Πώς μπορώ να επιδιορθώσω ένα αρχείο στο Movie Maker;

Μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που προσθέτετε στο Movie Maker ενδέχεται να εμφανίζεται με ένα εικονίδιο σφάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η φωτογραφία ή το βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή στο Movie Maker.

Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου που απαιτείται για την αναπαραγωγή του βίντεο είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των κωδικοποιητών που χρησιμοποιούνται από ένα αρχείο βίντεο και τον τρόπο εύρεσης και εγκατάστασης κωδικοποιητών που λείπουν, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.
  • Αν ένας κωδικοποιητής λείπει, μπορείτε να δοκιμάσετε να αναπαραγάγετε το αρχείο βίντεο στο Windows Media Player. Για ορισμένους τύπους αρχείων βίντεο, το Windows Media Player μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματα λήψη και εγκατάσταση των κωδικοποιητών που λείπουν. Αν είναι δυνατή η εγκατάσταση του κωδικοποιητή που λείπει, μπορείτε να προσπαθήσετε να προσθέσετε το αρχείο βίντεο ξανά στο Movie Maker. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων πολυμέσων που υποστηρίζει το Windows Media Player, καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση κωδικοποιητών, ανατρέξτε στο άρθρο Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων πολυμέσων που υποστηρίζει το Windows Media Player.
  • Αν μια εικόνα ή ένα βίντεο δεν υπάρχει στον πίνακα διάταξης, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο προέλευσης της φωτογραφίας ή του βίντεο δεν έχει μετονομαστεί, μετακινηθεί ή διαγραφεί.
  • Τα αρχεία βίντεο και μουσικής που προστατεύονται με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker. Καταργήστε τα προστατευμένα αρχεία από τον πίνακα διάταξης και μετά συνεχίστε την επεξεργασία.
  • Αν ένα βίντεο εμφανίζεται ως στοιχείο μουσικής στον πίνακα διάταξης, καταργήστε το βίντεο από τον πίνακα διάταξης. Τα αρχεία βίντεο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μουσική επένδυση στο Movie Maker.
  • Αν ένας τύπος αρχείου βίντεο, φωτογραφίας ή μουσικής δεν υποστηρίζεται στο Movie Maker, καταργήστε τον από τον πίνακα διάταξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Movie Maker, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είδους αρχεία μπορώ να χρησιμοποιώ στο Movie Maker;
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10747 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια