Πού βρίσκονται οι επαφές μου στα Windows 10;

Ισχύει για: Windows 10

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Επαφές για να δείτε όλες τις επαφές σας συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, σε αλφαβητική λίστα.

?????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ??????

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Επαφές. Καταχωρήστε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, αν σας ζητηθεί να εισέλθετε.

Για να προσθέσετε όλες τις επαφές που συσχετίζονται με το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Προσθήκη λογαριασμού  και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να προσθέσετε μια επαφή, επιλέξτε Προσθήκη και επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε νέες επαφές. Στη συνέχεια, προσθέστε το όνομα της επαφής και ό, τι άλλες πληροφορίες θέλετε να αποθηκεύσετε. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές σας, επιλέξτε Αποθήκευση  .