Ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας στα Windows 10

Μερικοί υπολογιστές Windows 10 διαθέτουν κάρτα SIM η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και έπειτα στο Internet, εφόσον υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ακόμα και αν ο υπολογιστής σας δεν έχει κάρτα SIM, μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με άλλους τρόπους επίσης, για παράδειγμα, συνδέοντας και χρησιμοποιώντας εξωτερική συσκευή κινητής τηλεφωνίας (η οποία ονομάζεται επίσης μόντεμ κινητής τηλεφωνίας ή συσκευή κινητού Internet ευρείας ζώνης). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτετε πρόγραμμα δεδομένων από πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να συνδεθείτε.

Σύνδεση για πρώτη φορά σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο Δίκτυο (
  ????????? Wi-Fi
  ή
  ????????? Ethernet
  ) κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών και μετά επιλέξτε το στοιχείο Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας  στη λίστα > Σύνδεση.

  Πολλές φορές, θα βλέπετε το όνομα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε δίπλα στο εικονίδιο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας .

 2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και το όνομα σημείου πρόσβασης (APN).

  Αν χρειάζεται, ελέγξτε τις πληροφορίες που ίσως συνόδευαν τον υπολογιστή, την κάρτα SIM ή τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις να χρησιμοποιήσετε.

Συνήθως δεν θα πρέπει να απαιτείται κάποια αλλαγή στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας, αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας λειτουργεί όπως θέλετε. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ίσως να είναι καλή ιδέα να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή και την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.

 Ρύθμιση Ενέργεια
Αυτόματη σύνδεση

Καθορίζει αν ο υπολογιστής σας θα συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να συνδέεστε με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Αυτόματη σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη, όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζεται όταν επιλέγετε Σύνδεση.

Να επιτρέπεται η περιαγωγή

Καθορίζει αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας παραμένει ενεργή, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται εκτός του δικτύου της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας σας. Η απαλοιφή της επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου μπορεί να αποτρέψει τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής. Ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Αποδοχή περιαγωγής. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη, όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζεται όταν επιλέγετε Σύνδεση.

Επιλογή δικτύου

Εμφανίζεται κατά την περιαγωγή και καθορίζει ποια σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Αυτόματη.

Αν προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δείτε ένα μήνυμα ότι το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επιλέξετε Αναζήτηση για δίκτυα και μετά να επιλέξετε άλλο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους.

Ενεργό δίκτυο

Εμφανίζει το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους.

Ενημέρωση ρυθμίσεων

Λαμβάνει τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας από την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας. Αν έχετε τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις, διευκολύνεται η συνέχιση της σωστής λειτουργίας της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Ενημέρωση ρυθμίσεων.

Προσθήκη Internet APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης στο Internet (APN) είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για σύνδεση στο Internet κατά τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Συνήθως, το APN Internet ορίζεται αυτόματα.

Αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να καταχωρήσετε νέο APN Internet με βάση την τοποθεσία και την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας. Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi στον υπολογιστή σας ή έχετε εύκαιρο τηλέφωνο, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet, για να βρείτε τις ρυθμίσεις APN Internet για την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να προσθέσετε ένα APN Internet, πρέπει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση στο πλαίσιο APN. Οι άλλες ρυθμίσεις είναι προαιρετικές και εξαρτώνται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > επιλέξτε το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Προσθήκη Internet APN.
 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ APN.
  • Στο πλαίσιο APN, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το APN που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό του κινητού σας.
  • Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του κινητού σας.
  • Επιλέξτε Τύπος πληροφοριών εισόδου και μετά επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται.
  • Επιλέξτε Τύπος IP και μετά επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP για χρήση.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αυτού του προφίλ, αν θέλετε το προφίλ APN να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποθήκευσή του.
 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > OK.
 5. Για να επιστρέψετε και να δείτε τη λίστα προφίλ APN που έχετε, επιλέξτε Πίσω και κοιτάξτε στην επιλογή Internet APN.
Ιδιότητες

Αυτή η ρύθμιση προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την κάρτα SIM και τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Επιλέξτε Αντιγραφή, για να αντιγράψετε τις πληροφορίες προς επικόλληση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάπου αλλού. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης και πρέπει να στείλετε πληροφορίες στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή στον υπεύθυνο υποστήριξης.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους.

Χρήση PIN κάρτας SIM

Καθορίζει αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε PIN για την κάρτα SIM στον υπολογιστή σας, ώστε να αποτρέπεται η χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας από άλλα άτομα, όταν δεν είναι εξουσιοδοτημένα. Αφού ορίσετε το PIN της κάρτας SIM, θα σας ζητείται να καταχωρήσετε το PIN της κάρτας SIM, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε.

Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM. Αν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM. Αν δεν ξέρετε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, για να δείτε αν αναφέρεται εκεί. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να κλειδωθεί η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με ένα PIN κάρτας SIM.

Αν έχετε ήδη ορίσει PIN για την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM όταν σας ζητηθεί και επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση PIN κάρτας SIM, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Χρήση PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Κατάργηση PIN κάρτας SIM

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται, όταν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM και αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πια PIN, επιλέξτε Κατάργηση PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση PIN κάρτας SIM, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Κατάργηση PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Αλλαγή PIN κάρτας SIM

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Για να αλλάξετε το PIN κάρτας SIM, εφόσον το χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αλλαγή PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN της κάρτας SIM στο πλαίσιο Τρέχον PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε ένα νέο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Νέο PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το ίδιο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Αλλαγή PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.

Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM και έχει καταχωρηθεί τρεις φορές εσφαλμένο PIN. Όταν συμβεί αυτό, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να την ξεμπλοκάρετε. Για να την ξεμπλοκάρετε, θα χρειαστεί πρώτα να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας για το Κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK). Στη συνέχεια, επιλέξτε Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM και πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK. Αν καταχωρηθεί πολλές φορές εσφαλμένος κωδικός PUK, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί οριστικά και θα χρειαστεί να αποκτήσετε νέα κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση αν η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet > Κινητή τηλεφωνία > το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας > Επιλογές για προχωρημένους > Ξεμπλοκάρισμα PIN της κάρτας SIM στην ενότητα Ασφάλεια.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10739 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια