Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων και ενεργειών στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Μετάβαση στο κέντρο ενεργειών με κλικ στο εικονίδιο του κέντρου ενεργειών στη γραμμή εργασιών

Το Κέντρο ενεργειών στα Windows 10 είναι το σημείο στο οποίο μπορείτε να βρείτε τις ειδοποιήσεις και τις γρήγορες ενέργειες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας όποτε θέλετε, για να ρυθμίσετε πώς και πότε θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις και ποιες εφαρμογές και ρυθμίσεις θα είναι οι κορυφαίες σας γρήγορες ενέργειες.

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα > Ειδοποιήσεις και ενέργειες.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για όλους τους αποστολείς

Στην περιοχή Ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε όλες τις ειδοποιήσεις και αλλάξτε πότε και πού θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σας.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν

Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για μεμονωμένους αποστολείς

Στην περιοχή Εμφάνιση ειδοποιήσεων από αυτούς τους αποστολείς, κάντε ένα από τα εξής:

  • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε έναν αποστολέα ειδοποιήσεων.
  • Επιλέξτε το όνομα του αποστολέα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα πλαίσια ειδοποιήσεων, την προστασία προσωπικών δεδομένων της οθόνης κλειδώματος και τους ήχους ειδοποιήσεων και καθορίστε την προτεραιότητα των ειδοποιήσεων.

Επιλογή και αναδιάταξη των γρήγορων ενεργειών που εμφανίζονται στο κέντρο ενεργειών

Στην ενότητα Γρήγορες ενέργειες σύρετε τις γρήγορες ενέργειες για να αλλάξετε τη διάταξή τους. Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του κέντρου ενεργειών.

Μεταφορά γρήγορων ενεργειών για ταξινόμηση