Δεν εμφανίζεται ο φάκελος "Μουσική" του OneDrive στην Εξερεύνηση αρχείων;

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο χώρος εργασίας σας δεν το επιτρέπει ή ότι δεν συγχρονίζετε ακόμα το φάκελο "Μουσική" του OneDrive. Δείτε πώς να το ρυθμίσετε, για να συγχρονίζεται η μουσική σας:

  1. Μεταβείτε στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων .
  2. Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό) το OneDrive  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  3. Μεταβείτε στην καρτέλα Λογαριασμός και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή φακέλων.
  4. Επιλέξτε το φάκελο Μουσική και έπειτα επιλέξτε OK.