Ρύθμιση και έλεγχος οπτικού voicemail

Το οπτικό voicemail σάς επιτρέπει να βλέπετε τα μηνύματα voicemail σας σε μια λίστα και να τα αναπαράγετε στο τηλέφωνό σας Windows 10 Mobile. Δεν χρειάζεται να καλέσετε το voicemail για να λάβετε τα μηνύματά σας.

Ρύθμιση οπτικού voicemail

 1. Στην Έναρξη , επιλέξτε "Τηλέφωνο".
 2. Επιλέξτε Voicemail
  ????????? voicemail
  για να ξεκινήσετε.

  Ο τρόπος ρύθμισης του οπτικού voicemail διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Επισκεφτείτε την τοποθεσία web του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας για τυχόν περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν εκεί.

Έλεγχος οπτικού voicemail

 1. Στην Έναρξη , επιλέξτε Τηλέφωνο.
 2. Επιλέξτε Voicemail και μετά επιλέξτε ένα μήνυμα voicemail για αναπαραγωγή.

  Μπορείτε να το θέσετε σε παύση, να το διαγράψετε, να καλέσετε το άτομο που σας πήρε τηλέφωνο, να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου και να το καλέσετε σε άλλο αριθμό ή να κάνετε αναπαραγωγή του μηνύματος στο ηχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10757 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια