίλ χρήστη δικτύωσης προσωπικής περιοχής (PANU 1.0)
 • RFCOMM (1.1 με TS 07.10)
 • Πρόγραμμα-πελάτης προφίλ παραμέτρων σάρωσης μέσω προφίλ GATT (ScPP 2.1)
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφαλείας (SMP)
 • Προφίλ σειριακής θύρας (SPP 1.2)
 • Πρωτόκολλο εντοπισμού υπηρεσίας (SDP)