Γρήγορα αποτελέσματα με το Windows Phone

Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών στοιχείων σχετικά με το Windows Phone σας — όπως η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή μηνυμάτων κειμένου και η λήψη εφαρμογών.

Είσοδος στο τηλέφωνό σας

Εισέλθετε με έναν λογαριασμό Microsoft για να κάνετε λήψη εφαρμογών, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας και πολλά άλλα. Θα έχετε την ευκαιρία να εισέλθετε την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας αλλά, αν επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε και αργότερα.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Η κύρια λειτουργία του τηλεφώνου σας είναι η πραγματοποίηση κλήσεων.

    

Number One Icon
Στην Έναρξη , πατήστε Τηλέφωνο 
Phone Icon
> Πληκτρολόγιο
Dialpad Icon
.

Make a call on Windows Phone

    

Number Two Icon
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και έπειτα πατήστε Κλήση.

Make a call on Windows Phone

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, απλώς πατήστε το.

Number One Icon
Στην Έναρξη , πατήστε Μηνύματα 
Messaging Icon
    > Νέο
Plus Icon
.

Send a text on Windows Phone

Number Two Icon
 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια επαφή, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και έπειτα επιλέξτε Αποστολή
Send Email Icon
.

Send a text on Windows Phone

Προσθήκη επαφής

Προσθέστε μια νέα επαφή με αυτόν τον τρόπο ή κάντε εισαγωγή επαφών από άλλα σημεία.

    

Number One Icon
Στην Έναρξη , πατήστε Επαφές
People Icon
. Στη συνέχεια, μεταβείτε με σάρωση στις Επαφές και πατήστε Νέα
Plus Icon
.

Add a contact on Windows Phone

Number Two Icon
 Πληκτρολογήστε στα πλαίσια και πατήστε Αποθήκευση
Save Icon
  (αν έχετε ρυθμίσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, θα πρέπει να επιλέξετε αυτόν που θέλετε πρώτα).

Add a contact on Windows Phone

Λήψη εφαρμογών

Τι είναι ένα smartphone χωρίς διασκεδαστικές και χρήσιμες εφαρμογές;

Στην Έναρξη , πατήστε Store

Marketplace Icon
και έπειτα πατήστε ένα πλακίδιο για να δείτε λεπτομέρειες, κάντε σάρωση για να δείτε περισσότερα ή πατήστε Αναζήτηση
Search Icon
.

Get apps on Windows Phone

Εύρεση των εφαρμογών σας

Στην Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα εφαρμογών. Πατήστε Αναζήτηση 

Search Icon
για να βρείτε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή πατήστε ένα γράμμα για να μεταβείτε σε αυτή την ενότητα.

App list on Windows Phone

Καρφίτσωμα εφαρμογών στην Έναρξη

Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να καρφιτσώσετε και έπειτα πατήστε Καρφίτσωμα στην Έναρξη.

Pin apps to Start on Windows Phone

Ορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος

Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια του τηλεφώνου σας.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10650 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια