Ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM

Με τις ρυθμίσεις "Κινητή τηλεφωνία+SIM" μπορείτε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας για το τηλέφωνό σας, καθώς και τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε κάτι, αν η σύνδεσή σας λειτουργεί όπως θέλετε. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ίσως να είναι καλή ιδέα να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM, στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις

Settings Icon
> Κινητή τηλεφωνία + SIM.

Ρύθμιση Κάνει αυτό

Ενεργό δίκτυο

Εμφανίζει το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση σε τηλέφωνο με διπλή SIM, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2.

Σύνδεση δεδομένων

Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, για να μειώσετε τη χρήση δεδομένων, αν δεν έχετε πρόγραμμα απεριόριστων δεδομένων, ή για να κάνετε την μπαταρία σας να διαρκέσει λίγο περισσότερο.

Αν η σύνδεσή σας είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζετε να έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες όπως η περιήγηση στο web, η αναζήτηση στο Internet, η λήψη ή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για εφαρμογές, εκτός αν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi. Όταν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένη, δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα MMS, τα οποία είναι μηνύματα κειμένου με συνημμένες εικόνες ή άλλα αρχεία.

Για περιορισμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi

Ορίζει αν το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αντί για Wi-Fi, όταν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi περιορισμένης συνδεσιμότητας. Για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet με τη συγκεκριμένη σύνδεση.

 • Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Αν η συνδεσιμότητα Wi-Fi είναι περιορισμένη, το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιήσει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε στο τηλέφωνό σας οτιδήποτε απαιτεί σύνδεση στο Internet. Αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα δεδομένων σας και ίσως επιφέρει χρεώσεις.
 • Να μην χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Αν η συνδεσιμότητα Wi-Fi είναι περιορισμένη, δεν θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας. Με αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο τηλέφωνό σας δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το Internet.

Για να έχετε αυτήν τη ρύθμιση, στο τηλέφωνό σας πρέπει να εκτελείται η έκδοση 8.0.10211.204 του λογισμικού Windows Phone ή νεότερη έκδοση.           

Επιλογές περιαγωγής φωνής

Ορίζει αν μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να στέλνετε SMS, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας. Αν την αφήσετε ρυθμισμένη στην επιλογή Να μην γίνει περιαγωγή μπορείτε να αποφύγετε ορισμένες χρεώσεις περιαγωγής φωνής. Όταν έχει ρυθμιστεί σε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να κάνετε κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα κειμένου όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε κλήσεις και μηνύματα κειμένου. Ελέγξτε το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και πότε ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα κειμένου εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για αυτές τις κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε το είδος περιαγωγής που θέλετε να επιτρέψετε: Εγχώρια ή Εγχώρια + διεθνής περιαγωγή.

SIM για σύνδεση δεδομένων

Ορίζει ποιες κάρτες SIM χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να ελέγχετε το κόστος των δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια κάρτα SIM αντί για την άλλη, επειδή κοστίζει λιγότερο για δεδομένα.

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο σε Windows Phone με διπλή SIM, στο οποίο εκτελείται Windows Phone 8.1.

Επιλογές περιαγωγής δεδομένων

Ορίζουν αν η σύνδεση δεδομένων σας παραμένει ενεργή, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Αν την αφήσετε ρυθμισμένη στην επιλογή Να μην γίνει περιαγωγή μπορεί να αποτρέψει τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής. Ανάλογα με το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή. Ορισμένοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σάς επιτρέπουν να καθορίσετε το είδος των δεδομένων περιαγωγής που θέλετε να επιτρέψετε: Εγχώρια ή Εγχώρια + διεθνής περιαγωγή.

Σύνδεση 3G

Ορίζει αν το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί σύνδεση κινητής τηλεφωνίας 3G ή 2G.

Αν την ορίσετε σε Ενεργή

Toggle On Icon
, το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί σύνδεση 3G, όποτε αυτή είναι διαθέσιμη. Αν την ορίσετε σε Ανενεργή
Toggle Off Icon
, το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί σύνδεση 2G. Αυτή είναι μια πιο αργή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, μπορεί όμως να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας.

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο σε Windows Phone με διπλή SIM, στο οποίο εκτελείται Windows Phone 8.1.

Περιορισμός δεδομένων παρασκηνίου

Περιορίζει τον όγκο των δεδομένων παρασκηνίου που θα χρησιμοποιούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως όταν κάνετε περιαγωγή. Πολλές εφαρμογές και δυνατότητες ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή αλληλογραφίας μπορεί να ελέγχει ένα διακομιστή αλληλογραφίας κάθε λίγα λεπτά για νέα μηνύματα στα Εισερχόμενά σας. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται δεδομένα παρασκηνίου και ενδέχεται να σας δημιουργήσουν προβλήματα, αν δεν θέλετε να ξεπεράσετε το όριο δεδομένων σας.

 • Περιορισμός πάντα των δεδομένων παρασκηνίου. Το τηλέφωνό σας θα περιορίζει τη χρήση δεδομένων παρασκηνίου.
 • Περιορισμός δεδομένων παρασκηνίου σε περιαγωγή. Το τηλέφωνό σας θα περιορίζει τη χρήση δεδομένων παρασκηνίου, όταν βρίσκεται σε μια περιοχή περιαγωγής.

Αν ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας θα εκτελεί τις εργασίες παρασκηνίου μόνο όταν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.

Όνομα κάρτας SIM

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα SIM, ώστε να έχει ένα φιλικό όνομα που θα αναγνωρίζετε.

Για τηλέφωνα με διπλή κάρτα SIM, αυτή η ρύθμιση σάς βοηθά να ξεχωρίζετε τις κάρτες SIM, ώστε να ξέρετε ποια κάρτα SIM χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κατά τις κλήσεις ή η την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. Τα ονόματα SIM θα εμφανίζονται σε διάφορα σημεία στο τηλέφωνό σας, όπως στα πλακίδια "Τηλέφωνο" και "Μηνύματα", στις επαφές της κάρτας SIM, καθώς και στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM. Σε τηλέφωνο με διπλή SIM, πατήστε Ρυθμίσεις SIM 1 και Ρυθμίσεις SIM 2 για να ονομάσετε κάθε SIM.

Κατάσταση SIM

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη SIM. Όταν είναι ρυθμισμένη σε Ενεργή

Toggle On Icon
, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη SIM στο τηλέφωνό σας για κλήσεις, SMS και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, αν το επιλέξετε. Αν την ορίσετε σε Ανενεργή
Toggle Off Icon
, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη SIM για κλήσεις, SMS ή λήψη δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, αν την απενεργοποιήσετε, θα μπορείτε να αποφύγετε μη αναμενόμενες χρεώσεις και να ελέγξετε τι ξοδεύετε για το τηλέφωνό σας. Αν υπάρχει δίκτυο Wi-Fi, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2.

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο σε Windows Phone με διπλή SIM, στο οποίο εκτελείται Windows Phone 8.1.

Επιλογή λειτουργίας

Ορίζει το είδος δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Οι τύποι δικτύων στα οποία μπορεί να συνδεθεί το τηλέφωνο εξαρτάται από το μοντέλο τηλεφώνου και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM.

Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης

Ορίζει τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε τη μέγιστη ταχύτητα, το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, όταν είναι διαθέσιμη. Όμως, αν υπάρχει χαμηλή ισχύς σήματος για το συγκεκριμένο ταχύτερο δίκτυο στην περιοχή σας, η αναζήτηση σήματος ή η προσπάθεια να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε αυτό ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον ενέργεια από την μπαταρία.

Όταν επιλέγετε χαμηλότερη ταχύτητα σύνδεσης, το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε ένα πιο αργό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που ενδέχεται να έχει ισχυρότερο σήμα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να εξοικονομήσει ενέργεια μπαταρίας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM.

Τύπος δικτύου

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας επιχειρεί να συνδεθεί όταν το τοπικό σας δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

 • Αυτόματα. Προεπιλεγμένη ρύθμιση. Το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί στο καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση που το τοπικό σας δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί σε άλλο διαθέσιμο δίκτυο.
 • Μόνο τοπικό δίκτυο. Το τηλέφωνο συνδέεται μόνο στο τοπικό σας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Έτσι αποτρέπεται η περιαγωγή του τηλεφώνου, όταν το τοπικό σας δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM.

Επιλογή δικτύου

Σας επιτρέπει να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων στην τρέχουσα περιοχή σας και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε ένα από αυτά. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αυτόματα".

Αν ανοίξετε το τηλέφωνό σας και δείτε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο δίκτυο από εδώ.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM.

Προσθήκη Internet APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) για Internet είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για να συνδεθεί στο Internet. Από προεπιλογή, το Internet APN ορίζεται αυτόματα όταν ρυθμίζετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να καταχωρήσετε νέο APN Internet με βάση την τοποθεσία και την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας. Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνο ή αν βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Internet για να βρείτε τις ρυθμίσεις του Internet APN για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

Για να προσθέσετε ένα APN Internet

Πρέπει να καταχωρήσετε μια διεύθυνση στο πλαίσιο APN. Οι άλλες ρυθμίσεις είναι προαιρετικές και εξαρτώνται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 1. Στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM > Προσθήκη Internet APN.

  Αν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2, ανάλογα με τη SIM που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Πατήστε APN και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το APN που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Πατήστε Όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Κωδικός πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Τύπος ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, πατήστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Διακομιστής μεσολάβησης (URL) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Θύρα διακομιστή μεσολάβησης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας.
  • Πατήστε Τύπος IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP που θα χρησιμοποιήσετε.
 3. Πατήστε Αποθήκευση

  Save Icon
  .

Προσθήκη MMS APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) MMS είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS. Το MMS APN ορίζεται επίσης αυτόματα, όταν ρυθμίζετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Αν δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα MMS, δοκιμάστε να καταχωρήσετε ένα νέο MMS APN με βάση την τοποθεσία σας και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Στο τηλέφωνό ή στον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet για να βρείτε τις ρυθμίσεις MMS APN για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να προσθέσετε ένα MMS APN

Πρέπει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση στα πλαίσια APN και MMSC (Διεύθυνση URL). Οι άλλες ρυθμίσεις είναι προαιρετικές και εξαρτώνται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 1. Στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM > Προσθήκη MMS APN.

  Αν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, στις ρυθμίσεις για την Κινητή τηλεφωνία+SIM πατήστε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2, ανάλογα με τη SIM που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Πατήστε APN και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το MMS APN που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Πατήστε Όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Κωδικός πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Τύπος ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, πατήστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται για το λογαριασμό κινητού.
  • Πατήστε Πύλη WAP (Διεύθυνση URL) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Πατήστε Θύρα πύλης WAP και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας πύλης WAP.
  • Πατήστε MMSC (Διεύθυνση URL) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του κέντρου MMS (MMSC) για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, ξεκινώντας με http://
  • Πατήστε Θύρα MMSC και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας MMSC.
  • Πατήστε Μέγιστο μέγεθος MMS και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μέγιστο μέγεθος (σε KB) ενός μηνύματος MMS που μπορείτε να στείλετε.
  • Πατήστε Τύπος IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP που θα χρησιμοποιήσετε.
 3. Πατήστε Αποθήκευση

  Save Icon
  .

  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10652 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Σχόλια