Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τα Windows;

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Αν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των Windows, ακολουθούν μερικές αιτίες για τις οποίες ίσως να μην λειτούργησε, μαζί με ορισμένες πιθανές λύσεις.

 

Ένας διαφορετικός αριθμός-κλειδί προϊόντος ή μια διαφορετική έκδοση των Windows χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιδιόρθωσης

 

Αν ο υπολογιστής σας επιδιορθώθηκε ή αναβαθμίστηκε, είναι πιθανό ότι εγκαταστάθηκε μια διαφορετική έκδοση των Windows. Επίσης, αν χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός αριθμός-κλειδί προϊόντος για τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης, ίσως το συγκεκριμένο κλειδί να αποκλείστηκε αν χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερους υπολογιστές από αυτούς που επιτρέπονται από τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Αν τα Windows ενεργοποιήθηκαν πριν από την επιδιόρθωση ή την αναβάθμιση του υπολογιστή σας, ίσως το πρόβλημα να επιδιορθωθεί αν πληκτρολογήσετε ξανά τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή το πρωτότυπο αντίγραφο των Windows. Δοκιμάστε, επίσης, να εγκαταστήσετε ξανά την αρχική έκδοση των Windows που είχατε.

Εγκαταστάθηκε σε πολλούς υπολογιστές ένα αντίγραφο των Windows

Αν διαθέτετε ένα αντίγραφο των Windows και το έχετε εγκαταστήσει σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, η ενεργοποίηση ίσως να μην λειτουργήσει επειδή o αριθμός-κλειδί προϊόντος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται σε περισσότερους υπολογιστές από αυτούς που επιτρέπονται από τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος σας χρησιμοποιείται σε περισσότερους υπολογιστές από όσους επιτρέπονται από τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft, θα πρέπει να αγοράσετε έναν νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή ένα νέο αντίγραφο των Windows για κάθε υπολογιστή σας για να τους ενεργοποιήσετε.

Πλαστό λογισμικό

Αν έχετε πλαστό αντίγραφο των Windows που δεν δημοσιεύτηκε ούτε αδειοδοτήθηκε από τη Microsoft, η ενεργοποίηση δεν θα λειτουργήσει επειδή η Microsoft δεν θα μπορέσει να αντιστοιχίσει το προφίλ υλικού του υπολογιστή σας με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων που διαθέτετε.

Η τοποθεσία web "Πώς να το ξεχωρίσετε" της Microsoft μπορεί να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε εάν το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι πλαστό. Αν είναι πλαστό, πρέπει να αγοράσετε ένα νέο αντίγραφο των Windows.

Μεταχειρισμένος υπολογιστής

Αν αγοράσατε έναν μεταχειρισμένο υπολογιστή στον οποίο είναι ήδη εγκατεστημένα τα Windows, υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός-κλειδί προϊόντος να χρησιμοποιείται σε περισσότερους υπολογιστές από όσους επιτρέπονται από τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Ζητήστε το πρωτότυπο DVD και τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows από τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε τον υπολογιστή. Αν δεν είναι διαθέσιμα ή αν τα δοκιμάσατε και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αγοράσετε έναν νέο αριθμό-κλειδί ή ένα άλλο αντίγραφο των Windows.

Αλλαγές υλικού

Αν έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές στο υλικό του υπολογιστή σας, όπως αντικατάσταση του σκληρού δίσκου ή της μητρικής πλακέτας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι πλέον ενεργοποιημένα. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε ξανά τα Windows, επισκεφθείτε το άρθρο ενεργοποίησης προϊόντος.