Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σας

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Η Microsoft Corporation, ως υπηρεσία ελέγχου δεδομένων για το λογαριασμό Microsoft, συλλέγει και επεξεργάζεται μερικές προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε σε προγράμματα και υπηρεσίες της Microsoft όπως το Hotmail και το Messenger, υπηρεσίες της Microsoft όπως το Xbox Live και το Zune, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο βλέπετε το λογότυπο του λογαριασμού Microsoft. Ο λογαριασμός Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας, για τη βελτίωση της ασφάλειας και για την παροχή υποστήριξης πελατών για το λογαριασμό Microsoft.

Οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι αποθηκευμένες σε διακομιστές της Microsoft, οι οποίοι βρίσκονται στη διεύθυνση One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 Η.Π.Α. Πρέπει να καταχωρήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Δεν γίνεται ποτέ κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασής σας με τοποθεσίες ή υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση λογαριασμού Microsoft. Όμως, αν μια υπηρεσία που απαιτεί τη χρήση του λογαριασμού Microsoft σάς βοηθήσει να δημιουργήσετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, τότε η συγκεκριμένη υπηρεσία ίσως να έχει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης που σας εκχωρεί.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμένο λογαριασμό με διαπιστευτήρια —όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης, έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα PIN, μια έξυπνη κάρτα ή ένα κλειδί ασφαλείας— τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες του λογαριασμού Microsoft, καταχωρώντας μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Αν δεν καταχωρήσετε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό Microsoft και να τον χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν περιορισμένο λογαριασμό, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε διαπιστευτήρια σε μια τοποθεσία ή υπηρεσία που απαιτεί λογαριασμό Microsoft, αλλά η συγκεκριμένη υπηρεσία καθορίζει τις προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να καταχωρήσετε. Αν δεν καταχωρήσετε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στις συγκεκριμένες τοποθεσίες ούτε τα διαπιστευτήρια που χρειάζονται για να εισέλθετε σε τοποθεσίες και υπηρεσίες του λογαριασμού Microsoft. Αν εγγραφείτε για διαπιστευτήρια σε μια τοποθεσία που απαιτεί λογαριασμό Microsoft, η συγκεκριμένη τοποθεσία ίσως να αποθηκεύσει τις προσωπικές πληροφορίες σας (εκτός από τον κωδικό πρόσβασης).

Ορισμένες τοποθεσίες και υπηρεσίες του λογαριασμού Microsoft απαιτούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λογαριασμός Microsoft παρέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όταν εισέρχεστε στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή υπηρεσία. Επιπλέον, ο λογαριασμός Microsoft μοιράζεται πάντα το μοναδικό αναγνωριστικό του λογαριασμού Microsoft που διαθέτετε, καθώς και ορισμένες πληροφορίες λειτουργίας, με τις τοποθεσίες στις οποίες εισέρχεστε και οι οποίες απαιτούν λογαριασμό Microsoft. Αν έχετε εγγραφεί για περιορισμένο λογαριασμό στο λογαριασμό Microsoft χρησιμοποιώντας τον τομέα passport.com για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα σας ζητείται να καταχωρήσετε μόνο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Ο λογαριασμός Microsoft δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τοποθεσιών που απαιτούν λογαριασμό Microsoft. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, επομένως, ενδέχεται να μην υπόκεινται σε νόμους που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Για να προβάλετε μια λίστα με τις χώρες των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κρίθηκε επαρκής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανατρέξτε στην τοποθεσία web προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Είναι σημαντικό να εξετάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των τοποθεσιών που απαιτούν λογαριασμό Microsoft, προτού αποφασίσετε αν θα εισέλθετε σε αυτές.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό Microsoft και να τις αλλάζετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του λογαριασμού Microsoft.

Ο λογαριασμός Microsoft είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας σε μία από αυτές τις γλώσσες, η υπηρεσία του λογαριασμού Microsoft θα σας απαντήσει στη συγκεκριμένη γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο Internet, ανατρέξτε στα Κύρια σημεία της ηλεκτρονικής επισήμανσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.