Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την πληρωμή για ένα στοιχείο από το Microsoft Store

Ισχύει για: Microsoft StoreΛογαριασμός Microsoft

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το σύστημα πληρωμής, ελέγξτε μερικά πράγματα προτού επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με άγνωστες χρεώσεις από τη Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Τι να κάνετε, αν υπάρχουν μη αναμενόμενες χρεώσεις από τη Microsoft. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις συνδρομές Xbox Live Gold και Xbox Game Pass, ανατρέξτε στο θέμα Συνδρομές Xbox.