Αντιμετώπιση σφαλμάτων κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός λογαριασμού Microsoft, δοκιμάστε τα εξής:

  • Αν το μήνυμα σφάλματος έχει κωδικό σφάλματος 450 ή ξεκινά με τα γράμματα LEFKPK, πιθανόν υπάρχει προσωρινό πρόβλημα με την υπηρεσία εγγραφής του λογαριασμού Microsoft. Περιμένετε 24 ώρες και μετά δοκιμάστε ξανά να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Αν μετά από 24 ώρες δεν μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε περιλαμβάνει τους χαρακτήρες 675b, περιμένετε λίγο ακόμα και μετά δοκιμάστε ξανά.
  • Αν το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε περιλαμβάνει τους χαρακτήρες 0x800482d4 ή ξεκινά με τα γράμματα LEFKPK, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft για περισσότερη βοήθεια.

Για λόγους ασφάλειας, περιορίζουμε τον αριθμό των λογαριασμών Microsoft που μπορείτε να δημιουργήσετε σε μία ημέρα από την ίδια διεύθυνση IP. Αν δημιουργείτε λογαριασμούς εκ μέρους μιας εταιρείας ή ομάδας και λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, περιμένετε μία ημέρα για να επιλυθεί το πρόβλημα.

Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με το λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να δοκιμάσετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για λογαριασμούς Microsoft. Είναι ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει και να επιδιορθώσει ορισμένα συνήθη προβλήματα για εσάς. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά, αλλά θα λειτουργεί σε όλες τις τοποθεσίες.