Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο ήχος ξεκινάει μετά την τελευταία φωτογραφία ή το τελευταίο βίντεο

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν ξεκινάει μουσική μετά το τελευταίο βίντεο ή την τελευταία φωτογραφία στο έργο σας. Αν συμβεί αυτό, η μουσική που ξεκινάει μετά την τελευταία φωτογραφία ή βίντεο δεν θα αναπαράγεται στην τελική ταινία σας.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Προσθήκη περισσότερων φωτογραφιών και βίντεο. Αν προσθέσετε αρκετές φωτογραφίες ή βίντεο για να κάνετε το έργο μεγαλύτερο από το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι στο τέλος θα αναπαραχθεί στην τελική σας ταινία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να προσθέσω βίντεο και φωτογραφίες στο Movie Maker;
  • Προσαρμογή της ταινίας σας στη μουσική. Για να το κάνετε αυτό, στην καρτέλα Έργο, στην ομάδα Ήχος, επιλέξτε Προσαρμογή στη μουσική. Ο χρόνος εμφάνισης των φωτογραφιών θα προσαρμοστεί αυτόματα. Ανάλογα με τον αριθμό των φωτογραφιών, το μέγεθος του βίντεο και τη διάρκεια της μουσικής, το τραγούδι στο τέλος ίσως να αναπαραχθεί, επειδή η διάρκεια των φωτογραφιών θα είναι μεγαλύτερη.
  • Αύξηση της διάρκειας εμφάνισης των φωτογραφιών. Προσαρμόστε τη διάρκεια των φωτογραφιών και αυξήστε το χρόνο εμφάνισης μίας ή περισσότερων φωτογραφιών. Όταν αυξήσετε τη διάρκεια εμφάνισης μίας ή περισσότερων φωτογραφιών, η μουσική στο τέλος ενδέχεται να αναπαραχθεί επειδή η συνολική διάρκεια του έργου είναι μεγαλύτερη. Για να προσαρμόσετε τη διάρκεια της φωτογραφίας, κάντε κλικ στη φωτογραφία και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Επεξεργασία, στην επιλογή Προσαρμογή ομάδας, επιλέξτε Διάρκεια. Επιλέξτε ή καταχωρήστε μια μεγαλύτερη διάρκεια.
  • Αποκοπή μουσικής. Κάντε αποκοπή σε ένα τραγούδι στο έργο, για να το κάνετε πιο σύντομο. Αν κάνετε αποκοπή στο τραγούδι για να είναι μικρότερο από το συνδυασμό των βίντεο και των φωτογραφιών, το τραγούδι στο τέλος θα μπορεί να αναπαραχθεί στην τελική σας ταινία.
  • Αφαίρεση άλλης μουσικής από το έργο. Με αυτήν την ενέργεια, το τραγούδι στο τέλος μετακινείται σε προγενέστερο σημείο στο έργο, ώστε να αναπαράγεται στην ταινία σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10746 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Σχόλια