Αν κλείσετε ή κλείσουμε το λογαριασμό Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός MicrosoftMicrosoft Store

Αν κλείσετε το λογαριασμό σας Microsoft

Το υπόλοιπο που απομένει δεν θα επιστραφεί σε εσάς.

Αν αποκλείσουμε ή κλείσουμε το λογαριασμό σας

Για τη δική σας προστασία και αυτήν άλλων πελατών από απάτη ή κατάχρηση, ενδέχεται να αποκλείσουμε προσωρινά το λογαριασμό σας Microsoft. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως επανειλημμένη παραβίαση των πολιτικών μας ή η παρατεταμένη αδράνεια, ενδέχεται να κλείσουμε το λογαριασμό σας.

  • Αν αποκλείσουμε προσωρινά το λογαριασμό σας Microsoft, δεν θα χάσετε τα χρήματα σε αυτόν, εκτός από τυχόν υπόλοιπα προσφορών που λήγουν ενώ ο λογαριασμός είναι αποκλεισμένος.
  • Αν κλείσουμε το λογαριασμό σας Microsoft, δεν θα σας επιστραφεί το υπόλοιπο που απομένει, εκτός αν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που απαιτείται, για την κάλυψη τυχόν ζημιών που έχουμε υποστεί, θα παρακρατούμε εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, αν χρειαστεί. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων.