Ρύθμιση λογαριασμού Twitter ή LinkedIn

Θέλετε να βλέπετε όλα τα tweet και τις δημοσιεύσεις των φίλων και των επαφών σας απευθείας από την ενότητα "Επαφές" στο Windows Phone σας; Απλώς προσθέστε το λογαριασμό σας Twitter ή LinkedIn στο τηλέφωνό σας.

Add accounts on Windows Phone

Ρύθμιση λογαριασμού Twitter

 1. Στην Έναρξη πατήστε Επαφές 

  People Icon
  > Περισσότερα 
  More Icon
  > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και μετά Twitter.

 3. Πατήστε Σύνδεση. Θα μεταφερθείτε σε μια ιστοσελίδα όπου μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας Twitter στο λογαριασμό σας Microsoft.

 4. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για το Twitter (τα οποία ενδέχεται να μην είναι τα ίδια με το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Microsoft). Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις επαφών και θα ξεκινήσει ο συγχρονισμός του νέου λογαριασμού σας.

Ρύθμιση λογαριασμού LinkedIn

 1. Στην Έναρξη , πατήστε Επαφές  

  People Icon
  > Περισσότερα 
  More Icon
  > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και μετά LinkedIn.

 3. Πατήστε Σύνδεση. Θα μεταφερθείτε σε μια ιστοσελίδα όπου μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας LinkedIn στο λογαριασμό σας Microsoft.

 4. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για το LinkedIn (τα οποία ενδέχεται να μην είναι τα ίδια με το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Microsoft). Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις επαφών και θα ξεκινήσει ο συγχρονισμός του νέου λογαριασμού σας.

  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10643 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)