Προσθήκη και επεξεργασία ήχου στο Movie Maker

Προσθέστε επαγγελματικό τόνο και τελειοποιήστε την ταινία που έχετε δημιουργήσει, προσθέτοντας μουσική επένδυση και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας στο Movie Maker για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, για σταδιακή εισαγωγή ή εξασθένηση της μουσικής και πολλά άλλα.

Για να προσθέσετε μουσική

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προσθήκη, επιλέξτε Προσθήκη μουσικής.
 2. Επιλέξτε το αρχείο μουσικής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα.

Για να κάνετε σταδιακή εισαγωγή ή εξασθένηση μουσικής

 1. Επιλέξτε τη μουσική στην οποία θέλετε να κάνετε σταδιακή εισαγωγή ή/και εξασθένηση της μουσικής.
 2. Στην ενότητα Εργαλεία μουσικής της καρτέλας Επιλογές, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής στην ομάδα Ήχος:
  • Για σταδιακή εισαγωγή της μουσικής, επιλέξτε τη λίστα Σταδιακή εισαγωγή και έπειτα επιλέξτε την ταχύτητα σταδιακής εισαγωγής της μουσικής.
  • Για σταδιακή εξασθένηση της μουσικής, επιλέξτε τη λίστα Σταδιακή εξασθένηση και έπειτα επιλέξτε την ταχύτητα σταδιακής εξασθένησης της μουσικής.

Για να αλλάξετε το σημείο έναρξης ή λήξης της μουσικής

 1. Επιλέξτε τη μουσική.
 2. Σύρετε το δείκτη αναπαραγωγής στον πίνακα διάταξης, στο σημείο του μουσικού κομματιού όπου θέλετε να γίνεται έναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής στην ταινία σας. Έπειτα, κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να ορίσετε ένα νέο σημείο έναρξης από το οποίο θα ξεκινά η αναπαραγωγή της μουσικής, στην περιοχή Εργαλεία μουσικής, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Ορισμός σημείου έναρξης.
  • Για να ορίσετε ένα νέο σημείο λήξης στο οποίο θα σταματά η αναπαραγωγή της μουσικής, στην περιοχή Εργαλεία μουσικής, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Ορισμός σημείου λήξης.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενός στοιχείου μουσικής

 1. Επιλέξτε τη μουσική.
 2. Στην περιοχή Εργαλεία μουσικής, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ήχος, επιλέξτε Ένταση μουσικής και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου σε ένα βίντεο

 1. Επιλέξτε το βίντεο.
 2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Επεξεργασία, στην ομάδα Ήχος, επιλέξτε Ένταση βίντεο και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10743 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια