Επιλογές αναπαραγωγής DVD για Windows

Αν έχετε μια έκδοση των Windows που δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή DVD, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD εγκαθιστώντας μια άλλη έκδοση των Windows ή μια εφαρμογή αναπαραγωγής DVD.

Λειτουργικό σύστημα Βήματα
Windows 10  
Η Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows επιτρέπει σε υπολογιστές Windows 10 με μονάδα οπτικού δίσκου την αναπαραγωγή ταινιών DVD (αλλά όχι δίσκων Blu‑ray). Μπορείτε να την αγοράσετε στο Microsoft Store.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εφαρμογή αναπαραγωγής DVD των Windows.  
Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
Τα Windows 8.1 και Windows 8.1 Pro δεν διαθέτουν δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών DVD. Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8.1 ή Windows 8.1 Pro, μπορείτε να αναζητήσετε μια εφαρμογή αναπαραγωγής DVD στο Windows Store.

Τα Windows RT 8.1 δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή ταινιών DVD.
Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.
Windows 7  Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 Home Basic ή Windows 7 Starter, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 7 Home Premium, Ultimate ή Enterprise, για να προσθέσετε τις πλήρεις δυνατότητες DVD ή να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε μια συμβατή εφαρμογή αναπαραγωγής ταινιών DVD.

Αν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής και αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν κωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: Συνήθεις ερωτήσεις.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10771 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια