Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth στα Windows 10 Mobile

Για να λειτουργεί μια συσκευή ή ένα αξεσουάρ με δυνατότητα Bluetooth με το τηλέφωνό σας που εκτελεί Windows 10 Mobile, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί ένα από τα παρακάτω υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth. Για να μάθετε ποια προφίλ υποστηρίζει η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε, ελέγξτε την τεκμηρίωση που τη συνόδευε ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή.

Τα Windows 10 Mobile υποστηρίζουν Bluetooth έκδοση 4.1 και τα παρακάτω προφίλ χρηστών Bluetooth:

 • Πρόγραμμα-πελάτης γενικού χαρακτηριστικού (GATT) Bluetooth LE
 • Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP 1.2)
 • Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/βίντεο (AVRCP 1.4)
 • Προφίλ αναγνωριστικού συσκευής (DI 1.3)
 • Προφίλ hands-free (HFP 1.6)
 • Συσκευή διασύνδεσης χρήστη (HID 1.1)
 • HID μέσω προφίλ GATT (HOGP 1.0)
 • Προφίλ πρόσβασης σε μηνύματα (MAP 1.1)
 • Προφίλ προώθησης αντικειμένων (OPP 1.1)
 • Σημείο πρόσβασης προσωπικού δικτύου (PAN NAP 1.0)
 • Προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό κατάλογο (PBAP 1.1)
 • Προφίλ σειριακής θύρας (SPP 1.2)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10569 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια