Επανεκκίνηση του τηλεφώνου μου

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Αν το τηλέφωνό σας σταματήσει να λειτουργεί ή να αποκρίνεται όπως παλιότερα, επανεκκινήστε το για να αρχίσει να λειτουργεί σωστά.

Για να κάνετε επανεκκίνηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Σύρετε προς τα κάτω για απενεργοποίηση στην οθόνη και μετά σαρώστε προς τα κάτω. (Συνήθως χρειάζονται περίπου τρία δευτερόλεπτα, για να εμφανιστεί το μήνυμα.) Για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνό σας, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.

Αν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά μείωσης έντασης ήχου και τροφοδοσίας ταυτόχρονα, μέχρι να νιώσετε μια δόνηση (περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα) και μετά αφήστε τα. Το τηλέφωνό σας θα επανεκκινηθεί αυτόματα.


Αν το τηλέφωνό σας έχει μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης (συχνά βρίσκεται κάτω από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας), μπορείτε επίσης να το επανεκκινήσετε αφαιρώντας και τοποθετώντας ξανά την μπαταρία και πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Η ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να μην είναι σωστές μετά την επανεκκίνηση με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορείτε να τις διορθώσετε σαρώνοντας προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές από την Έναρξη και επιλέγοντας Ρυθμίσεις

Εικονίδιο
> Ώρα και γλώσσα
Εικονίδιο
> Ημερομηνία και ώρα.

Αν η επανεκκίνηση του τηλεφώνου δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας.