Τοποθέτηση καρτών SIM και μνήμης στο Lumia 730 Dual SIM ή Lumia 735


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10860 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια