Σάρωση κωδικών και κειμένου

Απλώς στοχεύστε το Windows Phone σε έναν κωδικό QR και σαρώστε τον με την εφαρμογή φωτογραφίας "Οπτική αναζήτηση Bing". Στη συνέχεια θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό, όπως μια σύνδεση σε μια τοποθεσία Web, ένα μήνυμα ή πληροφορίες επαφής. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε ένα κείμενο για να λάβετε σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε ακόμα να μεταφράσετε το κείμενο σε άλλη γλώσσα. Η εφαρμογή φωτογραφίας "Οπτική αναζήτηση Bing" είναι ήδη εγκατεστημένη στο τηλέφωνο, άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα τη σάρωση και αναζήτηση.

Για αναζήτηση με σάρωση κωδικού QR

 1. Πατήστε το κουμπί Κάμερα 

  Camera Icon
  στο τηλέφωνό σας και μετά πατήστε εφαρμογή φωτογραφίας 
  Camera Lens Icon
  > Οπτική αναζήτηση Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Σαρώστε τον κωδικό QR, στρέφοντας το τηλέφωνο προς το μέρος του.

  Δείτε εδώ ένα δείγμα κωδικού QR, αν θέλετε να κάνετε μια δοκιμή.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Στην οθόνη Αποτελέσματα, πατήστε το αποτέλεσμα για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό QR.

  Οι πληροφορίες που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον κωδικό QR. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μια διεύθυνση Web ή στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου.

Για αναζήτηση με σάρωση κειμένου

 1. Πατήστε το κουμπί Κάμερα 

  Camera Icon
  στο τηλέφωνό σας και μετά πατήστε εφαρμογή φωτογραφίας 
  Camera Lens Icon
  > Οπτική αναζήτηση Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντια θέση και στρέψτε το προς το κείμενο που θα σαρώσετε. Πατήστε Σάρωση, πατήστε τα πλαίσια των λέξεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως όρους αναζήτησης και μετά πατήστε Αναζήτηση.

 3. Για να δείτε τη μετάφραση ενός κειμένου που έχει αναγνωριστεί, πατήστε Μετάφραση και μετά πατήστε μια γλώσσα στην οθόνη Μετάφραση κειμένου στα.

Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σαρωμένο κείμενο

 1. Πατήστε το κουμπί Κάμερα 

  Camera Icon
  στο τηλέφωνό σας και μετά πατήστε εφαρμογή φωτογραφίας 
  Camera Lens Icon
  > Οπτική αναζήτηση Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Στρέψτε το τηλέφωνό σας προς το κείμενο που θα σαρώσετε και πατήστε Σάρωση.

 3. Πατήστε Περισσότερα 

  More Icon
    > Αντιγραφή όλων.

 4. Ανοίξτε το αρχείο, την εφαρμογή ή το μήνυμα όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.

 5. Πατήστε στο σημείο όπου θέλετε να το επικολλήσετε.

 6. Στη γραμμή προτάσεων κειμένου επάνω από το πληκτρολόγιο, πατήστε Επικόλληση

  Paste Icon
  .

Για να δείτε προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης με την Οπτική αναζήτηση Bing

 1. Πατήστε το κουμπί Κάμερα 

  Camera Icon
  στο τηλέφωνό σας και μετά πατήστε εφαρμογή φωτογραφίας 
  Camera Lens Icon
  > Οπτική αναζήτηση Bing
  Bing Vision Lens Icon
  > Ιστορικό.

 2. Στην οθόνη Ιστορικό οπτικής αναζήτησης πατήστε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10670 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια