Ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Ορισμένες συσκευές Windows 10 διαθέτουν κάρτα SIM ή eSIM η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και έπειτα στο Internet στα περισσότερα μέρη μέσω σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Αν η συσκευή σας Windows 10 δεν έχει κάρτα SIM ή eSIM, μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, συνδέοντας μια εξωτερική συσκευή κινητής τηλεφωνίας (η οποία ονομάζεται επίσης μόντεμ κινητής τηλεφωνίας ή συσκευή κινητού Internet ευρείας ζώνης). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαθέτετε πρόγραμμα δεδομένων από πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να συνδεθείτε.

Σύνδεση για πρώτη φορά σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο Δικτύου ( ή  ή ) στην κάτω δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών και μετά επιλέξτε το εικονίδιο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας  που εμφανίζεται στη λίστα. Συχνά, θα εμφανίζεται το όνομα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε δίπλα στο εικονίδιο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας .
 2. Αν το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στα Windows να με διατηρούν συνδεδεμένο δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε Σύνδεση. Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, θα συνδέεστε στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αυτόματα όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε έναν άλλο τύπο δικτύου, π.χ. Wi-Fi ή Ethernet.

 3. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN).

  Αν χρειάζεται, ελέγξτε τις πληροφορίες που ίσως συνόδευαν τη συσκευή Windows 10, την κάρτα SIM ή τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις να χρησιμοποιήσετε.

 

Χρήση ρυθμίσεων κινητής τηλεφωνίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης

Αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ίσως να είναι καλή ιδέα να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις.

Ακολουθεί μια λίστα με τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε προβλήματα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής Windows 10 και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

 Ρύθμιση  Ενέργεια
Να διαχειρίζονται τα Windows αυτήν τη σύνδεση

Καθορίζει αν η συσκευή Windows 10 θα συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να συνδέεστε με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Επιλέξτε το, αν θέλετε τα Windows να διαχειρίζονται τη σύνδεση για εσάς. Όταν είναι επιλεγμένο, θα συνδέεστε σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αυτόματα όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε έναν άλλο τύπο δικτύου. 

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας  > Να διαχειρίζονται τα Windows αυτήν τη σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη, όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζεται όταν επιλέγετε Σύνδεση.

Χρήση αυτής της κάρτας SIM για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Καθορίζει ποιο προφίλ SIM ή eSIM χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να μπορείτε να ελέγχετε το κόστος, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιείται για τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ SIM ή eSIM αντί ενός άλλου, επειδή τα δεδομένα κοστίζουν λιγότερο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο σε συσκευές Windows 10 που διαθέτουν και κάρτα SIM και κάρτα eSIM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας eSIM, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση eSIM για απόκτηση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στον υπολογιστή Windows 10.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Χρήση αυτής της SIM για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Επιλογές περιαγωγής δεδομένων

Καθορίζει αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας παραμένει ενεργή, όταν η συσκευή Windows 10 βρίσκεται εκτός του δικτύου της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας σας. Αν επιλέξτε Να μην γίνει περιαγωγή, μπορείτε να αποτρέψετε τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν η συσκευή Windows 10 βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής. Ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές περιαγωγής δεδομένων.

Χρήση κινητής τηλεφωνίας αντί για Wi-Fi

Μερικές φορές μπορεί να είστε συνδεδεμένοι σε ένα πιο αργό δίκτυο Wi-Fi ή μπορεί να βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα ήταν ταχύτερη από το Wi-Fi. Σε περιπτώσεις σαν αυτές, τα Windows μπορούν να σας συνδέσουν στο καλύτερο δίκτυο με βάση την τρέχουσα τοποθεσία σας, αν επιλέξετε Όταν η σύνδεση στο Wi-Fi δεν είναι ισχυρή ή Πάντα. Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, θα χρησιμοποιούνται δεδομένα από το πρόγραμμα δεδομένων σας και ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία .

Επιλέξτε τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας

Για να μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, αν έχετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί πολλά δεδομένα, αλλά δεν τη χρησιμοποιείτε συχνά ενώ είστε εν κινήσει, μπορεί να μην θέλετε αυτή η εφαρμογή να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλέξτε τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας. Στην οθόνη "Κινητή τηλεφωνία", κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Αν δεν θέλετε οι εφαρμογές να μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μου. Οι εφαρμογές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Θα αποστέλλουν και θα λαμβάνουν δεδομένα μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε έναν άλλο τύπο δικτύου.
 • Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μια συγκεκριμένη εφαρμογή, βρείτε την εφαρμογή στην περιοχή Επιλέξτε τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την επιλογή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Επιλογή δικτύου

Εμφανίζεται κατά την περιαγωγή και καθορίζει ποια σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Αυτόματη.

Αν προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δείτε ένα μήνυμα ότι το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επιλέξετε Αναζήτηση για δίκτυα και μετά να επιλέξετε άλλο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Ενεργό δίκτυο

Εμφανίζει το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Ορισμός ως σύνδεσης ογκοχρέωσης

Η σύνδεση ογκοχρέωσης είναι μια σύνδεση στο Internet που διαθέτει όριο δεδομένων. Από προεπιλογή, οι συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι συνδέσεις ογκοχρέωσης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο σε μια σύνδεση ογκοχρέωσης, ώστε να μειώνεται η χρήση δεδομένων. Επίσης, κάποιες ενημερώσεις για τα Windows δεν θα εγκαθίστανται αυτόματα.

Αν ορίσετε ένα όριο δεδομένων στις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, τα Windows μπορούν να σας βοηθήσουν να μην υπερβείτε το όριο των δεδομένων και να ορίσουν τη ρύθμιση σύνδεσης ογκοχρέωσης για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τον τρόπο ρύθμισης ενός ορίου δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός του ορίου δεδομένων σας.

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σύνδεσης ογκοχρέωσης, αλλά θέλετε να το κάνετε, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω τη ρύθμιση σύνδεσης ογκοχρέωσης;.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Προσθήκη APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) στο Internet είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί η συσκευή Windows 10 για σύνδεση στο Internet κατά τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Συνήθως, το APN Internet ορίζεται αυτόματα.

Αν δεν λειτουργεί η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, πληκτρολογήστε ένα νέο APN Internet με βάση την τοποθεσία σας και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi στη συσκευή Windows 10 ή έχετε εύκαιρο τηλέφωνο, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet, για να βρείτε τις ρυθμίσεις APN Internet για την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές για προχωρημένους > Προσθήκη APN.
 2. Στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ APN.
  • Στο πλαίσιο APN, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το APN που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον λογαριασμό του κινητού σας.
  • Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του κινητού σας.
  • Επιλέξτε Τύπος πληροφοριών εισόδου και μετά επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται.
  • Επιλέξτε Τύπος IP και μετά επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP για χρήση.
  • Επιλέξτε Τύπος APN, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Internet.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αυτού του προφίλ, αν θέλετε το προφίλ APN να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποθήκευσή του.
 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > OK.
 5. Για να επιστρέψετε και να δείτε τη λίστα προφίλ APN που έχετε, επιλέξτε Πίσω και κοιτάξτε στην επιλογή Internet APN.
Ιδιότητες

Αυτή η ρύθμιση προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την κάρτα SIM και τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τον αριθμό IMEI εδώ.

Επιλέξτε Αντιγραφή, για να αντιγράψετε τις πληροφορίες προς επικόλληση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλλού. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης και πρέπει να στείλετε πληροφορίες στην υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή στον υπεύθυνο υποστήριξης.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση ιδιοτήτων, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Χρήση PIN κάρτας SIM

Καθορίζει αν θέλετε να χρησιμοποιείτε PIN για την κάρτα SIM στη συσκευή Windows 10, ώστε να αποτρέπεται η χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας από άλλα άτομα, όταν δεν είναι εξουσιοδοτημένα. Αφού ορίσετε το PIN της κάρτας SIM, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε το PIN της κάρτας SIM, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε.

Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM. Αν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM. Αν δεν γνωρίζετε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας για να δείτε αν αναφέρεται εκεί. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή Windows 10 για να κλειδωθεί η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με ένα PIN κάρτας SIM.

Αν έχετε ήδη ορίσει PIN για την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM όταν σας ζητηθεί και επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση PIN κάρτας SIM, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές για προχωρημένους > Χρήση PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Κατάργηση PIN κάρτας SIM

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται, όταν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM και αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πια PIN, επιλέξτε Κατάργηση PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση PIN κάρτας SIM, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές για προχωρημένους > Κατάργηση PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Αλλαγή PIN κάρτας SIM

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Για να αλλάξετε το PIN κάρτας SIM, εφόσον το χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αλλαγή PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN της κάρτας SIM στο πλαίσιο Τρέχον PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε ένα νέο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Νέο PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το ίδιο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές για προχωρημένους > Αλλαγή PIN κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM και έχει καταχωρηθεί τρεις φορές εσφαλμένο PIN. Όταν συμβεί αυτό, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να την ξεμπλοκάρετε. Για να την ξεμπλοκάρετε, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας για τον κωδικού Κλειδιού ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK).

Στη συνέχεια, επιλέξτε Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM και πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK. Αν καταχωρηθεί πολλές φορές εσφαλμένος κωδικός PUK, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί οριστικά και θα χρειαστεί να αποκτήσετε νέα κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση αν η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet  > Κινητή τηλεφωνία  > Επιλογές για προχωρημένους > Ξεμπλοκάρισμα PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.