Επιλογές αναπαραγωγής DVD για Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Αν έχετε μια έκδοση των Windows στην οποία δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD και θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή DVD στα Windows, μεταβείτε στο Microsoft Store για να αγοράσετε την Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows ή κάποια άλλη εφαρμογή που αναπαράγει DVD.

Λειτουργικό σύστημα Βήματα
Windows 10  

Η Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows επιτρέπει σε υπολογιστές Windows 10 με μονάδα οπτικού δίσκου την αναπαραγωγή ταινιών DVD (αλλά όχι δίσκων Blu‑ray). Μπορείτε να την αγοράσετε στο Microsoft Store. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows.

Λήψη της Εφαρμογής αναπαραγωγής DVD των Windows

Windows 8.1 ή Windows RT 8.1 Τα Windows 8.1 και Windows 8.1 Pro δεν διαθέτουν δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών DVD. Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8.1 ή Windows 8.1 Pro, μπορείτε να αναζητήσετε μια εφαρμογή αναπαραγωγής DVD στο Microsoft Store.

Τα Windows RT 8.1 δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή ταινιών DVD.
Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.
Windows 7   Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 Home Basic ή Windows 7 Starter, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 7 Home Premium, Ultimate ή Enterprise, για να προσθέσετε τις πλήρεις δυνατότητες DVD ή να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε μια συμβατή εφαρμογή αναπαραγωγής ταινιών DVD.

Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.