Ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM στα Windows 10 Mobile

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Οι ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM σάς βοηθούν να ελέγχετε τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας για το τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Δεν θα πρέπει να απαιτείται κάποια αλλαγή, αν η σύνδεσή σας λειτουργεί όπως θέλετε. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ίσως να είναι καλή ιδέα να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις παρακάτω.

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, από την Έναρξη , κάντε σάρωση προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM.

Ρύθμιση Κάνει αυτό

Σύνδεση δεδομένων

Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, για να μειώσετε τη χρήση δεδομένων, αν δεν έχετε πρόγραμμα απεριόριστων δεδομένων, ή για να κάνετε την μπαταρία σας να διαρκέσει λίγο περισσότερο.

Αν η σύνδεσή σας είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζετε να έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες όπως η περιήγηση στο web, η αναζήτηση στο Internet, η λήψη ή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για εφαρμογές, εκτός αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

Ένας άλλος τρόπος για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι να σαρώσετε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και να επιλέξετε Ανάπτυξη > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Όνομα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας

Εμφανίζει το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM κάτω από το όνομα της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση αυτής της κάρτας SIM για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Καθορίζει ποιες κάρτες SIM χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να ελέγχετε το κόστος των δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια κάρτα SIM αντί για την άλλη, επειδή κοστίζει λιγότερο για δεδομένα. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο σε τηλέφωνα Windows με διπλή κάρτα SIM.

Επιλογές περιαγωγής δεδομένων

Καθορίζει αν η σύνδεση δεδομένων σας παραμένει ενεργή, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας σε περιοχή περιαγωγής. Αν την αφήσετε ρυθμισμένη στην επιλογή Να μην γίνει περιαγωγή μπορεί να αποτρέψει τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής. Ανάλογα με το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή. Ορισμένοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σάς επιτρέπουν να καθορίσετε το είδος των δεδομένων περιαγωγής που θέλετε να επιτρέψετε: Εγχώρια ή Εγχώρια + διεθνής περιαγωγή.

Σε τηλέφωνο με διπλή SIM, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές περιαγωγής για κάθε κάρτα SIM.

Επιλογές περιαγωγής φωνής

Καθορίζει αν μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα κειμένου, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας. Αν την αφήσετε ρυθμισμένη στην επιλογή Να μην γίνει περιαγωγή μπορείτε να αποφύγετε ορισμένες χρεώσεις περιαγωγής φωνής. Όταν έχει ρυθμιστεί σε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να κάνετε κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα κειμένου όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε κλήσεις και μηνύματα κειμένου. Ελέγξτε το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και πότε ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή, μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα κειμένου εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για αυτές τις κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου. Ορισμένοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ποιο είδος περιαγωγής θέλετε να επιτρέψετε: Εγχώρια ή Εγχώρια + διεθνής περιαγωγή.

Αριθμός τηλεφώνου

Εμφανίζει τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2.

όνομα κάρτας SIM

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα SIM, ώστε να έχει ένα φιλικό όνομα που θα αναγνωρίζετε.

Για τηλέφωνα με διπλή κάρτα SIM, αυτή η ρύθμιση σάς βοηθά να ξεχωρίζετε τις κάρτες SIM, ώστε να ξέρετε ποια κάρτα SIM χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κατά τις κλήσεις ή την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. Τα ονόματα SIM θα εμφανίζονται σε διάφορα σημεία στο τηλέφωνό σας, όπως στα πλακίδια "Τηλέφωνο" και "Μηνύματα", στις επαφές της κάρτας SIM, καθώς και στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM.

Για να αλλάξετε το όνομα της κάρτας SIM, στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Όνομα SIM, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και επιλέξτε Αποθήκευση. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2, για να ονομάσετε την καθεμία από αυτές.

Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης

Καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε τη μέγιστη ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα περιοχή. Όμως, αν το σήμα είναι αδύναμο, η αναζήτηση ή η προσπάθεια διατήρησης της ταχύτερης σύνδεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση επιπλέον ενέργειας από την μπαταρία.

Όταν επιλέγετε χαμηλότερη ταχύτητα σύνδεσης, το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε ένα πιο αργό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που ενδέχεται να έχει ισχυρότερο σήμα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να εξοικονομήσει ενέργεια μπαταρίας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 > Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης.

Επιλογή δικτύου

Σας επιτρέπει να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων στην τρέχουσα περιοχή σας και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε ένα από αυτά. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αυτόματη".

Αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας και δείτε ένα μήνυμα ότι το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επιλέξετε Αναζήτηση για δίκτυα και μετά να επιλέξετε άλλο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2.

Ενεργό δίκτυο

Εμφανίζει το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2.

Ενημέρωση ρυθμίσεων

Λαμβάνει τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, αν ο τελευταίος το υποστηρίζει. Αν έχετε τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις, διευκολύνεται η συνέχιση της σωστής λειτουργίας της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Ενημέρωση ρυθμίσεων. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 > Ενημέρωση ρυθμίσεων.

Εγγραφή IMS

Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα μπορείτε να κάνετε κλήσεις, κλήσεις βίντεο ή να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας LTE 4G. Αυτή η ρύθμιση και οι υπηρεσίες IMS που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και τη συγκεκριμένη συσκευή σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Εγγραφή IMS.

Επιλογές περιαγωγής IMS

Καθορίζει αν μπορείτε να κάνετε κλήσεις, κλήσεις βίντεο ή να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας LTE 4G, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας σε περιοχή περιαγωγής. Αν την αφήσετε ρυθμισμένη στην επιλογή Να μην γίνει περιαγωγή μπορεί να αποτρέψει τις χρεώσεις περιαγωγής.

Αν επιτρέψετε την περιαγωγή IMS, μπορείτε να κάνετε κλήσεις, κλήσεις βίντεο και να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας LTE 4G, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή περιαγωγής. Ανάλογα με το πρόγραμμα του τηλεφώνου σας, ίσως να πληρώνετε περισσότερα για τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Επιλογές περιαγωγής IMS.

Προτίμηση κλήσεων

Καθορίζει ποια σύνδεση, κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, προτιμάται για την πραγματοποίηση και τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων. Αν επιλέξετε Μόνο Wi-Fi, θα μπορείτε να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi. Για να κάνετε πράγματα που απαιτούν σύνδεση στο Internet, όπως η περιήγηση στο web ή η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, αν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε Μόνο Wi-Fi.

Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις μέσω Wi-Fi, επιλέξτε Απενεργοποίηση κλήσεων Wi-Fi.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Προτίμηση κλήσεων.

Προτίμηση κλήσεων κατά την περιαγωγή

Καθορίζει ποια σύνδεση, κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, προτιμάται για την πραγματοποίηση και τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων κατά την περιαγωγή. Αν επιλέξετε Μόνο Wi-Fi, θα μπορείτε να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi. Για να κάνετε πράγματα που απαιτούν σύνδεση στο Internet, όπως η περιήγηση στο web ή η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, αν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε Μόνο Wi-Fi.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Προτίμηση κλήσεων κατά την περιαγωγή.

Διεύθυνση έκτακτης ανάγκης

Κάντε αυτήν την επιλογή, για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας και να καταχωρήσετε μια διεύθυνση έκτακτης ανάγκης για τον εαυτό σας. Θα πρέπει να έχετε εισέλθει στο λογαριασμό του κινητού σας στην τοποθεσία του παρόχου στο web, για να κάνετε αυτήν την ενέργεια.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Διεύθυνση έκτακτης ανάγκης.

Προσθήκη Internet APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) στο Internet είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για σύνδεση στο Internet κατά τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Συνήθως, το Internet APN ορίζεται αυτόματα.

Αν δεν λειτουργεί η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε νέο Internet APN. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταχωρήσετε νέο Internet APN αν μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα κειμένου, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε περιήγηση στο web από το τηλέφωνό σας. Οι ρυθμίσεις Internet APN που θα πρέπει να καταχωρήσετε βασίζονται στη θέση και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi στο τηλέφωνό σας ή έχετε τον υπολογιστή κοντά σας, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet, για να βρείτε τις ρυθμίσεις Internet APN για την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να προσθέσετε ένα Internet APN:

 1. Στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Προσθήκη Internet APN. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ APN.

  • Στο πλαίσιο APN, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το APN που θα χρησιμοποιηθεί.

  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό του κινητού σας.

  • Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του κινητού σας.

  • Επιλέξτε Τύπος πληροφοριών εισόδου και μετά επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται.

  • Επιλέξτε Τύπος IP και μετά επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP για χρήση.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρησιμοποιήστε αυτό το APN για LTE και αντικαταστήστε το APN από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το APN για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας LTE αντί για το APN από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Αυτή η ρύθμιση αντικαθιστά το APN από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αλλά οι ρυθμίσεις APN δεν είναι σωστές, δεν θα μπορείτε να έχετε σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας LTE 4G.

  • Στο πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιήσετε.

  • Στο πλαίσιο Θύρα διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αυτού του προφίλ, αν θέλετε το προφίλ APN να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποθήκευσή του.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > OK.

 5. Για να επιστρέψετε και να δείτε τη λίστα προφίλ APN που έχετε, επιλέξτε το κουμπί Πίσω και κοιτάξτε στην επιλογή Internet APN.

Προσθήκη MMS APN

Το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) MMS είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS. Το MMS APN ορίζεται αυτόματα κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας.

Αν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα MMS, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε νέο MMS APN με βάση τη θέση και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Στο τηλέφωνό ή τον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet για να βρείτε τις ρυθμίσεις MMS APN για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να προσθέσετε ένα MMS APN, ακολουθήστε τα εξής βήματα. Πρέπει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση στο πλαίσιο MMSC (URL). Οι άλλες ρυθμίσεις είναι προαιρετικές και εξαρτώνται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 1. Στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Προσθήκη MMS APN. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 στις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ MMS APN.

  • Στο πλαίσιο APN, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το MMS APN που θα χρησιμοποιηθεί.

  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό του κινητού σας.

  • Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του κινητού σας.

  • Επιλέξτε Τύπος πληροφοριών εισόδου και μετά επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται.

  • Επιλέξτε Τύπος IP και μετά επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης IP για χρήση.

  • Στο πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιήσετε.

  • Στο πλαίσιο Θύρα διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

  • Στο πλαίσιο MMSC (URL), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του κέντρου MMS (MMSC) για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, ξεκινώντας με http://

  • Στο πλαίσιο Θύρα MMSC, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας MMSC.

  • Στο πλαίσιο Μέγιστο μέγεθος MMS (KB), πληκτρολογήστε το μέγιστο μέγεθος (σε KB) ενός μηνύματος MMS που μπορείτε να στείλετε.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αυτού του προφίλ, αν θέλετε το προφίλ MMS APN να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποθήκευσή του.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > OK.

 5. Για να επιστρέψετε και να δείτε τη λίστα προφίλ MMS APN που έχετε, επιλέξτε το κουμπί Πίσω και ανατρέξτε στην επιλογή MMS APN.


Χρήση PIN κάρτας SIM

Καθορίζει αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε PIN για την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, ώστε να αποτρέπεται η χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας από άλλα άτομα, όταν δεν είναι εξουσιοδοτημένα. Αφού ορίσετε το PIN της κάρτας SIM, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε το PIN της κάρτας SIM, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Την πρώτη φορά που θα σας ζητηθεί PIN της κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM. Αν δεν ξέρετε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, για να δείτε αν αναφέρεται εκεί. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας, για να κλειδωθεί με ένα PIN κάρτας SIM.

Αν έχετε ήδη ορίσει PIN για την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM όταν σας ζητηθεί και επιλέξτε OK.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Χρήση PIN κάρτας SIM στην περιοχή Ασφάλεια. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 > Χρήση PIN κάρτας SIM.

Αλλαγή PIN κάρτας SIM

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Για να αλλάξετε το PIN κάρτας SIM, επιλέξτε Αλλαγή PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN της κάρτας SIM στο πλαίσιο PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε ένα νέο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Νέο PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το ίδιο PIN κάρτας SIM στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Αλλαγή PIN κάρτας SIM στην περιοχή Ασφάλεια. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 > Αλλαγή PIN κάρτας SIM.

Κατάργηση PIN κάρτας SIM

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM. Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πια PIN κάρτας SIM, επιλέξτε Κατάργηση PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN κάρτας SIM και μετά επιλέξτε OK.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Κατάργηση PIN κάρτας SIM στην περιοχή Ασφάλεια. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 > Κατάργηση PIN κάρτας SIM.

Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται, αν χρησιμοποιείτε PIN κάρτας SIM και έχει καταχωρηθεί τρεις φορές εσφαλμένο PIN. Όταν συμβεί αυτό, το PIN κάρτας SIM θα μπλοκαριστεί και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να την ξεμπλοκάρετε. Για να την ξεμπλοκάρετε, επικοινωνήστε πρώτα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για το Κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK). Στη συνέχεια, επιλέξτε Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM και πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK. Αν καταχωρηθεί πολλές φορές εσφαλμένος κωδικός PUK, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί οριστικά και θα χρειαστεί να αποκτήσετε νέα κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να μεταβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση, από τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM > Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM στην περιοχή Ασφάλεια. Σε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, επιλέξτε Ρυθμίσεις SIM 1 ή Ρυθμίσεις SIM 2 (ανάλογα με την κάρτα SIM που θέλετε να ξεμπλοκάρετε) > Ξεμπλοκάρισμα PIN κάρτας SIM.