Επιλογές αναπαραγωγής DVD για Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Αν έχετε μια έκδοση των Windows που δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή DVD, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD εγκαθιστώντας μια άλλη έκδοση των Windows ή μια εφαρμογή αναπαραγωγής DVD.

Λειτουργικό σύστημαΒήματα
Windows 10  
Η Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows επιτρέπει σε υπολογιστές Windows 10 με μονάδα οπτικού δίσκου την αναπαραγωγή ταινιών DVD (αλλά όχι δίσκων Blu‑ray). Μπορείτε να την αγοράσετε από το Microsoft Store.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows..  
Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
Τα Windows 8.1 και Windows 8.1 Pro δεν διαθέτουν δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών DVD. Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8.1 ή Windows 8.1 Pro, μπορείτε να αναζητήσετε μια εφαρμογή αναπαραγωγής DVD στο Microsoft Store.

Τα Windows RT 8.1 δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή ταινιών DVD.
Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.
Windows 7  Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 Home Basic ή Windows 7 Starter, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 7 Home Premium, Ultimate ή Enterprise, για να προσθέσετε τις πλήρεις δυνατότητες DVD ή να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε μια συμβατή εφαρμογή αναπαραγωγής ταινιών DVD.

Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.