Συνήθεις ερωτήσεις για την οθόνη κλειδώματος

 
Πώς μπορώ να ορίσω ή να αλλάξω κωδικό πρόσβασης στο τηλέφωνό μου;
Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω το τηλέφωνό μου;
Πόσο συχνά πρέπει να καταχωρώ κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσω το τηλέφωνό μου;
Μπορώ να κάνω κλήση έκτακτης ανάγκης σε κλειδωμένο τηλέφωνο;
Πώς μπορώ να προσαρμόσω την οθόνη κλειδώματος;
Τι πρέπει να κάνω αν έχω καταχωρήσει εσφαλμένο λανθασμένο κωδικό πρόσβασης πάρα πολλές φορές;


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10665 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια