Αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλέφωνό σας Nokia Symbian

Αν το τηλέφωνό σας χρειάζεται επιδιόρθωση, ανατρέξτε σε αυτά τα εύκολα βήματα. Ίσως επιλύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο.

1. Επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας

Αν το τηλέφωνό σας έχει αφαιρούμενη μπαταρία, απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

Αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της μπαταρίας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι το τηλέφωνο να δονηθεί και να απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνό σας.

2. Φόρτιση του τηλεφώνου

  1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
  2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
  3. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη ότι το τηλέφωνο έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει η φόρτιση.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων: Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Αυτό δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, αλλά συνιστούμε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πριν από την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.

  1. Τερματίστε όλες τις ενεργές κλήσεις και συνδέσεις.
  2. Επιλέξτε: > Ρυθμίσεις και τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου > Εργοστασιακές ρυθμίσεις > Επαναφορά.
  3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Μετά την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

4. Επανεγκατάσταση του λογισμικού

Το εργαλείο Software Recovery Tool μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε και να ανακτήσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας στο σπίτι, σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας δεν ανταποκρίνεται, έχει παγώσει, ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το λογισμικό ή με την ενημέρωση του λογισμικού.

Σημαντικό! Η χρήση του εργαλείου Software Recovery Tool θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, όπως εφαρμογές και παιχνίδια (μαζί με τα δεδομένα των εφαρμογών και την πρόοδο των παιχνιδιών), τα μηνύματα κειμένου, το ιστορικό κλήσεων, τη μουσική, τις φωτογραφίες και πολλά άλλα. Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας του τηλεφώνου σας (Ρυθμίσεις > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας). Θα μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Σημείωση: Η διαδικασία αποκατάστασης μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Θα εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη εγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού για το τηλέφωνο και το μοντέλο σας.

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του εργαλείου Nokia Software Recovery Tool στον υπολογιστή σας. Αν είναι δυνατό, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι πλήρως φορτισμένη.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εργαλείο.


Περαιτέρω βοήθεια

Αν αυτά τα βήματα δεν λύσουν το πρόβλημά σας, μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω βοήθεια στα φόρουμ χρηστών.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10789 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια