Διακοπή λήψης δομών Insider για τα Windows 10

Όταν έχετε δοκιμάσει τις πιο πρόσφατες δομές του προγράμματος Insider για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να θέλετε να εξαιρεθείτε από το πρόγραμμα είτε για τον υπολογιστή είτε για το τηλέφωνό σας, ειδικά αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί τώρα μια δομή παραγωγής. Μπορείτε να εξαιρεθείτε με την επόμενη δομή παραγωγής ή δημόσιας κυκλοφορίας, ή να επαναφέρετε τη συσκευή σας στο αρχικό της λειτουργικό σύστημα.

Εξαίρεση με την επόμενη δομή παραγωγής

Συνιστούμε την εξαίρεση από δομές Insider όταν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μια δομή παραγωγής, η οποία είναι πιο σταθερή και μπορεί να διατηρηθεί στη συσκευή σας για μεγαλύτερο διάστημα. Οι δομές Insider είναι λιγότερο σταθερές από τις δομές παραγωγής, δεν διαθέτουν τεχνική υποστήριξη, ενώ κάποια στιγμή θα λήξουν.
 1. Περιμένετε για την ανακοίνωση της επόμενης δομής. Η εφαρμογή Κέντρο σχολίων είναι ένα καλό σημείο για αυτόν το σκοπό.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί μια δομή παραγωγής. Στον υπολογιστή σας, κάντε ένα από τα εξής:
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Πληροφορίες και αναζητήστε την έκδοση της δομής και τον αριθμό δομής.
  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε winver ή πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows [εικονίδιο] + το πλήκτρο R και, στη συνέχεια, αναζητήστε τον αριθμό της δομής.
 3. Αν θέλετε να εξαιρέσετε το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι εκτελεί μια δομή παραγωγής, πατώντας παρατεταμένα (ή κάνοντας δεξί κλικ) στο κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Πληροφορίες και ελέγχοντας τον αριθμό της δομής.
 4. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Πρόγραμμα Windows Insider και επιλέξτε Διακοπή δομών Insider.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξαιρέσετε τη συσκευή σας.

Εξαίρεση με μετάβαση στο αρχικό λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας

Για να επιστρέψετε σε μια σταθερή δομή, μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούσε κατά την αγορά. Χρησιμοποιήστε ένα από τα εξής είδωλα αποκατάστασης που να είναι κατάλληλο για την επαναφορά της συσκευής σας.

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που θέλετε να κρατήσετε.
 2. Χρησιμοποιήστε ένα από τα εξής είδωλα αποκατάστασης: Windows 7, Windows 8.1 και Windows 10.
Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που θέλετε να κρατήσετε.
 2. Για να επιστρέψετε στο Windows Phone 8.1: πραγματοποιήστε λήψη του Εργαλείου αποκατάστασης συσκευής των Windows σε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το τηλέφωνό σας στον συγκεκριμένο υπολογιστή, για να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Windows Phone 8.1.
 3. Για να αποκαταστήσετε ή να επαναφέρετε τα Windows 10 Mobile: Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Πληροφορίες > Επαναφορά του τηλεφώνου σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10584 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)