Εφαρμογές και ειδοποιήσεις για αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ είναι συνοδευτικές συσκευές, όπως έξυπνα ρολόγια, ενεργές θήκες τηλεφώνου, συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και ξυπνητήρια, που αλληλεπιδρούν ή συγχρονίζονται με το Windows Phone σας.

Ορισμένα αξεσουάρ μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης που σας ενημερώνει για τη λήψη της ειδοποίησης καθώς και τα δεδομένα που συσχετίζονται με την ειδοποίηση. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ειδοποιήσεις τηλεφωνικής κλήσης καθώς και το αναγνωριστικό καλούντος
 • Μηνύματα SMS καθώς και τον αποστολέα και το σώμα κειμένου
 • Υπενθυμίσεις
 • Αφυπνίσεις
 • Πλαίσια ειδοποιήσεων τρίτων κατασκευαστών
 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μετα-δεδομένα αναπαραγωγής πολυμέσων

Με τη δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων στο αξεσουάρ σας, μπορείτε να έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη ή στη τσάντα σας και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε τα σημαντικά μηνύματα και τις ειδοποιήσεις σας.

Εφαρμογές για αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω μιας συνοδευτικής εφαρμογής για αξεσουάρ που εκτελείται στο τηλέφωνο. Αυτή η εφαρμογή δημιουργείται από τον κατασκευαστή του αξεσουάρ και η λήψη της συνήθως γίνεται από τον κάτοχο του τηλεφώνου. Οι εφαρμογές για αξεσουάρ μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και να λαμβάνουν δεδομένα ειδοποιήσεων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή για αξεσουάρ μπορεί να στέλνει τα δεδομένα της ειδοποίησης στο ίδιο το αξεσουάρ μέσω μιας σύνδεσης όπως Wi-Fi ή Bluetooth.

Ο κατασκευαστής του τηλεφώνου σας ενδέχεται να παρέχει μια προεγκατεστημένη εφαρμογή για αξεσουάρ, η οποία υποστηρίζει τις ενεργές θήκες τηλεφώνου. Οι ενεργές θήκες τηλεφώνου σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με το τηλέφωνό σας, ενώ η θήκη είναι κλειστή και το τηλέφωνο κλειδωμένο. Για παράδειγμα, μπορούν να εμφανίζουν την ώρα ή τις ειδοποιήσεις σας. Όταν συνδέετε μια ενεργή θήκη στο τηλέφωνό σας και υπάρχει εγκατεστημένη μια συμβατή εφαρμογή για αξεσουάρ, θα επιτρέπεται αυτόματα στην εφαρμογή η λήψη ειδοποιήσεων από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση όποτε θέλετε.

Ο τρόπος με τον οποίο μια εφαρμογή για αξεσουάρ χρησιμοποιεί τα δεδομένα ειδοποιήσεων, όπως το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, υπόκειται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκδότη της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων σε εφαρμογές για αξεσουάρ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα ειδοποιήσεων για μια συμβατή εφαρμογή για αξεσουάρ, ώστε το τηλέφωνό σας να αποστέλλει τα δεδομένα ειδοποίησης στο αξεσουάρ ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα ειδοποιήσεων, ώστε να μην παρέχονται στην εφαρμογή.

 1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις

  Settings Icon
  .

 2. Πατήστε Εφαρμογές για αξεσουάρ και έπειτα πατήστε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα δεδομένα ειδοποίησης για την εφαρμογή.  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10633 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια