Παρατηρήσαμε ότι έχετε Πίστωση Skype

Αν προσπαθείτε να καταργήσετε τη σύνδεση του λογαριασμού σας στο Skype από το λογαριασμό Microsoft στα Windows 10 Mobile, ίσως να λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε Πίστωση Skype.

Για να καταργήσετε τη σύνδεση του λογαριασμού σας στο Skype από το λογαριασμό Microsoft, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και δώστε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού Microsoft που διαθέτετε.
  • Το όνομα Skype του λογαριασμού που έχετε συνδέσει.

Μην μας στέλνετε τους κωδικούς πρόσβασης για οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας. Οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να δώσετε πληροφορίες τέτοιου είδους. Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί πρόσβασής σας είναι ασφαλείς και ιδιωτικοί.

Όταν θα έχουμε αυτά τα στοιχεία, εφόσον δεν έχετε υπερβεί τον μέγιστο αριθμό αιτήσεων κατάργησης σύνδεσης, μπορούμε να καταργήσουμε τη σύνδεση των λογαριασμών για εσάς.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10621 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια