Πώς λειτουργεί το S/MIME;

S/MIME σημαίνει Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Πρόκειται για ένα πρότυπο που προσφέρει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται προς και από ένα λογαριασμό Exchange ActiveSync (EAS) στο Windows Phone σας (για παράδειγμα, Outlook).

Υπογραφή και κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το S/MIME διαθέτει δύο κύρια στοιχεία:

  • Ψηφιακή υπογραφή. Εκτελεί έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε όντως από τον αποστολέα. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα μοναδικό πιστοποιητικό υπογραφής για την υπογραφή των μηνυμάτων σας. Ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να εγκαταστήσει απομακρυσμένα το πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας και μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα προσωπικό πιστοποιητικό για το τηλέφωνό σας.
  • Κρυπτογράφηση. Αυτός είναι ένας τρόπος προστασίας πληροφοριών (κρυπτογράφηση), ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση ή κατανόηση των πληροφοριών, αν πρώτα δεν αποκρυπτογραφηθούν. Η κρυπτογράφηση διατηρεί την εμπιστευτικότητα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ το μήνυμα μεταφέρεται κι αποθηκεύεται. Μόνο ο προοριζόμενος παραλήπτης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να δει το περιεχόμενο. Ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να εγκαταστήσει απομακρυσμένα το δικό σας ατομικό κλειδί κρυπτογράφησης στο τηλέφωνό σας. Αν ο παραλήπτης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βρίσκεται στην εταιρεία σας, θα βρούμε το δικό του δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης όσο εσείς συντάσσετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αυτόν. Αν ο παραλήπτης βρίσκεται εκτός της εταιρείας σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το δικό του δημόσιο κλειδί στο τηλέφωνό σας, όταν σας το στείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τμήματος IT της εταιρείας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός κλειδιού κρυπτογράφησης για το τηλέφωνό σας.

 

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10657 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια