Εξαργύρωση δωροκάρτας ή κωδικού στον λογαριασμό Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός MicrosoftMicrosoft Store

Εξαργύρωση της δωροκάρτας ή του κωδικού σας


Ο ευκολότερος τρόπος να εξαργυρώσετε μια δωροκάρτα ή έναν κωδικό είναι να επισκεφτείτε την τοποθεσία microsoft.com/redeem. Αν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε πολλούς λογαριασμούς Microsoft, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε εκείνον στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη δωροκάρτα ή τον κωδικό. Κατόπιν, πληκτρολογήστε τον κωδικό 25 χαρακτήρων, επιλέξτε Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των στοιχείων λήψης και των αριθμών-κλειδιών προϊόντος σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών.

Αν προσπαθείτε απλώς για να εγγραφείτε στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Xbox Live.

Εξαργύρωση μιας δωροκάρτας ή ενός κωδικού δώρου σε συσκευές Windows 10 ή Xbox

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Μπορείτε να επιλύσετε πολλά προβλήματα ελέγχοντας το ιστορικό παραγγελιών, για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός σας εξαργυρώθηκε σωστά.

Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το περιεχόμενό σας ή άλλες αγορές, ακολουθούν μερικές κοινές αιτίες για τις οποίες ενδέχεται να μην μπορείτε να εξαργυρώσετε μια κάρτα ή έναν κωδικό.

Επισκεφτείτε τη σελίδα Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης, για να μάθετε περισσότερα για τα σφάλματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εξαργύρωση ενός κωδικού Xbox.

Ανατρέξτε στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις δωροκαρτών της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές δωροκαρτών.